InterWay pomáha pri digitálnej transformácii knižnice

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára InterWay komplexný informačný systém označený ako Integrovaný systém služieb (ISS).

Dodávaným ISS pomáhame CVTI SR v transformácii z tradičnej knižnice na otvorený študijný priestor. ISS je tak už dnes miesto osobnej i online spolupráce disponujúcej najnovšími technológiami. Ponúka virtuálny priestor naplnený nielen mohutným indexom, ale aj bohatým multimediálnym obsahom. Je to vlastne sústava informačných systémov, softvérových aplikácií, portálov, veľkých výpočtových a dátových kapacít. ISS umožňuje ich hladké sprístupnenie najširšiemu spektru používateľov z vedeckej komunity. Predstavuje akési spoločné miesto, kde je infraštruktúra obohatená o systém služieb prebiehajúcich na tejto infraštruktúre.

Pre CVTI SR využitie integrovaného riešenia pre ISS prináša zlepšenú agilnosť a prevádzkovú efektívnosť. Skracuje čas potrebný na prepájanie aplikácií a zdieľanie nových služieb. Využitie ISS a InterWay služieb šetri CVTI SR čas, ktorý efektívne využíva na ďalšie inovácie a lepšiu obsluhu svojich používateľov.

Centrum Vedecko Technických Informácií SR (CVTI SR) je špecializovaná verejná vedecká knižnica, ktorá svojou činnosťou prispieva k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania. Buduje a spravuje knižničné a informačné fondy. Poskytuje knižničné a informačné služby pre širokú odbornú verejnosť. Okrem podpory vedy a techniky na Slovensku zabezpečuje budovanie a prevádzku komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj. Nie je žiadnym tajomstvom, že v súčasnosti CVTI SR zavádza a poskytuje úplne nové knižnično-informačné služby, ktoré adresujú aktuálne potreby ich používateľov.

Ďalšie blogy

card img
InterWay a podpora učebnice Internet vecí (IoT)

Záleží nám na kvalitnom vzdelaní budúcich generácií a preto podporujeme školstvo a s ním spojenú tvorbu nových vzdelávacích materiálov.

18.10.2021

card img
Cloudové služby - líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Zohnať kvalitných ľudí alebo len juniorov v IT je v súčasnosti veľký problém, hovorí náš IT Security špecialista, Pavol Adamek.

01.10.2021

card img
InterWay ako generálny partner ocenenia Vedec roka 2020

29. júna 2021 sme sa ako generálny partner zúčastnili odovzdávania cien na významnom podujatí Vedec roka 2020 SR.

24.08.2021

card img
Komunitný cloud v prostredí štátneho IT

Ak si kladiete otázku, čo je to komunitný cloud, odpovede nájdete v tomto článku a dozviete sa okrem toho aj aké sú vhodné prípady jeho použitia, v čom spočívajú jeho výhody, pred akými výzvami stojí a čo je potrebné zvážiť pred prijatím konceptu komunitného cloudu.

16.06.2021

card img
Bezpečnosť & kybernetické hrozby v roku 2021

Vedeli ste, že s príchodom pandémie Covid-19 sa digitálna transformácia urýchlila odhadom až o 7 rokov? S masívnym prechodom do online režimu vzniklo aj niekoľko nových kybernetických hrozieb, ktorým sme doposiaľ nečelili. Respektíve, ak sa s nimi už ľudstvo už aj stretlo, tak nie v takom množstve, ako v súčasnosti.

23.05.2021

card img
Cloud, dátové centrá a pandémia COVID-19

Druhá vlna cloudu presviedča aj najvernejších fanúšikov vlastných serverovní.

18.05.2021

© 2021 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.