InterWay pomáha pri digitálnej transformácii knižnice

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára InterWay komplexný informačný systém označený ako Integrovaný systém služieb (ISS).

Dodávaným ISS pomáhame CVTI SR v transformácii z tradičnej knižnice na otvorený študijný priestor. ISS je tak už dnes miesto osobnej i online spolupráce disponujúcej najnovšími technológiami. Ponúka virtuálny priestor naplnený nielen mohutným indexom, ale aj bohatým multimediálnym obsahom. Je to vlastne sústava informačných systémov, softvérových aplikácií, portálov, veľkých výpočtových a dátových kapacít. ISS umožňuje ich hladké sprístupnenie najširšiemu spektru používateľov z vedeckej komunity. Predstavuje akési spoločné miesto, kde je infraštruktúra obohatená o systém služieb prebiehajúcich na tejto infraštruktúre.

Pre CVTI SR využitie integrovaného riešenia pre ISS prináša zlepšenú agilnosť a prevádzkovú efektívnosť. Skracuje čas potrebný na prepájanie aplikácií a zdieľanie nových služieb. Využitie ISS a InterWay služieb šetri CVTI SR čas, ktorý efektívne využíva na ďalšie inovácie a lepšiu obsluhu svojich používateľov.

Centrum Vedecko Technických Informácií SR (CVTI SR) je špecializovaná verejná vedecká knižnica, ktorá svojou činnosťou prispieva k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania. Buduje a spravuje knižničné a informačné fondy. Poskytuje knižničné a informačné služby pre širokú odbornú verejnosť. Okrem podpory vedy a techniky na Slovensku zabezpečuje budovanie a prevádzku komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj. Nie je žiadnym tajomstvom, že v súčasnosti CVTI SR zavádza a poskytuje úplne nové knižnično-informačné služby, ktoré adresujú aktuálne potreby ich používateľov.

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.