Referencie

Poskytujeme služby a riešenia pre klientov z rôznych oblastí trhu. Staráme sa o súkromné spoločnosti, finančné inštitúcie, verejnú správu a ďalšie iné. Ponúkame vám prehľad vybraných klientov a referencií realizovaných za posledné roky.

Hláste škody online v UNIQA

 • ANALÝZA
 • INTEGRÁCIA
 • IMPLEMENTÁCIA
 • WEBJET CMS
 • WEBDESIGN
 • UX

Odbremeniť klientské centrum a zjednodušiť hlásenie škodových udalostí bola pre nás veľká výzva. Zvládli sme to vďaka aplikácii, ktorú sme vyvinuli presne na mieru pre poisťovňu UNIQA SK a CZ. Cieľom bolo zautomatizovanie procesov hlásenia na základe čísla zmluvy, napojenie na interné systémy a vytvorenie dizajn manuálu a pravidiel použiteľnosti pre online komunikáciu. Používateľ teraz môže komplexne nahlásiť celú škodovú udalosť, pripojiť požadované dokumenty/fotky a odoslať hlásenie z pohodlia domova.

Výsledkom je príjemný používateľský zážitok a zrýchlenie celého procesu. Súčasťou riešenia bolo vytvorenie 16 online formulárov pre slovenský a český trh, ktoré sú doplnené o funkcionality ako generovanie sumáru hlásenia do PDF, možnosť uloženia rozpísaného hlásenia (a jeho dokončenia neskôr), či modul na vizuálne označenie poškodených dielov na vozidle.

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

 • ANALÝZA
 • CONSULTING
 • IMPLEMENTÁCIA
 • CMS

Pre Ministerstvo financií Slovenskej Republiky sme zrealizovali komplexné webové riešenie pozostávajúce z verejného webového portálu, intranetového portálu a tzv. klientskej zóny s rôznorodou funkcionalitou pre partnerov a spolupracujúce subjekty s MF SR.

Zároveň bol vytvorený ucelený systém pre manažment podkladov k poradám vedenia ministerstva ako aj k rokovaniam vlády SR. V systéme je zahrnutá aj správa, resp. životný cyklus súvisiacej dokumentácie s monitoringom plnenia úloh rezortu.

Festival letectva v Piešťanoch

 • CONSULTING
 • IMPLEMENTÁCIA
 • CMS

Aj letecké podujatie v Piešťanoch využíva WebJET CMS. Pre Festival Letectva sme vytvorili novú webovú stránku. Pri tvorbe stránky sme kládli dôraz na priateľské používateľské rozhranie a intuitívne ovládanie.
Návštevníci ocenia najmä prehľadné menu, detailný program podujatia či čerstvý prísun aktualít.

Tatra banka

 • ANALÝZA
 • CONSULTING
 • IMPLEMENTÁCIA
 • Integrácia
 • CMS
 • Podpora

Lídrovi v bankovom sektore, Tatrabanke, sme realizovali novú webovú stránku, ktorá reflektuje všetky požiadavky zákazníka. Riešenie postavené na platforme CMS WebJET sa prispôsobilo nielen špecifickým front-end požiadavkám a UX, ale aj vnútorným procesom banky pri správe webového obsahu. Responzívny webdizajn umožňuje naplno využiť nové kalkulačky, funkcionality a integrácie z rôznych typov smart zariadení.

Železnice Slovenskej republiky

 • CMS
 • CONSULTING
 • IMPLEMENTÁCIA
 • WEBDESIGN

Úspešne sme navrhli a zrealizovali kompletný redizajn webovej stránky Železníc Slovenskej republiky. Dôraz bol kladený na zatraktívnenie a modernizáciu dizajnu webového sídla, čo zabezpečilo zvýšenie prehľadnosti a zlepšenie orientácie návštevníka na stránke.

ŠPORT24 - ŠPORTOVÉ SPRAVODAJSTVO

 • CMS
 • INTEGRÁCIA
 • IMPLEMENTÁCIA

Realizovali sme portálové riešenie pre športové spravodajstvo Šport24, kde sme riešili kompletný vývoj a narezanie grafického návrhu s ohľadom na responzivitu webu a verziu pre mobilné zariadenia. Implementácia projektu prebehla v priebehu 6 týždňov.

Geografický informačný systém pre ŽSR

 • ANALÝZA
 • CONSULTING
 • IMPLEMENTÁCIA

Pre Železnice Slovenskej republiky sme vytvorili webovú aplikáciu, ktorá umožňuje jednoducho prehliadať jednotlivé objekty infraštruktúry ŽSR. GIS prináša efektívny a rýchly prístup k informáciám o objektoch v priestorovej mape a sprístupňuje atribútové informácie z jedného miesta.

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV

 • CMS
 • CONSULTING
 • IMPLEMENTÁCIA
 • WEBDESIGN
 • UX

Vytvorili sme od základov novú webovú stránku Štátneho pedagogického ústavu. Dôraz bol kladený na prístupnosť používateľského rozhrania a splnenie štandardov ISVS podobne ako pri iných weboch verejnej správy.

