WebJET DSK

Aj váš projektový manažment môže byť jednoduchší s WebJET DSK. Podrobné prehľady o projektoch, úlohách, sadzbách, výdavkoch, nákladoch aj o odpracovanom čase. Zvýšite efektivitu zamestnancov a maximalizujete efektivitu celkového workflowu.WebJET DSK

  Riadenie projektov a úloh rýchlo, ľahko a efektívne

WebJET DSK je nástroj vyvinutý na efektívne riadenie projektov. Váš projektový manažment tak nadobudne
úplne nový rozmer, či už z hľadiska šetrenia nákladov, alebo z hľadiska efektivity riadenia a implementácie projektov.
Vďaka prehľadu o stave úloh zvýšite efektivitu zamestnancova maximalizujete efektivitu vášho workflowu.

 

Benefity

Majte pod palcom celý projektový manažment od cenovej ponuky až po odovzdanie realizácie projektu. Komunikujte cez WebJET DSK na internej úrovni s vašimi kolegami, ale aj na úrovni externej s vašimi zákazníkmi.

S nasadením WebJET DSK získate tieto výhody:

 • Podrobný prehľad o projektoch
 • Rýchly prehľad úloh
 • Prispôsobí sa vašim potrebám
 • Ukladanie vyfiltrovaných úloh do záložiek
 • Jednoduché riešenie pre komplexné projekty
 • Zrýchlená tvorba projektových tímov
 • Rýchla implementácia systému do vašej spoločnosti

Funkcionality

 • Nastavenie parametrov každého projektu podľa preferencií.
 • Pridelenie prístupu k projektom a úlohám len tým pracovníkom, ktorí sú na výkon úlohy potrební.
 • Určovanie priorít úloh od najvyššej až po najnižšiu.
 • Menenie stavu jednotlivých úloh.
 • Priraďovanie sadzieb pracovníkom = správne nastavená a vyhodnocovaná nákladovosť práce.
 • Sledovanie výdavkov a ziskovosti.
 • Sledovanie času stráveného nad konkrétnymi úlohami umožní jednoduché vykazovanie odpracovaného času.
 • Komunikovanie s klientmi až 4 spôsobmi - telefonicky, emailom, webovým rozhraním a formulárom - zapíše sa to ku konkrétnym úlohám ako komentár / pripomienka.
 • Riadenie projektov nástrojmi WBS, Kanban, či Ganttovým diagramom.

Intranet s početnými modulmi a garanciou rozširovania do budúcnosti

Vďaka rastúcim požiadavkám klientov a spätnej väzbe sme vyvinuli firemný informačný systém, ktorý dokáže naozaj všetko. Flexibilita a početné množstvo modulov ho robia vhodným pre spoločnosti z rôznych oblastí.

icon
Sledovanie odpracovaného času

Vlastný dochádzkový systém zamestnancov a príprava podkladov pre spracovanie mzdovej agendy.

icon
Sledovanie nákladov a výdavkov

Najdôležitejšie aktuality a moduly sú k dispozícii ihneď na úvodnej stránke intranetu.

icon
Nastavovanie parametrov

Flexibilný obsah, evidencia zamestnancov a ich zadelenie podľa jednotlivých oddelení.

icon
Dokumenty

Úložný priestor pre dokumenty rôzneho charakteru od interných smerníc, prezentácií, či formulárov.

icon
Rýchle odkazy

Zadefinovanie si vlastných preklikov na konkrétne sekcie intranetu alebo aplikácie tretích strán.

icon
Adresár

Adresár je centrálnym úložiskom zamestnancov a externých kontaktov na jednom mieste. S prehľadným vyhľadávaním osôb získate kontakt rýchlo za pár klikov.

 

 

 

Funkcionality WebJET DSK

 •  

 

 

© 2021 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.