WebJET novinky 3/2017

Novinky v redakčnom systéme WebJET CMS - nastavenia jazyka pre adresár, metadáta súborov, integrácia Font Awesome a dialóg vlastností tlačidla.

V tomto blog príspevku Vám predstavíme novinky v redakčnom systéme WebJET CMS za marec 2017.

Nastavenie jazyka pre adresár

Doteraz bolo možné jazyk stránky nastavovať v šablóne. Vznikali teda šablóny ako SK Homepage, EN Homepage a podobne. Teraz je možné nastaviť jazyk priamo adresáru (a pod-adresárom), preto sa môže efektívne používať jedna šablóna pre viacero jazykov.

WebJET automaticky vyhľadá aj jazykové mutácie priradených hlavičiek, pätičiek a menu. Ak má šablóna nastavenú hlavičku s názvom "default hlavička" automaticky pri zobrazení stránky s nastaveným jazykom EN WebJET vyhľadá stránku "EN-default hlavička". 

Metadáta súborov

Pre inštalácie, kde je potrebné evidovať metadáta nahrávaných súborov, sme implementovali nový systém ich zadávania. Do súborového systému je pridané dialógové okno pre nastavenie metadát, ktoré sa zobrazí po nahratí súborov cez drag & drop alebo po štandardnom výbere cez ikonu pridania súboru.

Metadáta môžu určovať napr. citlivosť údajov, vlastníka a zodpovednú osobu, ale aj prístupové práva k súboru. Konkrétne údaje sa vždy nastavujú podľa požiadaviek zákazníka.

Pre nasadenie je potrebné vytvoriť súbor /components/INSTALL_NAME/elfinder/metadata/admin_metadata_form.jsp a admin_metadata_save_ajax.jsp. Je možné použiť ukážkové súbory ako vzor.

Integrácia Font Awesome

Do editora sme pridali plugin pre Font Awesome. Inicializuje sa automaticky namiesto štandardného pluginu "Vložiť špeciálny znak" ak existuje súbor /css/font-awesome.min.css.

Schvaľovanie registrácie návštevníkov stránky

Do redakčného systému WebJET sme pridali nový režim schvaľovania registrácie používateľa. V prvom kroku je zaslaný potvrdzovací email na adresu zaregistrovaného návštevníka. Po potvrdení platnosti email adresy, kliknutím na linku v emaile, je zaslaná žiadosť o schválenie administrátorovi. Nestane sa tak, že je schválený používateľ s neplatnou email adresou.

Vlastnosti tlačIDLA

Pridali sme nové dialógové okno pre nastavenie vlastností tlačidla. Aplikuje sa automaticky na elementy typu A, ktoré majú nastavenú CSS triedu "btn btn-XXX". Pre redaktora sa tak zjednoduší úprava textu a odkazu tlačidla - vykoná to v jednom dialógovom okne.

V dialógovom okne sa dá nastaviť text tlačidla, odkaz po kliknutí, farby, veľkosť písma, zaoblenie rohov.

Ďalšie zmeny

  • Novinky - ak je prihlásený administrátor, vypne sa cachovanie zoznamu noviniek
  • Formuláre - pridaná podpora pre HTML5 multiupload súborov k formuláru
  • Menu - zlepšená podpora pre generovanie bootstrap menu
    page parameter ulClasses - nastavenie CSS triedy na hlavnom UL elemente
  • Inline editácia - upravená editácia hlavičky / menu blokov, tak aby zostala zachovaná funkčnosť menu komponenty
  • Logovanie - pridaná možnosť logovať install name, ktorý je nastavený v premennej logInstallName

Redakčný systém WebJET

Ďalšie blogy

card img
Podporujeme vzdelávanie v oblasti Internetu vecí (IoT)

Záleží nám na kvalitnom vzdelaní budúcich generácií a preto podporujeme školstvo a s ním spojenú tvorbu nových vzdelávacích materiálov.

18.10.2021

card img
Kybernetická bezpečnosť vo firmách

V súčasnosti na trhu chýbajú kvalitní IT špecialisti - dokonca aj juniori. Hovoríme o stovkách tisícoch expertov a to len za rok 2020.

01.10.2021

card img
InterWay ako generálny partner ocenenia Vedec roka 2020

29. júna 2021 sme sa ako generálny partner zúčastnili odovzdávania cien na významnom podujatí Vedec roka 2020 SR.

24.08.2021

card img
Komunitný cloud v prostredí štátneho IT

Ak si kladiete otázku, čo je to komunitný cloud, odpovede nájdete v tomto článku a dozviete sa okrem toho aj aké sú vhodné prípady jeho použitia, v čom spočívajú jeho výhody, pred akými výzvami stojí a čo je potrebné zvážiť pred prijatím konceptu komunitného cloudu.

16.06.2021

card img
Bezpečnosť & kybernetické hrozby v roku 2021

Vedeli ste, že s príchodom pandémie Covid-19 sa digitálna transformácia urýchlila odhadom až o 7 rokov? S masívnym prechodom do online režimu vzniklo aj niekoľko nových kybernetických hrozieb, ktorým sme doposiaľ nečelili. Respektíve, ak sa s nimi už ľudstvo už aj stretlo, tak nie v takom množstve, ako v súčasnosti.

23.05.2021

card img
Cloud, dátové centrá a pandémia COVID-19

Druhá vlna cloudu presviedča aj najvernejších fanúšikov vlastných serverovní.

18.05.2021

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.