Funkčnosť je jednou z našich najvyšších priorít...

Domov / Referencie / Funkčnosť je jednou z našich najvyšších priorít...

Slovak Telekom je najväčší slovenský poskytovateľ služieb pevnej telefónnej linky, internetu a napríklad aj digitálnej televízie na IP platforme. Svoje služby predáva pod marketingovým názvom Telekom. Slovak Telekom je súčasťou spoločnosti Deutsche Telekom AG a svoje služby predáva tradične s predajom technologických zariadení.

Kľúčové riešenia

  • Plnohodnotný a funkčný dokument manažment nasadený v cloud prostredí.

obrazok 1

Naša úloha

Našou úlohou bolo pripraviť návrh a následne zabezpečiť

Aká bola naša ďalšia výzva? Dodanie funkčného riešenia „Dokument manažment nasadený v cloud prostredí“. Predmetom spolupráce bolo dodanie, podpora prevádzkovania a rozvoja IT riešenia pre sféry ako napríklad:

  • príjem dokumentov z rôznych externých zdrojov,
  • elektronický obeh dokumentov,
  • uchovávanie dokumentov zachovávajúcich ich právnu validitu,
  • prípravu dokumentov pre ich dlhodobé uchovávanie a archiváciu.

obrazok 1

Riešenie

Aj táto spolupráca je dôkazom toho, že cloud je téma, ktorej sa plnohodnotne venujeme.

Riešenie našej spoločnosti je nasadené a prevádzkované v prostredí Slovak Telekom Cloud. Frontendové rozhranie je zasa postavené na našej platforme WebJet CMS (redakčný systém). A ako dokument manažment sa využíva WebJet DMS (informačný systém na správu dokumentov). Chcete to aj v číslach? Žiaden problém. Počet spracovaných dokumentov od začiatku produkčnej prevádzky je už viac než 2,6 milióna a počet používateľov pristupujúcich do systému je 350.

Telecom - WebJet DMS Telecom - WebJet CMS

Chcete sa aj vy stať našim partnerom a poskytovať svojim klientom služby a produkty z nášho portfólia?

Kontaktujte nás

Výber našich projektov

Duálne vzdelávanie, ktoré zaujme!

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Multifunkčná platforma pre podporu implementácie systému duálneho vzdelávania.

Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Malacky a Stupava

Jednoduchšia komunikácia občanov s mestom.

Zjednodušíme a ušetríme zároveň

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Podpora vývoja informačných systémov verejnej správy.

Zobraziť ďalšie projekty

Zobraziť menej projektov

IWAYNEWS
Kariéra 20