Duálne vzdelávanie, ktoré zaujme!

Domov / Referencie / Štátny inštitút odborného vzdelávania

Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vznikol z Inštitútu prípravy mládeže, ktorý pôsobil v rokoch 1991 – 1994. Zabezpečuje základné pedagogické dokumenty pre učebné a študijné odbory, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a koordinuje spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi s cieľom vybaviť školy technikou a zabezpečovať aktuálne úlohy hlavne v oblasti rekvalifikácie.

Kľúčové riešenia

  • Elektronizácia základne, spracovania zmlúv, overovania spôsobilosti, podpory spracovania výkazníctva alebo aj podpory budovania prezentačnej vrstvy.
  • Kombinácia riešení na báze opensource a InterWay produktu WebJET CMS.
obrazok 1

Naša úloha

Našou úlohou bola dodávka multifunkčnej platformy pre podporu implementácie systému duálneho vzdelávania.

Ponuka sluzieb

Riešenie

Riešením vyššie spomenutej úlohy bola dodávka platformy, ktorá sa venovala niekoľkým okruhom.

Príkladom toho je: vybudovanie dátovej a informačnej základne SDV, elektronizácia procesu spracovania všetkých typov zmlúv súvisiacich s implementáciou SDV, elektronizácia procesu overovania spôsobilosti zamestnávateľa realizovať praktické vyučovanie v jeho priestoroch alebo aj elektronizácia procesu overovania spôsobilosti školy užívať označenie Centrum OVP.

S elektronizáciou však nekončíme. Okruhov bolo naozaj dosť a toto sú tie nasledovné.

Elektronizácia: 

  • podpory činnosti Centra orientácie, 
  • podpory sprevádzania žiaka strednej odbornej školy, 
  • podpory spracovania výkazníctva, analýz aktuálnych a historických informácií,  
  • podpory budovania prezentačnej vrstvy, publikácie projektu a riadenie prístupu k nej. 

Posledným okruhom pri projekte pre Štátny inštitút odborného vzdelávania bolo vybudovanie kooperačnej platformy na podporu spolupráce riešiteľov a partnerov zapojených do SDV. 

Siov - aplikacia1 Siov - aplikacia2Siov - aplikacia3

Chcete sa aj vy stať našim partnerom a poskytovať svojim klientom služby a produkty z nášho portfólia?

Kontaktujte nás

Výber našich projektov

Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Malacky a Stupava

Jednoduchšia komunikácia občanov s mestom.

Funkčnosť je jednou z našich najvyšších priorít...

Slovak Telekom

Plnohodnotný a funkčný dokument manažment nasadený v cloud prostredí.

Zjednodušíme a ušetríme zároveň

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Podpora vývoja informačných systémov verejnej správy.

Zobraziť ďalšie projekty

Zobraziť menej projektov

IWAYNEWS
Kariéra 20