Ochranné známky

Spoločnosť InterWay, a. s. prevzala 17. mája 2016 osvedčenia o zápise nasledujúcich ochranných známok do registra.