InterWay pomáha pri digitálnej transformácii knižnice

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára InterWay komplexný informačný systém označený ako Integrovaný systém služieb (ISS).

Dodávaným ISS pomáhame CVTI SR v transformácii z tradičnej knižnice na otvorený študijný priestor. ISS je tak už dnes miesto osobnej i online spolupráce disponujúcej najnovšími technológiami. Ponúka virtuálny priestor naplnený nielen mohutným indexom, ale aj bohatým multimediálnym obsahom. Je to vlastne sústava informačných systémov, softvérových aplikácií, portálov, veľkých výpočtových a dátových kapacít. ISS umožňuje ich hladké sprístupnenie najširšiemu spektru používateľov z vedeckej komunity. Predstavuje akési spoločné miesto, kde je infraštruktúra obohatená o systém služieb prebiehajúcich na tejto infraštruktúre.

Pre CVTI SR využitie integrovaného riešenia pre ISS prináša zlepšenú agilnosť a prevádzkovú efektívnosť. Skracuje čas potrebný na prepájanie aplikácií a zdieľanie nových služieb. Využitie ISS a InterWay služieb šetri CVTI SR čas, ktorý efektívne využíva na ďalšie inovácie a lepšiu obsluhu svojich používateľov.

Centrum Vedecko Technických Informácií SR (CVTI SR) je špecializovaná verejná vedecká knižnica, ktorá svojou činnosťou prispieva k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania. Buduje a spravuje knižničné a informačné fondy. Poskytuje knižničné a informačné služby pre širokú odbornú verejnosť. Okrem podpory vedy a techniky na Slovensku zabezpečuje budovanie a prevádzku komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj. Nie je žiadnym tajomstvom, že v súčasnosti CVTI SR zavádza a poskytuje úplne nové knižnično-informačné služby, ktoré adresujú aktuálne potreby ich používateľov.

Ďalšie blogy

card img
JAVA: Platiť či neplatiť?

V poslednej dobe sme zaznamenali u našich zákazníkov ako aj všeobecne vo svete rôznorodé reakcie o tom, “čo vraj zas Oracle spáchal na JAVE“. Tie sa pohybovali na hysterickej škále od stavov: “Reimplementujeme naše riešenia nad inou platformou“, cez zlatú strednú cestu (pragmatický prístup), až pod druhý extrém: “Vezmeme si úver na zalincencovanie nášho X-sto uzlového prostredia“.

18.03.2019

card img
WebJET novinky 12/2018

Nová verzia WebJET 8.5 zlepšuje používateľské rozhranie, prináša skupiny šablón a zlepšuje bezpečnosť.

28.11.2018

card img
InterWay na ITAPA 2018

Máme za sebou úspešné, veľmi významné podujatie v oblasti IT - ITAPA 2018. Aj tento rok sa spoločnosť InterWay zapojila a opätovne tento IT kongres podporila ako Strieborný partner. Celý kongres sa konal v dňoch 13.-14.novembra v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave.

23.11.2018

card img
IwayDay 2018

IwayDay v znamení revolúcie. Zmeny nás sprevádzajú na každom rohu, my v IW nespíme a prispôsobujeme sa im. Aj preto sme tohtoročný, už šiesty ročník IwayDay, niesli v duchu InterWay 4.0.

17.10.2018

card img
Teambuilding - Návrat ku koreňom

Prichádzajúce leto značí nielen voľnejšie dovolenkové obdobie a dlhé letné večery, ale u nás v InterWay je to aj zvesťou blížiaceho sa letného teambuildingu. Počas troch dní si spoločne oddýchneme od emailov, oblekov, vyzváňajúcich telefónov a pohrúžime sa do príjemnej, pohodovej atmosféry.

25.06.2018

card img
WebJET novinky 5/2018

WebJET v novej verzii 8.4 prináša nové aplikácie Formulár ľahko, GDPR, Číselníky a mnoho ďalších vylepšení na backende aj frontende.

25.05.2018

© 2019 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.