Cloud riešenia

Cloud Broker riešenie

Cloud Broker poskytuje inteligenciu pre odvodenie pridanej hodnoty z cloudových služieb rôznych cloudových platforiem, a to buď pre vlastnú potrebu alebo pre ďalšiu redistribúciu. Pri prepájaní cloudov, je potrebné riešiť množstvo aspektov pod kapotou. Ide najmä o riadenie využívania cloudových služieb a dohlaď na ich kvalitu a SLA. Hlavným cieľom nášho riešenia Cloud Broker je zmiernenie tejto komplexnosti a pomôcť Vám vo využívaní multi-cloud výhod.

  • Cloud Broker bude plnohodnotnou integračnou platformu a bude podporovať Vaše súčasne investície do infraštruktúry
  • Riešenie bude poskytovať sadu nástrojov potrebných pre ľahšiu portabilitu vašich služieb
  • Multi-cloud riešenia manažované v Cloud Broker povedú k zvýšeniu kontinuity prevádzky

Získať viac informácií

Migrácia do cloudu

Získať viac informácií

Hybridné IT

Hybridné IT je výsledkom kombinácie použitia interných a externých služieb, zvyčajne kombináciou privátnych a verejných cloudových služieb. Cieľom je zvýšiť agilitu IT a tým podporiť biznis výsledky. Prijatie akceptovateľných rizík verejného cloud-u viedli k návrhom architektúr, ktoré spájajú vnútorné aplikácie a kritické dáta s externými „komoditnými“ cloudovými službami.

  • Pomôžeme Vám navrhnúť stratégiu inkrementálnej implementácie zefektívnenia Vašej internej zastaranej IT infraštruktúry pomocou využitia nových a flexibilných cloudových služieb
  • implementáciu produkčného hybridného IT riešenia bez väčších výpadkov Vašich IT služieb a prevádzky.

Získať viac informácií

© 2020 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.