Kontakt

Fakturačná adresa

Sídlo firmy

InterWay, a. s.
Stará Vajnorská 21
P.O.Box 101
831 04 Bratislava

IČO: 35 728 531
IČ DPH: SK2020268294
DIČ: 2020268294

Korešpondenčná adresa

Centrála spoločnosti

InterWay, a. s.
Trade Center II
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava

Klienti InterWay môžu parkovať na hornom poschodí v parkovacom dome vo vnútri areálu.

  • Zavolajte nám
  • 02-3278 8888
  • 0903-222 226

Priame kontakty na oddelenia

Obchodné oddelenie

Pre novú alebo obchodnú komunikáciu, kalkulácie a požiadavky na informácie.

sales@interway.sk

Finančné oddelenie

Pre existujúcich klientov, kontakt na finančné oddelenie.

ekonom@interway.sk

 

Spoločnosť InterWay, a. s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 6123/B.