Cloud Broker řešení

Cloud Broker řešení

Hlavním cílem Cloud Service Broker je pomoci uživatelům vybrat si vhodné cloudové služby, vzhledem k jejich specifických funkčních a nefunkčních požadavků, v rámci jejich rozpočtových omezení, a případně opakované využití podle potřeby. S naším Cloud Broker řešením, může Vaše organizace spravovat svůj vlastní katalog služeb a řídit poskytování těchto služeb interně v rámci oddělení, nebo externě na své partnery a zákazníky.

Interně jsme pracovali na tomto Broker řešení více než 6 let, měli postaveno několik iteraci a verzi Cloud Broker platformy. Jeden z prvních zákazníků, kde byla nasazena naše platforma jako ISS (Integrovaný Systém Služeb) řešení, byl v Centru Vědecko-Technických Informací SR (CVTI). Posláním CVTI je podporovat rozvoj vědy, techniky a vzdělávání, a to zejména budováním a provozováním komplexních informačních systémů pro výzkum a vývoj. Toto poslání CVTI je podporováno celou řadou činností a služeb, které poskytuje akademickým a výzkumným ústavem na celém území SR. Řešení ISS, díky automatizované komplexní správy služeb a podpory "enterprise" integračních scénářů, poskytuje služby Cloud Broker-a a integrační platformy. Zjednodušeně, z pohledu koncového uživatele je možné zaregistrovat se do samoobslužného portálu, listovat si v centrálním katalogu služeb, vytvořit objednávku - a ISS řešení se postará o orchestraci procesů na vyřizování objednávek, poskytování a konfigurace služeb, a potenciálně administrativních úkolů a řízení incidentů.

Další významnou referencí je naše úspěšná účast na evropském projektu "Cloud for Europe" (C4E), která je jasným důkazem naší kompetence v oblasti Cloud Computing a Cloud Broker. Naše C4E participace, jako lídr založeného konsorcia 4 subjektů ze 3 zemí EU, zahrnovala dva ze tří částí projektu - konkrétně: federovaných Broker Certifikovaných Služeb (FCSB) a Zabezpečené Legislativní-Uvědomělé Úložiště. Řešením FCSB si projekt klade za cíl vytvořit vzájemně propojené sítě inteligentních Broker systémů, aby pomohl vystavět federativní Cloud Marketplace na evropské úrovni. Takový federovaných ekosystém bude schopen dynamického řízení cloudových služeb mezi členskými státy EU v kontextu evropského e-Government akčního plánu, tak jak je definováno v iniciativě jednotného digitálního trhu EK.

Projekt v části FCSB definuje šest hlavních výzev, které je třeba řešit. Jsou rozděleny do tří hlavních požadavků: interoperabilita, certifikace služeb, a řízení právního a regulačního rámce. Řešení Broker bude spravované na národní úrovni a bude mít pravomoc řídit centrální katalog certifikovaných cloudových služeb a všech procesů souvisejících s jejich certifikací, pořízením a spolehlivosti provozu. Tento katalog bude kromě služeb získaných na národní úrovni, zahrnovat i zprostředkované certifikované služby z jiných zemí EU a sjednotí kategorizaci a certifikaci služeb a taxonomii legislativního a regulačního rámce.

© 2022 InterWay, a. s. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky generuje redakčný systém WebJET.