WebJET novinky 3/2017

Novinky v redakčnom systéme WebJET CMS - nastavenia jazyka pre adresár, metadáta súborov, integrácia Font Awesome a dialóg vlastností tlačidla.

V tomto blog príspevku Vám predstavíme novinky v redakčnom systéme WebJET CMS za marec 2017.

Nastavenie jazyka pre adresár

Doteraz bolo možné jazyk stránky nastavovať v šablóne. Vznikali teda šablóny ako SK Homepage, EN Homepage a podobne. Teraz je možné nastaviť jazyk priamo adresáru (a pod-adresárom), preto sa môže efektívne používať jedna šablóna pre viacero jazykov.

WebJET automaticky vyhľadá aj jazykové mutácie priradených hlavičiek, pätičiek a menu. Ak má šablóna nastavenú hlavičku s názvom "default hlavička" automaticky pri zobrazení stránky s nastaveným jazykom EN WebJET vyhľadá stránku "EN-default hlavička". 

Metadáta súborov

Pre inštalácie, kde je potrebné evidovať metadáta nahrávaných súborov, sme implementovali nový systém ich zadávania. Do súborového systému je pridané dialógové okno pre nastavenie metadát, ktoré sa zobrazí po nahratí súborov cez drag & drop alebo po štandardnom výbere cez ikonu pridania súboru.

Metadáta môžu určovať napr. citlivosť údajov, vlastníka a zodpovednú osobu, ale aj prístupové práva k súboru. Konkrétne údaje sa vždy nastavujú podľa požiadaviek zákazníka.

Pre nasadenie je potrebné vytvoriť súbor /components/INSTALL_NAME/elfinder/metadata/admin_metadata_form.jsp a admin_metadata_save_ajax.jsp. Je možné použiť ukážkové súbory ako vzor.

Integrácia Font Awesome

Do editora sme pridali plugin pre Font Awesome. Inicializuje sa automaticky namiesto štandardného pluginu "Vložiť špeciálny znak" ak existuje súbor /css/font-awesome.min.css.

Schvaľovanie registrácie návštevníkov stránky

Do redakčného systému WebJET sme pridali nový režim schvaľovania registrácie používateľa. V prvom kroku je zaslaný potvrdzovací email na adresu zaregistrovaného návštevníka. Po potvrdení platnosti email adresy, kliknutím na linku v emaile, je zaslaná žiadosť o schválenie administrátorovi. Nestane sa tak, že je schválený používateľ s neplatnou email adresou.

Vlastnosti tlačIDLA

Pridali sme nové dialógové okno pre nastavenie vlastností tlačidla. Aplikuje sa automaticky na elementy typu A, ktoré majú nastavenú CSS triedu "btn btn-XXX". Pre redaktora sa tak zjednoduší úprava textu a odkazu tlačidla - vykoná to v jednom dialógovom okne.

V dialógovom okne sa dá nastaviť text tlačidla, odkaz po kliknutí, farby, veľkosť písma, zaoblenie rohov.

Ďalšie zmeny

  • Novinky - ak je prihlásený administrátor, vypne sa cachovanie zoznamu noviniek
  • Formuláre - pridaná podpora pre HTML5 multiupload súborov k formuláru
  • Menu - zlepšená podpora pre generovanie bootstrap menu
    page parameter ulClasses - nastavenie CSS triedy na hlavnom UL elemente
  • Inline editácia - upravená editácia hlavičky / menu blokov, tak aby zostala zachovaná funkčnosť menu komponenty
  • Logovanie - pridaná možnosť logovať install name, ktorý je nastavený v premennej logInstallName

Redakčný systém WebJET

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.