InterWay pomáha pri digitálnej transformácii knižnice

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára InterWay komplexný informačný systém označený ako Integrovaný systém služieb (ISS).

Dodávaným ISS pomáhame CVTI SR v transformácii z tradičnej knižnice na otvorený študijný priestor. ISS je tak už dnes miesto osobnej i online spolupráce disponujúcej najnovšími technológiami. Ponúka virtuálny priestor naplnený nielen mohutným indexom, ale aj bohatým multimediálnym obsahom. Je to vlastne sústava informačných systémov, softvérových aplikácií, portálov, veľkých výpočtových a dátových kapacít. ISS umožňuje ich hladké sprístupnenie najširšiemu spektru používateľov z vedeckej komunity. Predstavuje akési spoločné miesto, kde je infraštruktúra obohatená o systém služieb prebiehajúcich na tejto infraštruktúre.

Pre CVTI SR využitie integrovaného riešenia pre ISS prináša zlepšenú agilnosť a prevádzkovú efektívnosť. Skracuje čas potrebný na prepájanie aplikácií a zdieľanie nových služieb. Využitie ISS a InterWay služieb šetri CVTI SR čas, ktorý efektívne využíva na ďalšie inovácie a lepšiu obsluhu svojich používateľov.

Centrum Vedecko Technických Informácií SR (CVTI SR) je špecializovaná verejná vedecká knižnica, ktorá svojou činnosťou prispieva k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania. Buduje a spravuje knižničné a informačné fondy. Poskytuje knižničné a informačné služby pre širokú odbornú verejnosť. Okrem podpory vedy a techniky na Slovensku zabezpečuje budovanie a prevádzku komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj. Nie je žiadnym tajomstvom, že v súčasnosti CVTI SR zavádza a poskytuje úplne nové knižnično-informačné služby, ktoré adresujú aktuálne potreby ich používateľov.

Ďalšie blogy

card img
Rýchle webové stránky s AMP

AMP (Accelerated Mobile Pages) od Google cieli na zrýchlenie responzívnych webov.

07.06.2019

card img
InterWay na Festivale Letectva

Letecké dni sa po niekoľkých rokoch opäť vracajú na letisko do Piešťan. V dňoch 4.-5. mája na Festivale letectva vzdáme hold generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, nakoľko v tom čase uplynie 100 rokov od jeho tragického úmrtia.

25.04.2019

card img
JAVA: Platiť či neplatiť?

V poslednej dobe sme zaznamenali u našich zákazníkov ako aj všeobecne vo svete rôznorodé reakcie o tom, “čo vraj zas Oracle spáchal na JAVE“. Tie sa pohybovali na hysterickej škále od stavov: “Reimplementujeme naše riešenia nad inou platformou“, cez zlatú strednú cestu (pragmatický prístup), až pod druhý extrém: “Vezmeme si úver na zalincencovanie nášho X-sto uzlového prostredia“.

18.03.2019

card img
WebJET novinky 12/2018

Nová verzia WebJET 8.5 zlepšuje používateľské rozhranie, prináša skupiny šablón a zlepšuje bezpečnosť.

28.11.2018

card img
InterWay na ITAPA 2018

Máme za sebou úspešné, veľmi významné podujatie v oblasti IT - ITAPA 2018. Aj tento rok sa spoločnosť InterWay zapojila a opätovne tento IT kongres podporila ako Strieborný partner. Celý kongres sa konal v dňoch 13.-14.novembra v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave.

23.11.2018

card img
IwayDay 2018

IwayDay v znamení revolúcie. Zmeny nás sprevádzajú na každom rohu, my v IW nespíme a prispôsobujeme sa im. Aj preto sme tohtoročný, už šiesty ročník IwayDay, niesli v duchu InterWay 4.0.

17.10.2018

© 2019 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.