Vstúpili sme do DIGITÁLNEJ KOALÍCIE

Domov / Blog / Vstúpili sme do DIGITÁLNEJ KOALÍCIE
23.06.2023 3min. Podpora a rozvoj

Primárnym cieľom našej spoločnosti je prinášať komplexné riešenia v oblasti informačných technológií. Významný dôraz kladieme na kvalitu, nadčasovosť a pozitívne výsledky, ktoré spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Na zlepšovaní digitálnych zručností na Slovensku našej spoločnosti záleží. Svojimi aktivitami v oblasti edukácie dbáme na to, aby sa Slovensko stalo modernou a rozvíjajúcou sa krajinou v oblasti IKT. Aj preto sme sa rozhodli stať súčasťou stabilnej koalície, ktorá nad rovnakými aktivitami drží záštitu. 

 

Hlavným poslaním koalície je zlepšovať digitálnu budúcnosť. Už od roku 2017 združuje organizácie súkromného i verejného sektora. Cieľom je zabezpečiť podporu domáceho IKT sektora. 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je iniciatívou s národnou pôsobnosťou. Bola založená na podnet Európskej komisie (Digital Skills and Jobs Coalition).

 

Aktuálne má už vyše 100 členov. Do koalície vstupujú dobrovoľne, formou prispúpenia k Memorandu členov DK súčasne s prijatím hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudké zdroje - digitálnu transformatizáciu spoločnosti (do roku 2020) a aktivitami / odbornými príspevkami podporujúcimi zvyšovanie digitálnych zručností.

Akými aktivitami sa DIGITÁLNA KOALÍCIA zaoberá?

 

Poznáte naozaj premakané eventy, ktorými je DK súčasťou? 

- DIGITAL EUROPE PROGRAMME informačný deň,

- EKVAL IT - podujatie nielen o ženách v IT,

- BUILDING SKILLS FOR FUTURE,

- Webinár Euractiv,

- Konferencia k výstupom národného projektu - Rodová rovnosť na pracovisku...

A ešte! Digitálna koalícia z pohľadu čísel.
104 ČLENOV / 7+ SPUSTENÝCH PROJEKTOV / 5 PROJEKTOV V PRÍPRAVE / 10 OTVORENÝCH VÝZIEV

 

Zdroj: www.digitalnakoalicia.sk 

 

 

 

 

 

Ešte niečo viac?

Zaujímavé články, novinky
a pohľad do zákulisia.

Na našom blogu sa nacházda
množstvo zaujímavých článkov.

Zobraziť všetky články
IWAYNEWS
Kariéra 20