OpenStack

Privátny cloud, OpenStack a špecializované cloud riešenia

Pomôžeme vám vytvárať, nasadzovať a prevádzkovať privátne a hybridné cloudové architektúry s využitím OpenStacku. Pomôžeme vám minimalizovať riziká projektu a skrátiť čas potrebný na získanie úžitku z cloudu. Odporučíme vám najlepšie praktiky potrebné pri prevádzke cloudu a integrácii privátneho cloudu s prostredím DevOps nástrojov a postupov.

Vývoj a optimalizácia v privátnom cloude

InterWay ponúka celý rad osvedčených postupov a architektúr okolo cloud technológie OpenStack pre nasadenie v privátnom prostredí, vrátane hybridnej integrácie na verejné cloudy. Naše predkompilované rámce a súvisiace metodiky pomáhajú budovať, optimalizovať a nasadiť privátny cloud hneď na prvýkrát.

plánovanie, nasadenie, bezpečnosť

InterWay poskytuje ucelené riešenia pre cloudovú bezpečnosť, vrátane procesov a postupov "ako na to" a nástrojov pre zabudovanie služieb šifrovania, správy identít a prístupov (IAM) a ďalších bezpečnostných funkcií, ktoré môžu byť potrebné dodržanie priemyselných regulácií a nariadení.

Nasadenie  platformy a služieb PaaS

Dodávame osvedčené postupy a metodiky pre vývojárov, ktoré sú potrebné pri vývoji a nasadzovaní softvéru a využití cloud služieb, pre obsluhu a prevádzku na inštaláciu a nasadzovania služieb a PaaS platformy.

Vieme poskladať moderné vývojové a prevádzkové aplikačné prostredie, ktoré umožní vývojárom zamerať sa na vytváranie pridanej hodnoty pre zákazníkov. Nechajte svojich vývojárov rýchlejšie napredovať s konfigurovateľnými a skladateľnými službami, ktoré sú určené pre nezávislé nasadenie, škálovanie a zotavenie. Nechajte ich vytvárať aplikácie v kontajneroch s cieľom zabezpečiť správne vyťaženie spustenie a prevádzku.

Pokročilé architektúry a špecializované nasadenia

Vzostup nových technológií, ako je spracovanie veľkých objemov dát a internetu vecí (IoT) znamená, že privátny cloud bude musieť disponovať aj špecializovanými a vlastnými funkciami.

InterWay poskytuje služby, ktoré sú v súlade s plánmi pre váš privátny cloud a pre vaše konkrétne potreby. Navyše sa zameriavame na podporu výkonného zberu dát a vysokého výkonu NoSql databáz, nasadenia a prevádzky prostredia Hadoop v cloude.

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.