WebJET LMS

WebJET LMS patří mezi největší systémy zaměřené na celou škálu firemního i školního vzdělávání. Usnadněte si školící procesy díky moderním technologiím.WebJET LMS

E-learning

Naše E-learning řešení WebJET LMS od roku 2005 využilo již více než 90 000 studentů v programech vzdělávání organizace JA Slovensko na základních, středních i vysokých školách.

  • více než 90 000 studentů od nasazení E-learningu
  • více než 10 000 aktivních studentů v průběhu školního roku
  • používané na 85% středních škol
  • a na 15% základních škol
  • ročně více než 600 aktivních učitelů
  • příprava na přijímací pohovory na VŠ

Plnohodnotné LMS řešení

S WebJET LMS máte plnohodnotné LMS řešení nabízející nástroje na multimediální tvorbu kurzů, komunikaci s učiteli / gestory, plánování kurzů, testování studentů a jejich certifikaci.

icon
Učební texty

Učebnice můžete dělit na kapitoly, formátovat text a vkládat do nich obrázky a multimediální prvky. Práce je jednoduchá jako v aplikaci Word.

icon
Otázky a úkoly

Interaktivní komunikace mezi studentem a učitelem, při které student odpovídá na vymezené otázky. Stejně jako při zkoušení ve škole.

icon
Otestuj se

Sebetestování studenta náhodně zvolenými otázkami k dané kapitole, během kterého se může připravit na závěrečný test.

icon
Postupné otevírání kapitol

Učitel může studentům kapitoly otevírat postupně na základě správného zodpovězení otázek a úkolů.

icon
Testování učitelem

Učitel může kdykoliv vytvořit testy, zvolit kapitoly, časové trvání a studenty. Po vyplnění testů studenty vidí jejich úspěšnost.

icon
Certifikace

Na konci studia může být studentům zadán výstupní test. Studenti, kteří vyhoví podmínkám, mohou získat certifikát.

e learning

E-learning pro firmy

E-learning - vzdělávejte vaše zaměstnance online. Prostřednictvím E-learningu ušetříte čas a peníze, vytvoříte databázi znalostí a motivujete Vaše zaměstnance.

Adaptace nových zaměstnanců

Jednoduše a rychle adaptujete nového zaměstnance, zaškolíte ho a poskytnete mu základní informace o vaší společnosti.

Zákonem povinné školení

Získejte významné časové a finanční úspory online povinným zaškolením jako např. BOZP, PO, školení řidičů a pod.

Interní školení

Poskytněte vašim zaměstnancům online interní školení podle vašich potřeb a zaměření firmy.

Certifikace a recertifikace

Certifikačními a recertifikačními školeními motivujete vaše zaměstnance. Poskytněte jim různé kurzy od počítačových kurzů po obchodní, ekonomické, účetní a pod.

Jazykové kurzy

Prostřednictvím online výuky cizích jazyků ušetříte čas i nemalé finanční prostředky a zároveň poskytujete vaším zaměstnancům další benefit.

Testování znalostí

Díky E-learningu získáte promptní automatický výsledek o úrovni znalostí a pokroku vašich zaměstnanců.

Školení uživatelů vašich systémů

Máte nainstalovány různé systémy a programy? Pravidelně je aktualizujete? Naučte v nich pracovat vaše zaměstnance rychle a s úsporama?

Školení vašich partnerů / zákazníků

Používají vaši partneři a zákazníci různé systémy, partnerské a zákaznické portály přizpůsobené na míru? Poskytněte jim know-how na jejich správu.

A mnohé další

Vyskládejte a vytvořte si online kurzy dle vašich potřeb.

E-learning pro školy

>Online kurzy pro studenty ušetří čas, finanční prostředky, motivují učitelé i studenty a poskytují prostor pro různé formy vzdělávání, ale i monitorování a kontroly úrovně znalostí.

Adaptace nových studentů

Snadno a rychle seznámíte nové studenty se studijním programem a systémem výuky, hodnotícími systémy, mezinárodními projekty a pod.

Podpora studia

E-learning je možné využít jako doplněk prezentační formy výuky. Poskytuje prostor pro sdílení studijních materiálů a prezentací v různých programech a pod.

IKT a IT výučba

Studenti získají IKT a IT dovednosti, zároveň se mohou naučit pracovat i ve specializovaných softwarových programů potřebných a používaných v daném studijním oboru.

Zpětná vazba

Učitelé i studenti mají možnost vyměňovat si znalosti, poznatky a postřehy, získat aktuální informace a neustále komunikovat o různých problematikách.

Testovaní znalostí

Díky E-learningu získají studenti a učitelé automatizovaný a promptní výsledek o úrovni znalostí a dosaženém pokroku.

Vlastní vzdělávací tempo

Každý si určuje své tempo vzdělávání, individuálně se může vrátit k problematickým tématům, opakovat si již osvojené učivo a pod.

E-learning pro veřejný sektor

E-learning - vzdělávejte vaše zaměstnance online. Prostřednictvím E-Learningu ušetříte čas a peníze, vytvoříte databázi znalostí a motivujete vaše zaměstnance.

Adaptace nových zaměstnanců

Jednoduše a rychle adaptujete nového zaměstnance, zaškolíte ho a poskytnete mu základní informace o vaší společnosti.

Zákonem povinné školení

Získejte významné časové a finanční úspory online povinným zaškolením jako např. BOZP, PO, školení řidičů a pod.

Interní školení

Poskytněte vašim zaměstnancům online interní školení podle vašich potřeb a zaměření firmy.

Certifikace a recertifikace

Certifikačními a recertifikačními školeními motivujete vaše zaměstnance. Poskytněte jim různé kurzy od počítačových kurzů po obchodní, ekonomické, účetní a pod.

Jazykové kurzy

Prostřednictvím online výuky cizích jazyků ušetříte čas i nemalé finanční prostředky a zároveň poskytujete vašim zaměstnancům další benefit.

Testování znalostí

Díky E-learningu získáte promptní automatický výsledek o úrovni znalostí a pokroku vašich zaměstnanců.

Školení uživatelů vašich systémů

Máte nainstalovány různé systémy a programy? Pravidelně je aktualizujete? Naučte v nich pracovat vaše zaměstnance rychle a s úsporama?

Školení vašich partnerů a externích uživatelů

Používají vaši partneři a externí spolupracovníci různé systémy, partnerské a uživatelské portály přizpůsobené na míru? Poskytněte jim know-how na jejich správu.

A mnohé další

Vyskládejte a vytvořte si online kurzy dle vašich potřeb.

Náš E-learning řeší vaše potřeby

Kvalitní LMS a LCMS systém

Máme za sebou léta vývoje a poskytování vlastních LMS a LCMS systémů. Opíráme se o mezinárodní standardy SCORM a IMS QTI.

Online kurzy

E-learningové kurzy, kurzy na míru, hotové kurzy, vlastní kurzy. Každý zákazník má jiné požadavky a potřeby. My jsme tu pro každého z vás.

Individuální přístup

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, proto je vždy prvním krokem profesionální analýza potřeb našich zákazníků.

Multimediální vzdělávací programy

Navrhujeme a dodáváme komplexní vzdělávací platformy pro vzdělávání a správu obsahu s integrovanými autorskými nástroji a systémy pro řízení vzdělávání.

© 2021 InterWay, a. s. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky generuje redakčný systém WebJET.