Návrh řešení

Navrhujeme komplexní informační systémy

Pro růst vašeho byznysu vytváříme inovativní řešení z komplexních komponentů. Pomáháme při firemní transformaci, snižování nákladů a efektivním využívání IT technologií. Zaměřujeme se na optimalizaci zdrojů, minimalizaci rizik a maximalizaci vašich přínosů.

Při obzvlášť náročných požadavcích využíváme celou naši zkušenost zejména v silových resortech. Zaměřujeme se na integraci aplikací na bázi Oracle, Microsoft a OpenSource. Vyvíjíme aplikace na míru v prostředí jazyka JAVA s využitím programovacích a portálových frameworků. Dodáváme řešení a technologie serverové infrastruktury a virtualizace.

Aplikační a integrační prostředí Ministerstva obrany SR

Společnost InterWay, a. s. realizovala a předala do užívání aplikační a integrační prostředí MO SR, jehož cílem bylo zjednodušení procesů pro plánované využití integrační platformy vysoké dostupnosti systémů a zjednodušení centrální správy. API MO SR řeší administrativní postupy, plánování a řízení ministerstva v existujícím neklasifikovaným prostředí.

Unikátní projekt: Elektronizace služeb ve 3 městech

Společnost InterWay, a. s. realizovala a předala do užívání 2 projekty elektronizace služeb okresních měst, které jako jediné okresní města dosáhla realizaci tohoto typu projektů v SR.

Návrh podnikové infrastruktury (EA)

Při návrhu, realizaci a správě architektur používáme následující koncepty:

 • Architektonické rámce:
  TOGAF®
  ArchiMate®
 • Modelování procesů:
  BPMN (Business Process model and notation)
 • Modelování informačních systémů:
  UML (Unified Modeling Language)
 • Modelování architektur:
  ArchiMate®
 • Správa informačních systémů:
  COBIT (5)
  ITIL

Získat více informací

© 2022 InterWay, a. s. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky generuje redakčný systém WebJET.