Používatelia ŠPÚ ako aj učitelia základných a stredných škôl, ktorí pravidelne navštevujú web ŠPÚ, oceňujú prehľadnejšiu navigáciu, prepracovanú sekciu štátneho vzdelávacieho programu, nové používateľské funkcie ako aj sekciu pre verejnosť.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

 • ANALÝZA
 • CONSULTING
 • IMPLEMENTÁCIA
 • WEBDESIGN
 • UX
 • ISVS

Realizovali sme kompletný redizajn web sídla VšZP. Návrh dizajnu vychádzal z analýzy aktuálneho stavu, návštevnosti a správania klientov poisťovne na web stránke, na základe ktorých bol pripravený klikateľný wireframe.

Grafika web sídla je responzívna, prispôsobená na zobrazenie obsahu nie len v mobilných zariadeniach, ale aj v tabletoch.

Našim cieľom bolo zlepšiť orientáciu návštevníka na
web stránke, prehľadnosť a rýchlu vyhľadateľnosť najčastejšie používaných funkcií.

GENERALI POISŤOVŇA, A. S.

 • CMS
 • CONSULTING
 • IMPLEMENTÁCIA

News and Media Holding, a.s.

Implementovali sme nový korporátny responzívny
dizajn do webového portálu poisťovne. 

 

MIGRÁCIA WEB STRÁNKY EOD COE A JEJ DATABÁZ NA CMS WEBJET

 • CMS
 • CONSULTING
 • IMPLEMENTÁCIA

Zabezpečili sme kompletnú migráciu web sídla EOD COE na nový CMS WebJET verzie 8. Súčasťou našich prác bolo aj vytvorenie administračného prostredia na správu databáz produktov a všetkých číselníkov. Zároveň sme vytvorili pokročilý systém na registráciu nových klientov do neverejnej časti web sídla, ktorého súčasťou je aj viacnásobný overovací a schvaľovací proces pre prístup k informáciám.

Orange Výhody

 • Grafika
 • Implementácia
 • Mobile

Mobile Marketing

Vytvorili sme portálové riešenie a mobilnú aplikáciu vernostného programu Orange výhody pre zákazníkov spoločnosti Orange Slovensko. Riešenie prevádzkujeme v cloud prostredí pre jednoduchú možnosť škálovania výkonu.

Už aj košický samosprávny kraj používa WebJET

 • Webdizajn
 • CMS
 • Consulting
 • Implementácia

Košický samosprávny kraj

S KSK spolupracujeme od roku 2012, kedy sme dostali možnosť podielať sa na tvorbe novej webstránky. Implementácia systému WebJET zahŕňa zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, dodržanie štandardov ISVS a mobilnú verziu webstránky.

Zjednodušenie procesov pre Ministerstvo obrany

 • Migrácia
 • Implementácia

Ministerstvo obrany SR

Podpora a zjednodušenie procesov pre plánované využitie integračnej platformy vysokej dostupnosti systémov a zjednodušenie centrálnej správy. Rieši administratívne postupy MOSR v jestvujúcom neklasifikovanom prostredí.

Zastrešujeme webstránku pss.sk

 • Webdizajn
 • CMS
 • Consulting
 • Implementácia

Prvá stavebná sporiteľňa

Spolupracujeme s Prvou stavebnou sporiteľnou od roku 2007. Webstránka za tie roky prešla viacerými zmenami a vylepšeniami. Podieľali sme sa na SEO optimalizácii, jednoduchšej a prehľadnejšej štruktúre, či programovaní nových funkčných modulov a kalkulačiek.

Interná komunikácia zamestnancov

 • CMS
 • Consulting
 • Webhosting
 • Implementácia

VOLKSWAGEN SLOVAKIA a. s.

Modul pre internú komunikáciu dostal nový vzhľad, vylepšili sme navigáciu pre používateľov, sprehľadnili používateľské sekcie a pridali sme nové užitočné funkcie pre jednoduchšiu a rýchlejšiu prácu. Súčasťou modulu je aj zasielanie Newslettra spoločnosti svojim zamestnancom.

Rebrandovali sme ING na NN

 • CMS
 • UX
 • Integrácia
 • Penetračné testy
 • UAT

NN Česká republika

Postarali sme sa o analýzu, UX a návrh novej štruktúry pre viac ako 10 webových sídel NN. Súčasťou rebrandingu bola aj príprava nových vizuálov, copywriting a celková bezpečnosť prevádzkovaných stránok.

Systém pre správu dokumentov

 • Webdizajn
 • CMS
 • Integrácia

DMS Greeny

Zabezpečí dokonalý prehľad, správu a bezpečnosť dokumentov u každého používateľa. Ponúkame vám cenovo nenáročné riešenie prístupné z webového prehliadača.

