WebJET LMS

Platforma pre elektronické vzdelávanie WebJET LMS patrí medzi systémy zamerané na celú škálu firemného i školského online vzdelávania. Uľahčíte si ním školiace procesy vďaka moderným technológiám.WebJET LMS

E-learning platforma

S WebJET Learning Management System (LMS) môžete vzdelávať svoji klientov, študentov, či zamestnancov odkiaľkoľvek. Testujte a vyhodnocujte ich rýchlo, jednoducho a efektívne. Vďaka našej e-learning platforme ušetríte čas aj náklady vašej spoločnosti.

 • plne automatizované kurzy alebo individuálny prístup k štúdiu
 • porovnávanie vedomostí pred a po kurzoch
 • prehľad o školeniach a vedomostiach
 • prehľad o platnosti certifikátov
 • adaptácia nových zamestnancov, klientov či študentov
 • rozsiahly multimediálny editor pre tvorbu pútavých obsahov
 • jednotné študijné materiály

Elektronické vzdelávanie prostredníctvom nášho produktu WebJET LMS využilo od roku 2005 už viac ako 90 000 študentov v programoch vzdelávacej organizácie JA Slovensko na základných, stredných aj vysokých školách.

 • viac ako 90 000 študentov využilo systém od nasadenia elektronického vzdelávania
 • viac ako 10 000 aktívnych študentov v priebehu školského roka
 • používané na 85% stredných škôl a na 15% základných škôl
 • ročne viac ako 600 aktívnych učiteľov
 • príprava na prijímacie pohovory na VŠ

Kvalitné riešenie online vzdelávania

S WebJET LMS máte plnohodnotné elektronické vzdelávanie ponúkajúce nástroje na multimediálnu tvorbu kurzov, komunikáciu s učiteľmi / gestormi, plánovanie kurzov, testovanie študentov a ich certifikáciu.

icon
Učebné texty

Učebnice môžete deliť na kapitoly, formátovať text a vkladať do nich obrázky a multimediálne prvky. Práca je jednoduchá ako v programe Word.

icon
Otázky a úlohy

Interaktívna komunikácia medzi študentom a učiteľom, pri ktorej študent odpovedá na definované otázky. Rovnako ako pri skúšaní v škole.

icon
Otestuj sa

Elektronické samotestovanie študenta náhodne zvolenými otázkami k danej kapitole, počas ktorého sa môže pripraviť na záverečný test.

icon
Postupné otváranie kapitol

Učiteľ môže študentom kapitoly elektronického vzdelávania otvárať postupne na základe správneho zodpovedania otázok a úloh.

icon
Testovanie učiteľom

Učiteľ môže kedykoľvek vytvoriť test, zvoliť kapitoly, časové trvanie a študentov. Po vyplnení testov študentmi vidí ich úspešnosť.

icon
Certifikácia

Na konci štúdia môže byť študentom zadaný výstupný elektronický test. Študenti, ktorí vyhovejú podmienkam, môžu získať certifikát.

e learning

Elektronické vzdelávanie zamestnancov

WebJET LMS – vzdelávanie zamestnancov online. Prostredníctvom elektronického vzdelávania ušetríte čas a peniaze, vytvoríte databázu vedomostí a motivujete vašich zamestnancov.

Adaptácia nových zamestnancov

Jednoducho a rýchlo adaptujete nového zamestnanca, zaškolíte ho a poskytnete mu základné informácie o vašej spoločnosti.

Zákonom povinné školenia

Získajte významné časové a finančné úspory elektronickým povinným zaškolením ako napr. BOZP, PO, školenie vodičov a pod.

Interné školenia

Poskytnite vašim zamestnancom elektronické interné školenia podľa vašich potrieb a zamerania firmy.

Certifikácie a recertifikácie

Certifikačnými a recertifikačnými školeniami motivujete vašich zamestnancov. Poskytnite im rôzne kurzy od počítačových po obchodné, ekonomické, špecifického zamerania a pod.

Jazykové kurzy

Prostredníctvom online výučby cudzích jazykov ušetríte čas aj nemalé finančné prostriedky a zároveň poskytujete vaším zamestnancom ďalší benefit.

Testovanie vedomostí

Vďaka elektronickému vzdelávaniu získate promptný automatický výsledok o úrovni vedomostí a pokroku vašich zamestnancov.

Školenia používateľov vašich systémov

Máte nainštalované rôzne systémy a programy? Pravidelne ich aktualizujete? Naučte v nich pracovať vašich zamestnancov rýchlo a s úsporami.

