WebJET DSK

Aj váš projektový manažment môže byť jednoduchší s WebJET DSK. Podrobné prehľady o projektoch, úlohách, sadzbách, výdavkoch, nákladoch aj o odpracovanom čase. Zvýšite efektivitu zamestnancov a maximalizujete efektivitu celkového workflowu.WebJET DSK

  Riadenie projektov a úloh rýchlo, ľahko a efektívne

WebJET DSK je nástroj vyvinutý na efektívne riadenie projektov. Váš projektový manažment tak nadobudne
úplne nový rozmer, či už z hľadiska šetrenia nákladov, alebo z hľadiska efektivity riadenia a implementácie projektov.
Vďaka prehľadu o stave úloh zvýšite efektivitu zamestnancova maximalizujete efektivitu vášho workflowu.

 

Benefity

Majte pod palcom celý projektový manažment od cenovej ponuky až po odovzdanie realizácie projektu. Komunikujte cez WebJET DSK na internej úrovni s vašimi kolegami, ale aj na úrovni externej s vašimi zákazníkmi.

S nasadením WebJET DSK získate tieto výhody:

 • Podrobný prehľad o projektoch
 • Rýchly prehľad úloh
 • Prispôsobí sa vašim potrebám
 • Ukladanie vyfiltrovaných úloh do záložiek
 • Jednoduché riešenie pre komplexné projekty
 • Zrýchlená tvorba projektových tímov
 • Rýchla implementácia systému do vašej spoločnosti

Funkcionality

 • Nastavenie parametrov každého projektu podľa preferencií.
 • Pridelenie prístupu k projektom a úlohám len tým pracovníkom, ktorí sú na výkon úlohy potrební.
 • Určovanie priorít úloh od najvyššej až po najnižšiu.
 • Menenie stavu jednotlivých úloh.
 • Priraďovanie sadzieb pracovníkom = správne nastavená a vyhodnocovaná nákladovosť práce.
 • Sledovanie výdavkov a ziskovosti.
 • Sledovanie času stráveného nad konkrétnymi úlohami umožní jednoduché vykazovanie odpracovaného času.
 • Komunikovanie s klientmi až 4 spôsobmi - telefonicky, emailom, webovým rozhraním a formulárom - zapíše sa to ku konkrétnym úlohám ako komentár / pripomienka.
 • Riadenie projektov nástrojmi WBS, Kanban, či Ganttovým diagramom.

Helpdesk, service desk ako hlavný nástroj vášho projektového manažmentu

icon
Sledovanie odpracovaného času

Pri začiatku práce na úlohe si riešiteľ spustí stopky úlohy a po ukončení práce stopky zastaví. Do kalendára sa mu zaznamená dĺžku odpracovaného času.

icon
Sledovanie nákladov a výdavkov

Nastavte si hodinové sadzby každého zamestnanca individuálne - na základe odpracovaného času si viete odsledovať  náklady a výdavky v čase.

icon
Nastavovanie parametrov

Ako je každý projekt jedinečný, tak sú aj jeho nastavenia - určíte si jednotlivé číselníky priorít, stavov úloh, sadzieb, typov požiadaviek a ďalších parametrov podľa preferencií vlastných alebo klienta.

icon
Prehľad v projektoch a úlohách

Všetky projekty si viete odsledovať na dashboarde, ktorý vám hneď pri provm pohľade prezradí v akom stave sú vaše projekty a úlohy.

icon
Väzby medzi úlohami

Využívajte vo svojich projektoch najefektívnejšie a najpopulárnejšie nástroje pre riadenie projektov – Ganttov diagram, Kanban či WBS a sledujte väzby medzi jednotlivými úlohami  rovnako ako aj ich stavy.

icon
Manažment rizík

Buďte v strehu pred rizikami. Roztrieďte ich do matice rizík navrhnutej tak, aby sa eliminovala neželaná tendencia uchýliť sa k stredovým hodnotám. Každý záznam rizík do databázy vám pomôže s finálnym vyhodnotením rizík po skončení projektu.

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.