Cloud řešení

Cloud Broker řešení

Cloud Broker poskytuje inteligenci pro odvození přidané hodnoty z cloudových služeb různých cloudových platforem, a to buď pro vlastní potřebu, nebo pro další redistribuci. Při propojování Cloudu, je třeba řešit množství aspektů pod kapotou. Jde zejména o řízení využívání cloudových služeb a dohled na jejich kvalitu a SLA. Hlavním cílem našeho řešení Cloud Broker je zmírnění této komplexnosti a pomoci Vám ve využívání multi-cloud výhod.

  • Cloud Broker bude plnohodnotnou integrační platformu a bude podporovat Vaše současně investice do infrastruktury
  • Řešení bude poskytovat sadu nástrojů potřebných pro snadnější portability vašich služeb
  • Multi-cloud řešení řízeny v Cloud Broker povedou ke zvýšení kontinuity provozu

Získat více informací

Migrace na Cloud

Získat více informací

Hybrid IT

Hybridní IT je výsledkem kombinace použití interních a externích služeb, obvykle kombinací privátních a veřejných cloudových služeb. Cílem je zvýšit agilitu IT a tím podpořit byznys výsledky. Přijetí akceptovatelných rizik veřejného cloud-u vedly k návrhům architektur, které spojují vnitřní aplikace a kritická data s externími "komoditními" cloudovými službami.

  • Pomůžeme Vám navrhnout strategii inkrementální implementace zefektivnění Vaší interní zastaralé IT infrastruktury pomocí využití nových a flexibilních cloudových služeb
  • Urychlíme implementaci produkčního hybridního IT řešení bez větších výpadků Vašich IT služeb a provozu

Získat více informací

© 2022 InterWay, a. s. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky generuje redakčný systém WebJET.