V prípade, že sa Vám tento email nezobrazuje správne, kliknite na HTML verziu.

Ďakujeme za Vašu účasť. Všetky prezentácie, fotky a video, nájdete v priebehu ďalšieho týždňa na stránke iWAYDAY.