Školenia vašich partnerov/zákazníkov

Používajú vaši partneri a zákazníci rôzne systémy, partnerské a zákaznícke portály prispôsobené na mieru? Poskytnite im know-how na ich správu.

A mnohé ďalšie

Vyskladajte a vytvorte si online kurzy za pár minút presne podľa vašich potrieb.

Elektronické vzdelávanie pre školy

Online kurzy pre študentov ušetria čas, finančné prostriedky, motivujú učiteľov i študentov a poskytujú priestor pre rôzne formy vzdelávania, ale aj monitorovania a kontroly úrovne vedomostí.

Adaptácia nových študentov

Ľahko a rýchlo zoznámite nových študentov so študijným programom a systémom výučby, hodnotiacimi systémami, medzinárodnými projektami a pod.

Podpora štúdia

Elektronické vzdelávanie je možné využiť ako doplnok prezentačnej formy výučby. Poskytuje priestor na zdieľanie študijných materiálov a prezentácií v rôznych programoch a pod.

IKT a IT výučba

Študenti získajú IKT a IT zručnosti, zároveň sa môžu naučiť pracovať aj v špecializovaných softvérových programoch potrebných a používaných v danom študijnom odbore.

Spätná väzba

Učitelia aj študenti majú možnosť vymieňať si vedomosti, poznatky a postrehy, získať aktuálne informácie a neustále komunikovať o rôznych problematikách.

Testovanie vedomostí

Vďaka elektronickému vzdelávaniu získajú študenti a učitelia automatizovaný a promptný výsledok o úrovni vedomostí a dosiahnutom pokroku.

Vlastné vzdelávacie tempo

Každý si určuje svoje tempo vzdelávania, individuálne sa môže vrátiť k problematickým témam, opakovať si už osvojené učivo a pod.

Elektronické vzdelávanie pre verejný sektor

WebJET LMS – vzdelávanie zamestnancov online. Prostredníctvom E-learningU ušetríte čas a peniaze vytvoríte databázu vedomostí a motivujete vašich zamestnancov.

Adaptácia nových zamestnancov

Jednoducho a rýchlo adaptujete nového zamestnanca, zaškolíte ho a poskytnete mu základné informácie o vašej spoločnosti.

Zákonom povinné školenia

Získajte významné časové a finančné úspory online povinným zaškolením ako napr.. BOZP, PO, školenie vodičov a pod.

Interné školenia

Poskytnite vašim zamestnancom online interné školenia podľa vašich potrieb a zamerania firmy.

Certifikácie a recertifikácie

Certifikačnými a recertifikačnými školeniami motivujete vašich zamestnancov. Poskytnite im rôzne kurzy od počítačových kurzov po obchodné, ekonomické, účtovné a pod.

Jazykové kurzy

Prostredníctvom online výučby cudzích jazykov ušetríte čas aj nemalé finančné prostriedky a zároveň poskytujete vaším zamestnancom ďalší benefit.

Testovanie vedomostí

Vďaka E-learning získate promptný automatický výsledok o úrovni vedomostí a pokroku vašich zamestnancov.

Školenia používateľov vašich systémov

Máte nainštalované rôzne systémy a programy? Pravidelne ich aktualizujete? Naučte v nich pracovať vašich zamestnancov rýchlo a s úsporami?

Školenia vašich partnerov a externých používateľov

Používajú vaši partneri a externí spolupracovníci rôzne systémy, partnerské a používateľské portály prispôsobené na mieru? Poskytnite im know-how na ich správu.

A mnohé ďalšie

Vyskladajte a vytvorte si online kurzy podľa vašich potrieb.

Náš E-learning rieši vaše potreby

Kvalitný LMS a LCMS systém

Máme za sebou roky vývoja a poskytovania vlastných LMS a LCMS systémov. Opierame sa o medzinárodné štandardy SCORM a IMS QTI.

Online kurzy

E-learningové kurzy, kurzy na mieru, hotové kurzy, vlastné kurzy. Každý zákazník má iné požiadavky a potreby. My sme tu pre každého z vás.

Individuálny prístup

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, preto je vždy prvým krokom profesionálna analýza potrieb našich zákazníkov.
Navyše, v rámci WebJET LMS si viete zvoliť nastavenie individuálneho prístupu študentov k štúdiu - vybrané kapitoly alebo predmety uvidia študenti vo svojom zozname až vtedy, keď im ich odomknete.

Multimediálne vzdelávacie programy

Navrhujeme a dodávame komplexné vzdelávacie platformy pre vzdelávanie a správu obsahu s integrovanými autorskými nástrojmi a systémami pre riadenie vzdelávania.

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.