Služby a riešenia

Cloud riešenia

Široko dostupné, vysoko škálovateľné riešenia, ktoré dokážu držať krok s Vašimi požiadavkami, získať konkurenčnú výhodu a to bez vysokých operatívnych nákladov.

Návrh riešenia

Na základe analýzy dát, procesov a potrieb zákazníka navrhneme optimálne a špecializované riešenie pre váš informačný systém.

Vývoj a integrácia

Softvérové riešenia od malých vylepšení existujúcich informačných systémov až po návrh a vývoj komplexného softvéru na mieru.

Online riešenia

Stovky úspešne ukončených projektov od tvorby jednoduchých korporátnych webstránok až po komplexné webové aplikácie na mieru.

Podpora prevádzky

Zabezpečujeme optimálne využitie informačných systémov a odstraňujeme problémy spojené s prevádzkou.

Konzultácie

Pomáhame klientom odborným poradenstvom našich certifikovaných špecialistov.

StackJet

Na základe požiadaviek zabezpečíme kompletný prenájom IKT - jednoducho a šetrne k vašim nákladom.