InterWay logo

Ikony

Ikony

Písmeno "i", ktoré predstavuje nie len iniciálu z názvu spoločnosti IinterWay.

Prvok vyjadruje rovnosť prístupu nie len ku klientom, ale aj k jednotlivým zamestnancom spoločnosti.

Kravata, ako dress code pre pozície manažérskych úrovní.