Späť na zoznam

Geografický informačný systém pre ŽSR

Pre Železnice Slovenskej republiky sme vytvorili webovú aplikáciu, ktorá umožňuje jednoducho prehliadať jednotlivé objekty infraštruktúry ŽSR. GIS prináša efektívny a rýchly prístup k informáciám o objektoch v priestorovej mape a sprístupňuje atribútové informácie z jedného miesta.

V rámci GIS boli spracované nasledovné objekty:

GIS prináša efektívny a rýchly prístup k informáciám o objektoch v priestorovej mape. Sprehľadnenie dát skvalitňuje a urýchľuje prevádzkové a manažérske rozhodnutia a tým podporuje interné procesy.

Zaujala vás naša práca?

Mám záujem o cenovú ponuku