O nás

Náš príbeh

Na začiatku nás bolo len pár. Časom sme sa vypracovali na spoločnosť s 90 zamestnancami a pevne stojíme na dvoch divíziách.

  • Divízia Delivery a supportu IT vývoj informačných systémov, pričom vychádza z najlepších praktík a rámcov ITIL, COBIT, Togaf, Archimate a Prince2.
  • Divízia webových riešení sa vypracovala na popredného dodávateľa portálových a intranetových riešení na báze vlastného redakčného systému WebJET CMS.

Naša vízia

Snaha našej spoločnosti spočíva vo vytvorení dlhodobého vzťahu založenom na pozitívnych skúsenostiach zákazníkavzájomnej dôvere.

Profil spoločnosti

Stiahnite si náš profil a spoznajte spoločnosť InterWay, a. s. a jej portfólio služieb a riešení bližšie.

Naši ľudia

Ľudia sú najväčšou a najlepšou investíciou. Naši zamestnanci sú pravidelne certifikovaní partnerskými spoločnosťami Oracle, Microsoft, HP, DELL, ESET a ďalšími. Vďaka tomu sú neustále v kontakte s najnovšími trendmi a vývojom v oblasti informačných technológií.

Keďže nás nie je až toľko ako vo veľkých spoločnostiach, uprednostňujeme individuálny prístup a potreby jednotlivých zamestnancov. Ak žijete pre IT a máte chuť pracovať na zaujímavých projektoch, pozrite si naše voľné pracovné pozície.

Voľné pracovné pozície

 

VEda a výskum

Slovné spojenie veda a výskum nám nie sú cudzie. Pravidelne sledujeme aktuálne výzvy a nové možnosti z výskumnej oblasti. Naším cieľom je pružne reagovať a to nielen na základe osvedčenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správneho orgánu príslušného podľa ustanovenia § 26a ods. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z., má naša spoločnosť InterWay, a. s. osvedčenie a spôsobilosť vykonávať vývoj a výskum.

InterWay – Cloud špecialisti

InterWay participuje od r. 2012 na definícii a implementácii eGovernment Cloud-u.

 

Spoločnosť InterWay, a. s. iniciovala založenie medzinárodného konzorcia v projekte Cloud for Europe (C4E), ktorého cieľom je zdieľanie existujúcich služieb a aplikácií v rámci štátov EÚ.

Odborné kompetencie a certifikáty

Integrovaný systém manažérstva

Spoločnosť InterWay, a. s. vybudovala Integrovaný Manažérsky Systém a už niekoľko rokov má zavedené certifikované systémy riadenia ISO podľa požiadaviek medzinárodných noriem:

Certifikovaný tím

V súčasnosti spoločnosť disponuje profesionálnym tímom kvalifikovaných špecialistov, certifikovaných odborníkov a certifikovaným tímom s previerkou na stupeň Tajné (NATO, EÚ, Národné) v jednotlivých organizačných zložkách spoločnosti zapojených do rôznych špecializovaných projektov.

© 2019 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.