Špecialisti na vývoj softvéru

Zabezpečíme vývoj a dodávku kvalitných softvérových riešení. Venujeme sa vylepšeniam existujúcich systémov až po návrh a vyhotovenie komplexného riešenia na kľúč.

Klient

Pre CVTI SR je pri zavádzaní inovatívnych riešení spoločnosť InterWay osvedčeným partnerom. Prostredníctvom nového Integrovaného systému služieb (ISS CVTI SR) poskytuje CVTI SR používateľom z vedecko-výskumnej komunity rôzne infraštruktúrne služby postavené na informačno-komunikačných technológiách Dátového centra pre vedu a výskum (DC VaV), zamerané najmä na sprístupnenie špecializovaných softvérových aplikácií ako i služby dátového úložiska.

Mgr. Juraj Noge, Vedúci odboru rozvoja informačných systémov z CVTI SR

Softvérové riešenia


Cloud computing a systémová integrácia

Spájame rôzne systémy a aplikácie do jedného celku, pomáhame s výberom vhodnej platformy a jej nasadením. Vytvárame moderné hybridné riešenia založené na cloude.

Klient

V Taliansku sa spojili s InterWay univerzita v Messine, domáca firma LiberoLogico a rumunský Team Net. Projekt Cloud for Europe má nepochybne výhody v celej Európe. Rovnaký model môžete aplikovať v Taliansku, na Slovensku, v Anglicku, vo Francúzsku, skrátka všade. Máte rovnaký vizuál, rovnaké formuláre rovnaké cloudové riešenie, ktoré sa môže používať v rozdielnych verejných správach jednotlivých krajín.

Prof. Massimo Villari, profesor počítačových vied na Univerzite v Messine, IT

Profesionálne cloud riešenia


Odborné poradenstvo a consulting

Pomáhame klientom pri rozvoji podnikania, inovácií produktov a služieb. Poskytujeme kvalitné konzultačné služby prostredníctvom našich certifikovaných špecialistov.

Klient

V súčasnosti spoločnosť disponuje profesionálnym tímom kvalifikovaných špecialistov, certifikovaných odborníkov a certifikovaným tímom s previerkou na stupeň Tajné (NATO, EÚ, Národné) v jednotlivých organizačných zložkách spoločnosti zapojených do rôznych špecializovaných projektov.

Ing. Petr Weber, generálny riaditeľ spoločnosti InterWay, a. s.

Konzultačné služby


Profesionálna tvorba webstránok

Patríme medzi najvýznamnejšie slovenské firmy v oblasti webových riešení. Dôkazom sú stovky úspešne ukončených projektov a dlhodobá spolupráca s našimi klientmi z rôznych oblastí trhu.

Klient

Rebranding bol pre nás veľkou výzvou, bolo to veľa práce a málo času. Túto výzvu nám spoločnosť InterWay pomohla úspešne zvládnuť, dodržali sme nielen termíny, ale upravili naše stránky k lepšiemu.

Lukáš Řeřicha, Manager of Direct Channel Development, NN pojišťovna a penzijní společnost

Komplexné webové riešenia


Vyvíjame vlastné produkty

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam, dlhoročnému vývoju a spätných väzieb od našich klientov máme v ponuke aj produkty z vlastnej dielne - Redakčný systém WebJET, DMS Greeny, Intranet, IntellimailE-learning.

Klient

S InterWay-om kráčame spoločnou cestou od roku 2007, kedy sme zrealizovali prvú verziu webu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Spoločne sme zvládli kompletný redizajn v roku 2012, prestavbu a zatraktívnenie viacerých častí webu, napr. vyhľadávanie adries kancelárií obchodných zástupcov, kalkulačky, prešli sme na responzívnu verziu webu. Neboli to len veľké projekty, ktoré upevnili našu spoluprácu, ale aj riešenie drobných úloh, ochotné odpovede na naše nespočetné otázky, promptné riešenia. V tomto roku sa púšťame do ďalšieho redizajnu na základe návrhov šikovného kolektívu ľudí z InterWayu.

Jana Jéghová, špecialista pre online a marketing, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Zobraziť naše produkty


InterWay časom overené vzťahy

  • 3 pracoviská na Slovensku
  • 87+ interných zamestnancov
  • 768+  projektov
  • 43533+ vyriešených požiadaviek klientov
Chcem byť súčasťou InterWay

Z blogu vyberáme

Všetky blogy

Naše produkty pre okamžité nasadenie

Všetky produkty

Partneri

Naši zamestnanci sú pravidelne certifikovaní partnerskými spoločnosťami: Partnerské spoločnosti

Partnerský portál

 

Certifikáty

Profesionálny tím certifikovaných odborníkov s previerkou na stupeň Tajné: Naše certifikáty


Zodpovedný prístup Pomáhať nás baví