Modernizácia, ktorá prináša kvalitné výsledky

Domov / Referencie / Modernizácia, ktorá prináša kvalitné výsledky

Ministerstvo vnútra SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre: ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, automatizovaný informačný systém miestnej štátnej správy, Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor, koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.

Kľúčové riešenia

  • upgrade infraštruktúry, dodanie HW, migrácia dát a rovnako tak podpora IT riešenia
obrazok 1

Naša úloha

Úlohou InterWay bolo pre tento zaujímavý projekt vytvoriť adekvátne prostredie pre vývoj, zostavovanie, testovanie, nasadzovanie a prevádzkovanie cloud natívnych aplikácií vo vládnom cloude.

Riešenie

Naše riešenia spočívali vo viacerých smeroch. Príkladom toho môže byť dodanie serverov s architektúrou SMP s procesormi RISC, rozšírenie kapacity diskových polí IBM StorwizeV7000, dodávka SW licencií IBM SAN Volume Controller, alebo aj samotná verifikácia aktuálneho prostredia existujúcej platformy IBM POWER 7 za účelom prípravy návrhu inštalácie, konfigurácie a migrácie na novovznikajúce prostredie. 

Pokračujeme analýzami, návrhmi či migráciami. Analýza migrovaných virtualizovaných komponentov, aplikácií a aplikačných závislostí, návrh detailnej HW architektúry nových serverov s architektúrou SMP/RISC, návrh stratégie migrácie a detailného migračného plánu a taktiež konfigurácia a inštalácia nových serverov (SMP/RISC) a ich pripojenie k HMC konzolám v dátových centrách. Nesmela chýbať však ani konfigurácia PowerVM, (VIOS) a LPARov, migrácia neprodukčných systémov z POWER7 na novú infraštruktúru POWER9 alebo migrácia produkčných systémov z POWER7 na novú infraštruktúru POWER9. Aj pri tomto riešení nesmela chýbať samotná dokumentácia a niekoľko školení.

MVSR - aplikacia1 MVSR - aplikacia2MVSR - aplikacia3

Chcete sa aj vy stať našim partnerom a poskytovať svojim klientom služby a produkty z nášho portfólia?

Kontaktujte nás

Výber našich projektov

Duálne vzdelávanie, ktoré zaujme!

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Multifunkčná platforma pre podporu implementácie systému duálneho vzdelávania.

Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Malacky a Stupava

Jednoduchšia komunikácia občanov s mestom.

Funkčnosť je jednou z našich najvyšších priorít...

Slovak Telekom

Plnohodnotný a funkčný dokument manažment nasadený v cloud prostredí.

Zobraziť ďalšie projekty

Zobraziť menej projektov

IWAYNEWS
Kariéra 20