Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Domov / Referencie / Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Stupava

Výsledkom projektu je implementovaný systém, ktorý dokáže zabezpečiť celý životný cyklus elektronického podania od vytvorenia občanom až po jeho vybavenie referentom mesta a odoslania rozhodnutia do eDesku občana.

Kľúčové riešenia

 • Doplnenie mandátu Primátor do tabuliek NBÚ za účelom vydania mandátneho certifikátu pre primátora
 • Vybudovanie Govnet uzla
 • Zaregistrovanie služieb do systému MetaIS

Naša úloha

„Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy“. Cieľom dodaného systému bolo zabezpečiť komunikáciu občanov miest s úradom prostredníctvom elektronických podaní cez portál mesta ako aj ÚPVS.

Elektronické podania a elektronické úradné dokumenty sú autorizované zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou s časovou pečiatkou. Súčasťou dodávky systému je aj rozšírenie mestských portálov o katalóg elektronických služieb, kde je dostupných 49 eGovernment služieb.

Pre občanov a podnikateľov sú z tohto miesta dostupné elektronické formuláre, ktoré môže občan, resp. podnikateľ po úspešnej autentifikácii na ÚPVS vyplniť, elektronicky podpísať a odoslať na vybavenie. Toto elektronické podanie je plnohodnotným variantom podania v listinnej forme. Podpísané rozhodnutie mesta následne je odosielané elektronicky do eDesku občana. Spoločnosť InterWay v rámci projektu dodávala moduly systému - vlastné produkty: CMS systém WebJet, DMS Greeny, zastrešovala všetky integračné práce - integrácia na ÚPVS, externé registre a štátne systémy ako aj integrácia na existujúce systémy samospráv a projektový manažment. Projekt zahŕňal analytické práce, implementáciu, testovanie, nasadenie do prevádzky a podporu prevádzky.

obrazok 1

obrazok 2

Riešenie

Realizovať systém, ktorý umožní občanom komunikovať s mestami v elektronickej forme prostredníctvom svojej schránky(eDesk) na ÚPVS a mestám jednoducho zo  svojich systémov odoslať elektronicky podpísané rozhodnutie.

Cieľom bolo znížiť administratívu na úrade spojenú s vybavením papierových žiadostí a zároveň pre občanov eliminovať nutnosť osobnej návštevy na úrade a zjednodušiť využívanie niektorých služieb poskytovaných úradom.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie

Vlastné produkty

 • WebJet CMS

 • Greeny

Technologie

 • Virtualizácia HyperV

 • Integračná platforma WSO2 Carbon

obrazok 3

Back office moduly

 • Doplnenie existujúceho systému samosprávy o nové moduly potrebné pre zabezpečenie vybavenia podaní v prislúchajúcich službách implementovaných v rámci projektu

 • Zabezpečenie podpisovania rozhodnutí mesta zaručeným elektronickým podpisom a elektronickou pečaťou

 • Zabezpečenie odosielania podpísaného rozhodnutia z BO modulov

Integračná vrstva

 • Implementácia procesov v rámci obehu elektronických podaní

 • Nastavenie pravidiel rozhodovania na úrovni integračnej platformy

 • Príprava web servisov na komunikáciu s externými systémami ako aj BO a FO vrstvami systému

 • Zabezpečenie doručovania elektronických podaní a rozhodnutí do eDesku občana ako aj oboch miest

Front office moduly

 • Príprava samostatného portálu – Info modul s vypublikovanými službami implementovanými v rámci projektu

 • Prepojenie na ÚPVS a zabezpečenie komunikácie

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu? Radi sa s Vami spojíme.

Kontaktujte nás

Výber našich projektov

Duálne vzdelávanie, ktoré zaujme!

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Multifunkčná platforma pre podporu implementácie systému duálneho vzdelávania.

Funkčnosť je jednou z našich najvyšších priorít...

Slovak Telekom

Plnohodnotný a funkčný dokument manažment nasadený v cloud prostredí.

Zjednodušíme a ušetríme zároveň

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Podpora vývoja informačných systémov verejnej správy.

Zobraziť ďalšie projekty

Zobraziť menej projektov

IWAYNEWS
Kariéra 20