Nová klientska zóna a omnoho viac

Domov / Referencie / Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií, daní, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu.

Kľúčové riešenia

  • Komplexné webové riešenie pozostávajúce z verejného webového portálu, intranetového portálu a klientskej zóny
  • Využívanými technológiami v projekte boli WebJET CMS a WebJET NET. (2017-2018) 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Naša úloha

Našou úlohou pre Ministerstvo financií Slovenskej Republiky bolo zrealizovať komplexné webové riešenie pozostávajúce z verejného webového portálu, intranetového portálu a tzv. klientskej zóny s rôznorodou funkcionalitou pre partnerov a spolupracujúce subjekty s MF SR.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky web

Riešenie

Pomocou nového webového sídla ponúka ministerstvo, napriek veľmi širokému záberu pôsobnosti, po novom informácie veľmi prehľadne a zlepšilo dostupnosť dokumentov pre verejnosť. Projekt bol ako jedným z prvých projektov v rámci InterWay vytvorený podľa vtedy vytváranej idey jednotného dizajn manuálu verejnej správy a zároveň splnil požiadavky na ISVS štandardy. Webové sídlo poskytuje obrovský objem aktuálnych dokumentov, ktoré sú zobrazované aj s históriou zmien, nový redakčný systém poskytol komplexný modul pre zjednodušenie správy týchto dokumentov pre redaktorov.

V rámci webovej časti bola dodaná aj nová klientska zóna, ktorá zastrešuje:

  • vzdelávací systém pre zamestnancov MFSR, ako aj pre ich partnerov a pridružené subjekty
  • správu/manažment porád vedenia
  • správu/manažment podkladov k rokovaniam vlády SR

Dodaním produktu WebJET NET sme zjednodušili prístupnosť informácií/dokumentov/noviniek a podobných modulov pre zamestnancov MFSR.

MFSR - aplikacia1 MFSR - aplikacia2 MFSR - aplikacia3

Chceli by ste sa dozvedieť viac?

Naše portfólio je naozaj široké. Ponúkame rozmanité profesionálne služby z oblasti IT a dokážeme vytvárať riešenia šité na mieru aj pre Vás.

Naše služby

Výber našich projektov

Hlásenie škodových udalostí už aj z pohodlia domova

UNIQA

Webové sídlo zodpovedajúce špecifickým požiadavkám a vnútorným procesom pri správe obsahu

Webová stránka, ktorá rúca stereotypy

Tatra banka

Príprava návrhu a následne zabezpečenie implementácie webového sídla

S GIS je to predsa len jednoduchšie

Železnice Slovenskej republiky

Efektívny a rýchly prístup k informáciám o aktívach v priestorovej mape

Zobraziť ďalšie projekty

Zobraziť menej projektov

Kariéra 9