Vedec roka 2023 a InterWay ako generálny partner

Domov / Blog / Vedec roka 2023 a InterWay ako generálny partner
23.05.2024 4min. Podpora a rozvoj

Sme hrdí, že sme sa stali generálnym partnerom prestížneho podujatia Vedec roka SR, ktoré vyzdvihuje významné slovenské vedecké osobnosti a ich prínosy v oblasti vedy a techniky.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia viedZväz slovenských vedeckotechnických spoločností spoločne organizovali už 27. ročník oceňovania Vedec roka SR.

Tento ročník, rovnako ako tie predchádzajúce, mal za cieľ profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a ich vynikajúce výsledky vo výskume a inováciách na Slovensku.

Záštitu nad týmto významným podujatím prevzal minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Tomáš Drucker, čo podčiarkuje dôležitosť a prestíž tohto ocenenia.

My v InterWay, sa aktívne podieľame na podpore vedeckých a technologických inovácií, a preto je pre nás cťou byť súčasťou tohto podujatia.

 

Veríme, že aj vďaka našej podpore budeme môcť prispieť k ďalšiemu rozvoju a popularizácii slovenskej vedy a techniky.

Oceneným i nominovaným gratulujeme. Svojou prácou posúvajú hranice poznania a prinášajú nové riešenia pre budúcnosť.

Kategórie a ocenení:

Vedec roka/Vedkyňa roka: prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka: RNDr. Ivana Šišoláková, PhD., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Inovátor roka/Inovátorka roka: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Technológ roka/Technologička roka: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., z Univerzity Komenského v Bratislave.

Na obrázku môže byť 4 ľudia

Ešte niečo viac?

Zaujímavé články, novinky
a pohľad do zákulisia.

Na našom blogu sa nacházda
množstvo zaujímavých článkov.

Zobraziť všetky články
IWAYNEWS
Kariéra 20