Cloudové riešenia pre firmy: Bezpečné a výhodné pre podnikanie

Domov / Blog / Cloudové riešenia pre firmy: Bezpečné a výhodné pre podnikanie
28.07.2023 3 min. Z našej IKT dielne

Cloudové technológie sa stali kľúčovým prvkom moderných firemných stratégií, pretože ponúkajú široké spektrum výhod pre podnikanie. Napriek ich popularite sa však stále vyskytujú obavy ohľadom bezpečnosti. V tomto článku si preto prejdeme, prečo je cloud pre firmy bezpečný a prečo by sa ho nemali obávať. Zároveň sa pozrieme na výhody cloudu a porovnáme ich s uchovávaním dát lokálne. 

Bezpečnosť cloudových riešení 

Mnohé firmy sa obávajú, že uchovávanie ich dát v cloude môže byť rizikové a že majú menej kontroly nad svojimi údajmi. Avšak, poskytovatelia cloudových služieb si veľmi dobre uvedomujú dôležitosť bezpečnosti a investujú do najmodernejších bezpečnostných opatrení. 

 

Medzi hlavné bezpečnostné opatrenia patria: 

Šifrovanie: Cloudoví poskytovatelia bežne používajú šifrovanie údajov, čo znamená, že vaše dáta sú zakódované a bez adekvátnych autentifikačných kľúčov je prakticky nemožné ich dešifrovať. 

Dostupnosť a redundancia: Servery v cloude sú zvyčajne umiestnené v dátových centrách s vysokou dostupnosťou. Dáta sú navyše často zálohované na viacerých miestach, čo zaručuje ich bezpečnosť aj v prípade výpadku alebo havárie. 

Firewall a antivírusová ochrana: Cloudové služby sú chránené pred neoprávneným prístupom pomocou rôznych firewallov a antivírusových programov. 

Overené bezpečnostné postupy: Poskytovatelia cloudu často získavajú certifikácie a overenia, ktoré potvrdzujú, že dodržiavajú najvyššie bezpečnostné štandardy. 

Výhody cloudových riešení pre firmy 

Flexibilita a škálovateľnosť: Cloudové služby umožňujú firmám rýchlo prispôsobiť svoje požiadavky na kapacitu a výkon. Je jednoduché zvýšiť alebo znížiť výkon, podľa aktuálneho stavu firmy. 

Nižšie náklady na infraštruktúru: Používaním cloudu sa firmy zbavujú nutnosti investovať do drahých serverov, hardvéru a dátových centier. Platia iba za toľko kapacity, koľko reálne využívajú. 

Prístup z akéhokoľvek miesta: Cloudové riešenia umožňujú prístup k dátam z akéhokoľvek miesta a zariadenia so spojením na internet. To podporuje prácu na diaľku a zlepšuje spoluprácu tímu. 

Automatické aktualizácie a údržba: Cloudoví poskytovatelia zabezpečujú pravidelné aktualizácie softvéru a údržbu infraštruktúry, čím odľahčujú firmám starosti s týmto úkonom. 

 

Rozdiely medzi uchovávaním dát lokálne a v cloude 

Uchovávanie dát lokálne: 

-Vyžaduje nákladné investície do vlastnej infraštruktúry a technológií. 

-Riziko výpadku systému a nedostupnosti dát v prípade havárie alebo poruchy. 

-Obmedzený prístup k dátam mimo firemných priestorov. 

-Zodpovednosť za bezpečnosť a aktualizáciu nesie priamo firma. 

Uchovávanie dát v cloude

-Nižšie počiatočné náklady a možnosť platby iba za využívanú kapacitu. 

-Vysoká dostupnosť a redundancia zabezpečená poskytovateľom. 

-Flexibilný prístup k dátam z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením. 

-Bezpečnostné opatrenia zabezpečované poskytovateľom cloudu. 

V závere môžeme povedať, že cloudové riešenia sú pre firmy bezpečné a prinášajú množstvo výhod. S pravidelnými bezpečnostnými aktualizáciami, šifrovaním a vysokou dostupnosťou poskytujú firmám istotu, že ich dáta sú v bezpečí. Súčasne im umožňujú zvýšiť efektivitu, šetriť náklady a sústrediť sa na svoje hlavné obchodné aktivity. 

Ešte niečo viac?

Zaujímavé články, novinky
a pohľad do zákulisia.

Na našom blogu sa nacházda
množstvo zaujímavých článkov.

Zobraziť všetky články
IWAYNEWS
Kariéra 20