BENEFITS OF STACKJET

A package of advantageous solutions for your company.

StackJET is an optimized hardware-software interconnection solution designed to maximize your company's performance. It is a hyperconverged, system-defined infrastructure, offered as a service in the form of a private cloud.

The basic feature of StackJET is the ability to unload the necessary hardware and software elements, based on which you can then decide which of the comprehensive ICT services we provide, our WebJET family products, or our technical equipment, you will use in the form of rental or on-premise.

BENEFITS AND FEATURES

You choose it
what you really need.

The StackJET solution from InterWay is comparable to global vendor solutions, at local market prices.

Financing

When you purchase StackJET, you do not incur high input costs in the beginning. We will spread them over the agreed time period, thanks to which the finances are easier to plan and evenly divided into months or years.

Customizácia

Pri zaobstaraní StackJET nevynaložíte vysoké vstupné náklady na začiatku. Rozložíme ich na dohodnuté časové obdobie, vďaka čomu sú financie jednoduchšie plánovateľné a rovnomerne rozdelené na mesiace alebo roky.

Financing

When you get StackJET, you won't incur a high initial upfront cost. We spread them over an agreed period of time, which makes the finances easier to plan and spread evenly over months or years.
 

Customization

When you get StackJET, you won't incur a high initial upfront cost. We spread them over an agreed period of time, which makes the finances easier to plan and spread evenly over months or years.

WebJET DMS

Content management system for easy creation and management of websites and portals.

WebJET NET

Content management system for easy creation and management of websites and portals.

WebJET MSG

Content management system for easy creation and management of websites and portals.

WebJET LMS

Content management system for easy creation and management of websites and portals.

WebJET DSK

Content management system for easy creation and management of websites and portals.

WebJET CMS

 poContent management system for easy creation and management of websites and portals.

 WebJET Data Intelligence

Transformácia vstupných dát, uskladnenie v dátovom modeli orientovanom na efektívnu analýzu a následná vizualizácia v podobe informácií, vedomostí a poznatkov užitočných pre koncového používateľa.

Helios - plánovanie podnikových zdrojov (ERP)

Systém HELIOS Green je ucelený podnikový informačný systém orientovaný na logistiku, ekonomiku, personalistiku, projektový manažment a sledovanie zdrojov.

Voice (hlasové služby)

Audio hovory v rámci organizácie sú spracovávané na  serveroch a prepojené v rámci siete. Užívatelia majú možnosť hovory prepájať na iné koncové zariadenia, spájať hovory a vytvárať takzvané audio konferencie

Siete a sieťové služby

Networking je riešený sieťou LAN, ktorá pozostáva z „core“ vrstvy a „access“ vrstvy. Samozrejmosťou je kompletné zabezpečenie všetkých údajov.

Technologické zabezpečenie prostredia (Envirosystem)

Riešenie elektrického napájania a zálohovania vrátane jeho monitorovania. Kompletné zabezpečenie chladenia a kabeláže, ako aj mechanického a elektromechanického príslušenstva.

IT Bezpečnosť a manažment (Security a Management)

 Kompletné zabezpečenie aplikácií vrátane antivírovej ochrany, systémov a technológií a bezpečnosť medzisieťových prepojení.

Aplikačné a programové vybavenie

Operating system, Database, Virtual Machine, Middleware.

Infraštruktúra 

Riešenie infraštruktúry rozdelenej do vrstiev, na ktoré sa pristupuje priamo z internetu, resp. externých sietí „DMZ“

Mobilné služby 

V rámci využívania logistického systému ERP Helios Green máte možnosť využívať dvojfaktorovú autentifikáciu pre overenie používateľa, ako aj prepojenie na telekomunikačných operátorov vrátane prenájmu koncových mobilných zariadení.
 

Certifikácie 

V rámci dodávaného riešenia / služby vám vytvoríme certifikačnú autoritu, ktorá poskytuje certifikáty pre zabezpečenie sieťových a aplikačných služieb.


 

ShowHide more services

 

Referencie

Od roku 1997 sa nám darí budovať silné a dlhotrvajúce partnerstvá.

Ochota, odbornost, kvalitní konzultace a stabilní tým.

no-image

INGBank ČR Senior digital channels specialist

Na základe súčasnej spolupráce sa na vás viem spoľahnúť. 

no-image

Slovak Telekom, a.s. Sr.delivery konzultant zákazníckých riešení

Výborná osobná skúsenosť, úroveň poskytnutých služieb a komplexita dodania riešenia.

no-image

UNIQA poisťovňa, a.s. Business analytik

Kvalitné riešenie a dobrá spolupráca.

no-image

MFSR Webmaster

Lebo WebJET.

no-image

VÚC Košice Informatik ksk

Career