Hybrid IT

Hybrid IT

Každé odvětví a byznys je jiný, ale pro většinu případů existují následující tři hlavní motivační faktory, které přímo ovlivňují přijetí myšlenky využití hybridního IT:

  • Dynamika interních pracovních postupů a obchodní růst - flexibilita využívání inovativních produktů a služeb s přizpůsobením se nárůstem v poptávce, ať už periodického charakteru nebo během fází rychlého růstu.
  • Byznys diferenciace versus podpůrné IT služby - cílem je udržet si vlastnictví služeb a dat, které jsou nejdůležitější pro Vaši firmu a diferencují Vás na trhu, s využitím externích poskytovatelů pro podpůrné služby jako jsou emailové nebo jiné podpůrné služby.
  • Právní a regulační faktory - využití veřejného cloud-u může být omezeno, pokud operujete v regulovaném odvětví, kdy související rizika mohou být signifikantnějšího charakteru a mohou mít i konkrétní právní důsledky.

Klíčovými faktory úspěšné realizace zavedení přístupů hybridního IT, je zachování konzistence byznys logiky, informací a jejich dostupnosti. Dosažení žádaného stavu je podmíněno úspěšnou systémovou integrací a na následném komplexním provozním managementu zintegrovaných služeb a aplikací. Následující jsou vzorové příklady implementace hybridního IT:

Příklad realizace 1.

Existující informační systém zákazníka již disponuje integrační sběrnicí a zákazník již pokrývá nebo je schopen pokrýt potřebné integrační scénáře. InterWay zrealizuje potřebné úkony pro integrační scénáře přes zabezpečený kanál a dodá potřebnou službu, která podle definovaných požadavků bude disponovat infrastrukturou s potřebnou škálovatelností, požadovanou úrovní elasticity a vysoké dostupnosti.

Příklad realizace 2.

Existující informační systém potřebuje být zintegrovaný s existující Cloud službou (účetnictví, dokument management systém, apod.), ale zákazník nedisponuje integrační sběrnicí ani jinými prostředky na realizaci integrace. InterWay zrealizuje a dodá celou integrační platformu s fungujícím zabezpečeným propojením na externí Cloud službu.

Samotné nasazení konkrétního hybridního IT řešení je složitý úkol a jeho úspěch záleží na komplexní aplikaci správné úrovně integrace v několika oblastech jako B2B, aplikační a datové oblasti. Odměnou využití principů hybridního IT bude flexibilní, účinnější a efektivnější využívání IT služeb v organizaci.

© 2022 InterWay, a. s. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky generuje redakčný systém WebJET.