Hybridné IT

Hybridné IT

Každé odvetvie a biznis je iný, ale pre väčšinu prípadov existujú nasledovné tri hlavné motivačné faktory, ktoré priamo ovplyvňujú prijatie myšlienky využitia hybridného IT:

  • Dynamika interných pracovných postupov a obchodný rast - flexibilita využívania inovatívnych produktov a služieb s prispôsobením sa nárastom v dopyte, či už periodického charakteru alebo počas fáz rýchleho rastu.
  • Biznis diferenciácia verzus podporné IT služby - cieľom je udržať si vlastníctvo služieb a dát, ktoré sú najdôležitejšie pre Vašu firmu a diferencujú Vás na trhu, s využitím externých poskytovateľov pre podporné služby ako sú emailové alebo iné podporné služby
  • Právne a regulačné faktory – využitie verejného cloud-u môže byť obmedzené, ak operujete v regulovanom odvetví, kedy súvisiace riziká môžu byť signifikantnejšieho charakteru a môžu mať aj konkrétne právne dôsledky.

Kľúčovými faktormi úspešnej realizácie zavedenia prístupov hybridného IT, je zachovanie konzistencie biznis logiky, informácií a ich dostupnosti. Dosiahnutie žiadaného stavu je podmienené úspešnou systémovou integráciou a na následnom komplexnom prevádzkovom manažmente zintegrovaných služieb a aplikácií. Nasledovné sú vzorové príklady implementácie hybridného IT:

Príklad  realizácie 1.

Existujúci informačný systém zákazníka už disponuje integračnou zbernicou a zákazník už pokrýva alebo vie pokryť potrebné integračné scenáre. InterWay zrealizuje potrebné úkony pre integračné scenáre cez zabezpečený kanál a dodá potrebnú službu, ktorá podľa definovaných požiadaviek bude disponovať infraštruktúrou s potrebnou škálovateľnosťou, požadovanou úrovňou elasticity a vysokej dostupnosti.

Príklad realizácie 2.

Existujúci informačný systém potrebuje byť zintegrovaný s existujúcou Cloud službou (účtovníctvo, dokument manažment systém, a pod.), ale zákazník nedisponuje integračnou zbernicou ani inými prostriedkami na realizáciu integrácie. InterWay zrealizuje a dodá celú integračnú platformu s fungujúcim zabezpečeným prepojením na externú Cloud službu.

Samotné nasadenie konkrétneho hybridného IT riešenia je komplexná úloha a jej úspech záleží na komplexnej aplikácii správnej úrovne integrácie vo viacerých oblastiach ako B2B, aplikačnej a dátovej oblasti. Odmenou využitia princípov hybridného IT bude flexibilné, účinnejšie a efektívnejšie využívanie IT služieb v organizácii.

© 2020 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.