Infraštruktúra Oracle ZSSK

 • Integrácia
 • ISVS audit
 • UAT

Železničná spoločnosť Slovensko

Predmetom projektu bolo dodanie produktov a poskytovanie služieb, implementačné a programátorské práce, servisnú, technickú a pokročilú podporu pre riešenie informačných systémov a aplikácií na infraštruktúre Oracle. Komplexné riešenie starostlivosti, efektivity a kvality Oracle infraštruktúry ZSSK, ktorá rieši databázové a midlleware prostredia pre systém Komplexného vybavenia cestujúcich.

Elektronizácia miest a obcí

 • Integrácia
 • Externé registre
 • CMS a DMS
 • Webdizajn
 • ISVS audit
 • UAT

Malacky, Stupava, Pezinok

Elektronizácia služieb miest Malacky, Stupava a Pezinok zjednodušuje občanom komunikáciu s mestom. Realizovali sme Integrovaný Informačný Systém s využitím našich produktov CMS WebJET a DMS Greeny a s napojením na ústredný portál verejnej správy.

Vytvorili sme komplexný informačný systém pre sprístupnenie a zabezpečenie všeobecnej použiteľnosti všetkých povinných elektronických služieb spolu s vytvorením podmienok pre implementáciu ľubovoľnej ďalšej voliteľnej elektronickej služby, ktoré mestá poskytujú.

Infraštruktúra Oracle ŽSR

 • Integrácia
 • ISVS audit
 • UAT

Železnice SR

Komplexné riešenie starostlivosti, efektivity a kvality Oracle infraštruktúry ŽSR, ktorá rieši databázové prostredie pre ERP ŽSR (SAP), Technický informačný systém, Vlakový dispečerský systém, BI a  ZONA ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky a riadenia ŽSR.

Nová webstránka ministerstva práce

 • Webdizajn
 • CMS
 • Implementácia
 • Consulting

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Webová stránka disponuje novým moderným vzhľadom, umožňuje prehľadný prístup k informáciám a spĺňa štandardy prístupnosti ISVS.

Vysoké školy ako motory rastu

 • Webdizajn
 • CMS
 • UX

Centrum vedecko-technických informácií SR

Pomohli sme prepojiť vysoké školy a podniky. Spravili sme portál, ktorý združuje informácie o školách, podnikoch, študentoch. Podniky a školy môžu prostredníctvom portálu zverejňovať svoje spoločné ponuky praxe a študenti sa môžu o prax prihlásiť.

Redizajn VÚB Banky

 • CMS
 • Consulting
 • Implementácia

Všeobecná úverová banka

Redizajn bol prispôsobený novému korporátnemu dizajnu skupiny Intesa Sanpaolo. Funkčné vylepšenia sa týkali predovšetkým navigácie a výrazne lepšieho a rýchlejšieho prechodu medzi stránkami.

Aplikácia Snow Paradise Veľká Rača

 • Grafika
 • Implementácia
 • Mobile

Snowparadise

Mobilná aplikácia pre lyžiarske stredisko s aktuálnymi informáciami o lanovkách, lyžiarskych podmienkach, zjazdovkách a kontaktných informáciách. Aplikácia prešla kompletnou zmenou, ktorej súčasťou bol aj prechod na novú platformu Appcelerator Platform.

Nový intranet pre spoločnosť Eustream

 • CMS
 • Consulting
 • Implementácia
 • Webdizajn
 • Support
 • Intranet

Eustream, a. s.

Jednotlivé funkcionality intranetu boli prispôsobené požiadavkám klienta. Intranet je plne responzívny, súčasťou je rozhranie pre zverejňovanie multimediálneho obsahu, kalendár, úložisko dokumentov, externé aplikácie, či diskusné fórum.

Snowparadise

 • Webdizajn
 • CMS
 • Consulting
 • Implementácia

Snowparadise

Realizovali sme novú webstránku pre Snowparadise Veľká Rača. Stránka obsahuje zimnú a letnú verziu s informáciami o dostupných atrakciách a 3 jazykové mutácie.

Websídlo pre Prešovský samosprávny kraj

 • Webdizajn
 • CMS
 • Integrácia
 • ISVS audit
 • UAT

Prešovský samosprávny kraj

Pre Prešovský samosprávny kraj už od roku 2008 robíme websídlo, ktoré je niekoľkonásobným víťazom súťaže Zlatý erb. V týchto rokoch sme sa stali jedným z partnerov na projekte E-služby vrámci operačného programu informatizácie spoločnosti.

Databázový systém pre CKM SYTS

 • CMS
 • Consulting
 • Implementácia
 • Webdizajn
 • Webhosting

CKM SYTS

Realizovali sme databázový systém na mieru podľa požiadaviek klienta. Online aplikácia vytvorená podľa požiadaviek CKM SYTS predstavuje komplexný evidenčný, skladový a predajný systém, ktorý obsahuje niekoľko tisíc aktívnych preukazov/kariet.

Zaujala Vás naša práca?

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.