BEZPEČNOSŤ. Prečo je stále tak príťažlivou témou?

Domov / Blog / BEZPEČNOSŤ. Prečo je stále tak príťažlivou témou?
07.07.2023 4 min. Z našej IKT dielne

Kybernetická bezpečnosť je pre každú firmu (bez ohľadu na jej veľkosť) dôležitým aspektom. Hovoríme o nej takmer denne, internet je plný správ o jej napadnutiach a aj napriek tomu, mnoho z nás, na ňu častokrát zabúda alebo ju jednoducho nerieši.

S rastom digitálnej éry a závislosti podnikov na informačných technológiách sa stávajú firmy však čoraz zraniteľnejšími voči kybernetickým hrozbám. My v InterWay, sme pre vás zhrnuli niekoľko dôvodov, prečo je možno aj pre vašu firmu nevyhnutná:

1.Ochrana dôvernosti: Firmy majú veľa dôverných a citlivých informácií, ako sú obchodné tajomstvá, klienti a zamestnanci. Kybernetická bezpečnosť zabezpečuje, že tieto informácie sú chránené pred neoprávneným prístupom a zneužitím. Ak by sa tieto informácie dostali do nesprávnych rúk, mohlo by to mať vážne dôsledky pre firmu a jej zákazníkov.

2.Ochrana pred finančnými stratami: Kybernetické útoky môžu spôsobiť obrovské finančné straty pre firmy. Útočníci môžu napríklad využiť kybernetickú kriminalitu, ako sú phishingové útoky, ransomware alebo bankové podvody, na získanie prístupu k bankovým účtom, finančným transakciám alebo dôveryhodným účtom. Kybernetická bezpečnosť pomáha minimalizovať riziko týchto útokov a ochraňuje finančné aktíva firmy.

 

3.Ochrana obchodnej kontinuity: Útoky na IT infraštruktúru a systémy môžu spôsobiť prerušenie prevádzky a vážne narušiť obchodnú kontinuitu firmy. Napríklad, ak firma utrpí útok ransomware, môže jej prevádzka úplne zastaviť, kým nezaplatí výkupné alebo neobnoví dáta. To môže mať vážne následky pre priebeh podnikania a jej povesť.

4.Dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek: Mnoho odvetví má špecifické právne a regulačné požiadavky týkajúce sa ochrany údajov a bezpečnosti IT systémov. Nedodržanie týchto požiadaviek môže viesť k pokutám a právnym následkom. Kybernetická bezpečnosť je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby firma dodržiavala tieto predpisy a minimalizovala riziko porušenia zákona.

5.Ochrana povesti firmy: Ak sa firma stane obeťou kybernetického útoku a utrpí vážne škody, môže to mať negatívny vplyv na jej povesť a dôveru zákazníkov. Dôvera je kľúčovým faktorom pre úspech a trvalú udržateľnosť firmy. Preto je dôležité, aby firma mala dostatočné kybernetické bezpečnostné opatrenia na ochranu svojej povesti.

 

Celkovo je kybernetická bezpečnosť vo firmách neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizík a zabezpečenia správneho fungovania. Útoky na kybernetickú bezpečnosť sa neustále vyvíjajú, a preto firmy musia pravidelne aktualizovať a zlepšovať svoje bezpečnostné opatrenia. Investície do kybernetickej bezpečnosti sú pre firmy nevyhnutné pre ich ochranu, úspech a udržateľnosť v digitálnom prostredí.

A ešte, malá rada od nášho security managera. Aké taktiky najčastejšie využívajú podvodníci?

-podvrhnú škodlivú doménu,

-zneužívajú ľudskú zvedavosť,

-vydávajú sa za niekoho úplne iného, zvyčajne nejakú autoritu,

-určia limit, dokedy je potrebné splniť ich požiadavky, aby tak jednoducho vytvorili časový nátlak. Alebo tvrdia, že nejako obmedzia tvoje možnosti.

Potrebujete v tejto problemiatike poradiť alebo navrhnúť optimálne riešenia? Navšívte našu sekciu bezpečnosti. Nájdete tam všetky oblasti, ktorým sa z hľadiska bezpečnosti venujeme. Nenašli ste to pravé? Kontaktujte nás a my vám určite pomôžeme. 

Ešte niečo viac?

Zaujímavé články, novinky
a pohľad do zákulisia.

Na našom blogu sa nacházda
množstvo zaujímavých článkov.

Zobraziť všetky články
IWAYNEWS
Kariéra 9