UNIFOS: InterWay predstavil možnosti aplikácie najnovších IKT technológií na vysokých školách.

Domov / Blog / UNIFOS: InterWay predstavil možnosti aplikácie najnovších IKT technológií na vysokých školách.
30.06.2023 3min. Podpora a rozvoj

 

Konferencia UNIFOS - univerzitné informačné systémy. Aké témy prináša a aké sú jej ciele?

Tým primárnym, bola prezentácia vízií o digitálnej univerzite budúcnosti. Nechýbalo predstavenie najnovších poznatkov a trendov z oblasti IKT, možnosti ich aplikácie na VŠ. Zhodnotil sa súčasný stav a výmena skúseností o vývoji, inováciách a prevádzkovaní informačných systémov vo vysokoškolskom prostredí či sprostredkovanie stretnutia riadnych, pridružených a podporujúcich členov EUNIS Slovensko.

 

Aké témy prieniesol ďalši ročník konferenie? 

Možnosti aplikácie najnovších IKT technológií na vysokých školách, informačné systémy a informačné služby vysokých škôl, inovatívne formy vzdelávania s podporou IKT na vysokých školách. A samozrjeme! Prezentácie firiem, ktoré spolupracujú s vysokými školami. Presne tu, sme vystúpili na scénu my. :)

Niečo viac o UNIFOS a EUNIS Slovensko.

Korene konferencie UNIFOS siahajú až do roku 1995. Ak sa na jej históriu pozrieme konkrétnejšie, už v roku 1996 (Nitra) bol vytvorený prípravný výbor. Ten postupne začal pracovať na vzniku národnej organizácie EUNIS Slovensko (občianske združenie). O rok neskôr, sa zasa v Košiciach (Technická univerzita) zrealizovalo samotné Valné zhromaženie združenia EUNIS.

Čas letí a EUNIS-SK nedávno oslávilo svoje 25.výročie. Oslava bola naozaj veľkolepá a pripomenula sa aj na 29.ročníku konferencie UNIFOS.

 

Ako samotná oslava prebiehala?

Otvoril ju prezident združenia Ing. Vladimír Pisarský, nasledovali príhovory záslužilých členov (viceprezident združenia Ing. Ján Šandrej, člen výkonného výboru RNDr. Ján Valko a nechýbala ani RNDr. Darina Tothová, PhD.). Nasledovala krátka ale o to intenzívnejšia kullúrna vložka v podobe sláčikového orchestra Prešovskej univerzity v Prešove - Camerata Academica.

Nechýbalo ani odovzdávanie ocenení. Napríklad, za prínos v oblasti rozvoja informačných technológií na vysokých školách boli odovzdané z rúk prezidenta EUNIS-SK Ing. Vladimíra Pisarského a viceprezidenta Ing. Jozefa Koricinu. Rovnako tak, smerovali do rúk aj ďalším zamestnancom členských vysokých škôl v EUNIS-SK a spolupracujúcim osobám.

Tak a sme v závere tejto krátkej blogovej správy. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa. Tešíme sa na ďalši ročník.

Ešte niečo viac?

Zaujímavé články, novinky
a pohľad do zákulisia.

Na našom blogu sa nacházda
množstvo zaujímavých článkov.

Zobraziť všetky články
IWAYNEWS
Kariéra 20