WebJET DSK

I váš projektový management může být jednodušší s WebJET DSK. Podrobné přehledy o projektech, úkolech, sazbách, výdajích, nákladech i pracovní doby. Zvýšíte efektivitu zaměstnanců a maximalizujete efektivitu celkového workflowu.WebJET DSK

  Řízení projektů a úkolů rychle, snadno a efektivně

WebJET DSK je nástroj vyvinutý pro efektivní řízení projektů. Váš projektový management tak nabude zcela nový rozměr,
ať už z hlediska šetření nákladů, nebo z hlediska efektivity řízení a implementace projektů.
Díky přehledu o stavu úloh zvýšíte nejenom efektivitu zaměstnanců, ale taky maximalizujete efektivitu workflowu.

 

Benefity

Mějte pod palcem celý projektový management od cenové nabídky až po předání projektu. Komunikujte přes WebJET DSK na interní úrovni s vašimi kolegy, ale i na úrovni externí s vašimi zákazníky.

S nasazením WebJET DSK získáte tyto výhody:

 • Podrobný přehled o projektech
 • Rýchly přehled úkolů
 • Přizpůsobí se vašim potřebám
 • Ukládání odfiltrováním úloh do záložek
 • Jednoduché řešení pro komplexní projekty
 • Zrychlená tvorba projektových týmů
 • Rychlá implementace systému do vaší společnosti

Funkcionality

 • Nastavení parametrů každého projektu podle preferencí.
 • Přidělení přístupu k projektům a úkolům jen těm pracovníkům, kteří jsou na výkon úlohy potřební.
 • Určování priorit úloh od nejvyšší až po nejnižší.
 • Měnění stavu jednotlivých úkolů.
 • Přiřazování sazeb pracovníkům = správně nastavena a vyhodnocována nákladovost práce.
 • Sledování výdajů a ziskovosti.
 • Sledování času stráveného nad konkrétními úkoly umožní jednoduché vykazování odpracovaného času.
 • Komunikace s klienty až 4 způsoby - telefonicky, emailem, webovým rozhraním a formulářem - zapíše se to ke konkrétním úkolům jako komentář / připomínka.
 • Řízení projektů nástroji WBS, Kanban, či Ganttova diagramem.

Helpdesk, service desk ako hlavný nástroj vášho projektového manažmentu.

icon
Sledování odpracovaného času

Při začátku práce na úkolu si řešitel spustí stopky úkoly a po ukončení práce stopky zastaví. Do kalendáře se mu zaznamená délku odpracovaného času.

icon
Sledování nákladů a výdajů

Nastavte si hodinové sadzby každého zamestnanca individuálne - na základe odpracovaného času si viete odsledovať  náklady a výdavky v čase.

icon
Nastavování parametrů

Jak je každý projekt jedinečný, tak jsou i jeho nastavení - určíte si jednotlivé číselníky priorit, stavů úloh, sazeb, typů požadavků a dalších parametrů podle preferencí vlastních nebo klienta.

icon
Přehled v projektech a úkolech

Všechny projekty si víte odsledovat na dashboardu, který vám hned při provm pohledu prozradí v jakém stavu jsou vaše projekty a úkoly.

icon
Vazby medzi úkoly

Využívejte ve svých projektech nejefektivnější a nejpopulárnější nástroje pro řízení projektů - Ganttův diagram, Kanban či WBS a sledujte vazby mezi jednotlivými úkoly stejně jako jejich stavy.

icon
Management rizik

Buďte ve střehu před riziky. Roztřiďte je do matice rizik navržené tak, aby se eliminovala nechtěná tendence uchýlit se k středovým hodnotám. Každý záznam rizik do databáze vám pomůže s finálním vyhodnocením rizik po skončení projektu.

© 2022 InterWay, a. s. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky generuje redakčný systém WebJET.