Vývoj a integrace

Vyvíjíme software podle vašich potřeb a požadavků

Vývoji softwaru na míru předchází několik důležitých kroků. Samotný vývoj je jedním z procesních kroků kvalitně ušitého softwaru na míru zohledňující vaše potřeby:

Vývoj softwaru patří ke klíčovým službám společnosti. Při vývoji softwaru pro naše zákazníky využíváme mnohaleté zkušenosti získané realizací velkého množství projektů. Náš projektový tým využívá metodiky a standardy pro řízení projektů PRINCE2 a SCRUM, přičemž se u každého projektu individuálně zaměřuje na optimalizaci zdrojů, minimalizaci rizik a maximalizaci přínosů pro zákazníka. Postup vývoje máme podpořen metodikou continuos integration. Při službách a procesech vycházíme z nejlepších praktik a rámců RUP, ITIL, COBIT, TOGAF a Archimate.

S týmem našich specialistů realizujeme i ty nejkomplexnější projekty v různých oblastech, ať už v soukromé nebo veřejné správě.

Získat více informací

Klíčový je zákazník

Při realizaci projektu je klíčový zákazník a jeho specifické požadavky. Nesnažíme se však pouze splnit požadavky zákazníka, ale nabízíme mu optimalizaci, která přinese zefektivnění využití a z toho plynoucí snížení budoucích provozních nákladů řešení. Tato služba je zákazníky velmi oceňována.

Při návrhu a realizaci řešení využíváme nejmodernější technologie a postupy přizpůsobené potřebám a možnostem zákazníka.

Zákazníkům poskytujeme i profesionální služby našich kvalifikovaných specialistů, které pokrývají celý cyklus vývoje řešení od konzultací, analyz, architektonických návrhů přes implementaci a integraci řešení až po jeho podporu a případný provoz.

Naším cílem je nejen úspěšně předáno řešení, ale hlavně spokojený zákazník po celou dobu tvorby řešení.

Benefity softwaru na míru

 • Optimalizujete náklady
  Softwarem pro míru zoptimalizujete vnitropodnikové procesy, zredukujete náklady na lidské zdroje, urychlíte procesy, zlepšíte produktivitu, dosáhnete úspory na různých nákladech a poplatcích.
 • Řídíte váš zisk
  Řiďte vaše zisky zodpovědně, mějte přehled o vnitropodnikových procesech, toku dat a informací, výrobě a jakýchkoli procesech a odděleních.
 • Inovujte firmu
  Software na míru přinese do vaší firmy přehled. Zaměstnancům ním můžete zjednodušit a zpřístupnit různé kolaborační nástroje a výměnu know-how.
 • Automatizujte procesy
  Řiďte procesy jednoduše pomocí automatizovaných technologií přizpůsobených různým prostředím, programem a systémem. Jednoduše, rychle a především podle vašich potřeb.
 • Ochraňte vaše data
  Software na míru dokážeme upravit dle vašich potřeb, od přihlášení do systémů, automatického zabezpečení hardwaru po specializované zabezpečovací systémy.
 • Vaše požadavky = Váš software na míru
  Každý vývoj softwaru na míru je pro nás výzvou, kterou s radostí přijímáme a s ještě větší radostí vnímáme přínosy našich řešení našim zákazníkům.

Získat více informací

Pro CVTI SR je při zavádění inovativních řešení společnost InterWay osvědčeným partnerem. Prostřednictvím nového Integrovaného systému služeb (ISS CVTI SR) poskytuje CVTI SR uživatelům z vědecko-výzkumné komunity různé infrastrukturní služby postavené na informačně-komunikačních technologiích Datového centra pro vědu a výzkum (DC VaV), zaměřené zejména na zpřístupnění specializovaných softwarových aplikací jako i služby datového úložiště.

Mgr. Juraj Noge, Vedoucí odboru rozvoje informačních systémů z CVTI SR

© 2022 InterWay, a. s. Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky generuje redakčný systém WebJET.