Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

  • Integrácia
  • Externé registre
  • CMS a DMS

Klient: Mesto Malacky, Mesto Stupava

Spoločnosť InterWay realizovala pre Mesto Malacky a Mesto Stupava projekt Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy. Projekt zahŕňal analytické práce, implementácie, testovanie, nasadenie do prevádzky a podporu prevádzky.

Dodaný komplexný informačný systém má prispieť k čiastočnej náhrade úradnej komunikácie v listinnej forme elektronickou úradnou komunikáciou. Komunikácia v listinnej forme zostáva zachovaná, je na rozhodnutí občana, resp. podnikateľa aký komunikačný kanál zvolí.

 

Elektronické podania a elektronické úradné dokumenty budú autorizované zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou s časovou pečiatkou a teda majú byť právne relevantnými dokumentami, rovnocennými s dokumentami v listinnej forme. Súčasťou dodávky systému je aj rozšírenie mestských portálov o katalóg elektronických služieb, kde je dostupných 49 eGovernment služieb.

Pre občanov a podnikateľov sú z tohto miesta dostupné elektronické formuláre, ktoré môže občan, resp. podnikateľ elektronicky podpísať a poslať na vybavenie. Toto elektronické podanie je plnohodnotným variantom podania v listinnej forme.

Spoločnosť InterWay v rámci projektu dodávala moduly systému - vlastné produkty: CMS systém WebJet, DMS Greeny, zastrešovala všetky integračné práce - integrácia na ÚPVS, externé registre a štátne systémy ako aj integrácia na existujúce systémy samospráv a projektový manažment.

ZAUJALA VÁS NAŠA PRÁCA?

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.