Vedec roka a my pri tom! 2022

Domov / Blog / Vedec roka, ocenenia pri ktorých InterWay nesmel chýbať! 2022
27.06.2022 3 min Podpora a rozvoj

Veda a výskum sú pre nás veľmi dôležité. Stali sme sa preto generálnym partnerom podujatia - Vedec roka - 2021. Ocenenia sú rozdané a my prinášame zopár riadkov o podujatí, v ktorom vidíme hodnotnú budúcnosť. 

 

Vedec roka SR je ocenenie, ktoré každoročne udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vedcom za najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume v predchádzajúcom roku na Slovensku.

Cieľom tohto zaujímavého podujatia - Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a dostať ich tvrdú prácu do povedomia širokej verejnosti.

 

Ocenenia v jednotlivých kategóriách za rok 2021 získali tieto osobnosti: 

Vedec roka: prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Mladá vedecká pracovníčka: Mgr. Lucia Balážová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. 

Inovátor roka: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. 

Technológ roka: prof. Ing. Michal Hatala, PhD., z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, so sídlom v Prešove. 

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., z Ústavu informatiky SAV v Bratislave.

 

​Hodnotiaca komisia vyberala laureátov spomedzi 68 nominovaných. Tvorilo ju šesť členov, pričom išlo o zástupcov troch vyhlasovateľov. Za InterWay gratulujeme a už teraz sa nevieme dočkať ďalšieho ročníka podujatia, ktoré dokazuje, že veda a výskum majú relevantné miesto svojej váhy a relevantnosti aj dnes. :)

 

Ešte niečo viac?

Zaujímavé články, novinky
a pohľad do zákulisia.

Na našom blogu sa nacházda
množstvo zaujímavých článkov.

Zobraziť všetky články
IWAYNEWS
Kariéra 20