Nová klientska zóna a omnoho viac

Domov / Referencie / Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií, daní, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu.

Kľúčové riešenia

  • Komplexné webové riešenie pozostávajúce z verejného webového portálu, intranetového portálu a klientskej zóny
  • Využívanými technológiami v projekte boli WebJET CMS a WebJET NET. (2017-2018) 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Naša úloha

Našou úlohou pre Ministerstvo financií Slovenskej Republiky bolo zrealizovať komplexné webové riešenie pozostávajúce z verejného webového portálu, intranetového portálu a tzv. klientskej zóny s rôznorodou funkcionalitou pre partnerov a spolupracujúce subjekty s MF SR.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky web

Riešenie

Pomocou nového webového sídla ponúka ministerstvo, napriek veľmi širokému záberu pôsobnosti, po novom informácie veľmi prehľadne a zlepšilo dostupnosť dokumentov pre verejnosť. Projekt bol ako jedným z prvých projektov v rámci InterWay vytvorený podľa vtedy vytváranej idey jednotného dizajn manuálu verejnej správy a zároveň splnil požiadavky na ISVS štandardy. Webové sídlo poskytuje obrovský objem aktuálnych dokumentov, ktoré sú zobrazované aj s históriou zmien, nový redakčný systém poskytol komplexný modul pre zjednodušenie správy týchto dokumentov pre redaktorov.

V rámci webovej časti bola dodaná aj nová klientska zóna, ktorá zastrešuje:

  • vzdelávací systém pre zamestnancov MFSR, ako aj pre ich partnerov a pridružené subjekty
  • správu/manažment porád vedenia
  • správu/manažment podkladov k rokovaniam vlády SR

Dodaním produktu WebJET NET sme zjednodušili prístupnosť informácií/dokumentov/noviniek a podobných modulov pre zamestnancov MFSR.

MFSR - aplikacia1 MFSR - aplikacia2 MFSR - aplikacia3

Chceli by ste sa dozvedieť viac?

Naše portfólio je naozaj široké. Ponúkame rozmanité profesionálne služby z oblasti IT a dokážeme vytvárať riešenia šité na mieru aj pre Vás.

Naše služby

Výber našich projektov

Duálne vzdelávanie, ktoré zaujme!

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Multifunkčná platforma pre podporu implementácie systému duálneho vzdelávania.

Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Malacky a Stupava

Jednoduchšia komunikácia občanov s mestom.

Funkčnosť je jednou z našich najvyšších priorít...

Slovak Telekom

Plnohodnotný a funkčný dokument manažment nasadený v cloud prostredí.

Zobraziť ďalšie projekty

Zobraziť menej projektov

IWAYNEWS
Kariéra 19