Žilinská univerzita

Domov / Blog / Žilinská univerzita
23.05.2020 1 min Podpora a rozvoj

Podporujeme edukačné účely 

InterWay poskytla dokument manažment systém DMS Greeny na edukačné účely Žilinskej univerzite. DMS Greeny používajú bezodplatne študenti Žilinskej univerzity v rámci projektu Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti. Dokument manažment systém je používaný aj pre interné a testovacie pracovné použitie Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity.

InterWay – vzdelávacím partnerom Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity.

Ešte niečo viac?

Zaujímavé články, novinky
a pohľad do zákulisia.

Na našom blogu sa nacházda
množstvo zaujímavých článkov.

Zobraziť všetky články
IWAYNEWS
Kariéra 9