Cyber Security

 
cloud security

Cloud computing is a constantly developing technology that bring multiple opportunities and challenges. Cloud becomes the backend of all forms of IT including Internet of Things (IoT).

Cloud Security is defined as a security of the data stored online in the cloud platforms. It prevents the data loss, theft or erasure. There are several ways to maintain cloud security - firewalls, DDOS security, penetration tests, tokenization, Virtual Private Networks or avoiding the public internet connections.

The options for the Cloud Security depends on the type of cloud service - Public, Private od Hybrid.

We focus on the following
 • Public Cloud Native Security services (MS Azure, AWS, Google, Oracle)
 • Cloud Access Security Broker (CASB)
 • Cloud Workload Protection
 • Containers security
 • Distributed Denial of Service (DDOS)
 • Malware Security and Zero Day Threats
 • Data Loss Prevention
 • Configuration Audit and Cloud Services Setups
 • Key and Certificate Management
 • Centralized Identity Management
 • Virtual Private Networks (VPN)
 • Cloud Application Security
 • Risk Assesment and Cloud Services Management
 • Vulnerability Scans in Cloud Services
 • Cloud Backup Services

Find out more

 

Data and information protection

To ensure data protection requires a process of its unauthorized access or damage throughout the life cycle. It includes encryption, hashing, tokenization and key management that protects the data in all applications and platforms from misuse and damage.

The today's data finds itself on various places and platforms, therefore it is important to choose the correct way of data and information protection.

We focus on the following
 • Data Loss Prevention
 • Data, System and Communication Encryption
 • Data Tokenization
 • Certificate Management
 • Key Security Management and HSM solutions
 • PKI Certificate Management
 • CASB Solutions for Cloud Services
 • Data Labeling and Data Discovery
 • Data Integrity Monitoring
 • Data Protection Consulting

Find out more

 

Identity and access Management and Identity Life Cycle

Identity and Access Management (IAM) allows the right users the access to the right sources in the right time and with the right reasons. IAM as well as Identity and Access Governace (IAG) focuses on the critical need to ensure adequate access to sources in the technical heterogeneous environments and to meet the strict security requirements.

The way of source access control is the basic premise of information security. It needs to be protected from unauthorized editing or publishing.

We focus on the following
 • Identity and Access Management
 • Identity Life Cylcle Management
 • Privilegnd Account Management
 • User Behavior Monitoring
 • Intelligent Access
 • Multifactor Authentification
 • Biometric Authentification
 • Single sign on

Find out more

 

Cyber Security Monitoring 

Why Security Monitoring?
Companies are facing the security threats of all kind of severity nowadays - from hackers through careless or unsatisfied employees, old and vulnerable devices and operating systems, public cloud services to 3rd party service providers. To maintain system security a fast response time is the key to detect and react to threats.

Services that need to be implemented are SIEM and SOAR.
SIEM, Security Incident Event Management collects data from systems.
SOAR, Security Orchestration, Automation and Response provides automatic response to threats.

We focus on the following
 • Cyber Security Monitoring
 • Security Log Collection and its Longtime Storage
 • Security Incident Identification
 • Forenzic Analytics
 • SIEM Consulting
 • Automatization in the Security Incident Identification Monitoring
 • Vulnerability Management
 • Cyber Attacs Overview
 • Darknet Intelligence
 • Security Operation Center (SOC)
 • Ethic hacking 
 • Anomaly Detection in the DNS requirements

Find out more

 

Security solutions for End Devices

End Devices Protection Platform is an important part of the Cyber Security for many reasons, among which one is because the data and information is the most valuable asset a company has and its loss or theft could lead to insolvency and loss of reputation. The endpoints are most often the access to the data, it's important to protect them adequately.

Ssecurity for the End devices has evolved from the traditional antivirus software to the todays adapted provision of comprehensive protction against sophisticated malware and evolving Zero Day threats. These security features are represented by endpoint encryption, Advanced Threat Prevention or Data Isolation Services.

We focus on the following
 • Endpoint Security in a form of Antivirus and AntiSpam
 • Threat Management and Response to these Threats (ATP, EDR)
 • Endpoint Device Encryption
 • Security of the Internet Access
 • Protection od the email communications and services
 • Mobile Devices Security
 • Secure workind environment for the remote workers

Find out more

 

Cyber Security Strategy and Development

 

Rýchlo meniace sa prostredia pre poskytovanie IT služby formuje a mení stratégiu plánovania bezpečnosti a opatrení pre tieto služby. 
Ultikátny cieľ pre bezpečnostné tímy sa nemení s adapciou nových služieb ako sú napríklad cloudové služby. Mení sa len spôsob akým sú dosiahnuté definované ciele v oblasti bezpečnosti.

Je preto potrebné mať ucelený pohľad na bezpečnosť v rámci organizácie a to z pohľadu technického, compliance a risk manažmentu. 
Netreba však zabúdať aj na rozvoj a plánovanie kybernetických služieb s vyvijajúcim sa prostredím. Každá zmena v IT prostredí predstavuje riziko, ktoré môže vážne zasiahnuť spoločnosť a odobrať jej konkurenčnú vyhodu. 

We focus on the following
 • Manažment rizík v rámci kybernetickej bezpečnosti 
 • Plánovanie stratégie rozvoja služieb kybernetickej bezpečnosti
 • Konzultácie a analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Zákon a regulácie
 • Školenia v oblasti bezpečnosti

Find out more

 

Bezpečnosť infraštruktúry a siete

Ide o proces ochrany kritických komponentov implementáciou ochranných mechanizmov na zamedzenie neoprávneneho prístupu, vymazanie či krádež dát a informácii na fyzickej aj virtuálnej vrstve. Sú to mechanizmy na ochranu systémov a užívateľov voči škodlivému kódu prichádzajúcemu z vonkajšieho alebo aj vnútorného prostredia.

Takáto ochrana je docielená segmentáciou siete, limitovaním komunikácie medzi systémami, filtrovaním a monitoringom komunikácie v rámci spoločnosti a kontrole dát na vstupe a výstupe zo spoločnosti. 
 

We focus on the following
 • Next Generation Firewall
 • Sieťová prevencia narušenia systému (Network IPS)
 • Aplikačná bezpečnosť
 • Bezpečný prístup cez virtuálnu súkromú sieť (VPN)
 • Bezpečný prístup na internet (NG Proxy)
 • Bezpečnosť Internetu vecí (IOT Security)
 • Bezpečnosť pre kontajnerové riešenia
 • Natívna cloudová bezpečnosť
 • Zálohovanie a platforma pre správu údajov (Backup & Data Management Platform)
 • Fyzická bezpečnosť
 • Plynulosť biznisu a zotavenie sa zo škôd (Business Continuity & Disaster Recovery)

Find out more

© 2021 InterWay, JSC. All rights reserved. This website is managed by WebJET CMS.