InterWay & SIESTA – odborná spolupráca nevídaných kvalít

Domov / Blog / InterWay & SIESTA – odborná spolupráca nevídaných kvalít
12.02.2024 4min. Z našej IKT dielne

Je všeobecne známe, že umožnenie prístupu k citlivým alebo dôverným informáciám s ohľadom na súkromie a dôvernosť, pričom zároveň zachováva použiteľnosť pre výskumníkov, predstavuje stále nie dostatočne dobre zodpovedanú otázku. Existujúce riešenia často komplikujú vývoj reprodukovateľného výskumu a zdajú sa byť v rozpore s princípmi otvorenej vedy a FAIR.

Na scénu teda prichádza projekt SIESTA.

Cieľom je poskytnúť užívateľsky prívetivé nástroje, služby a metodiky, ktoré umožnia efektívne a dôveryhodné spracovávanie citlivých údajov, a zároveň demonštrujú aplikáciu princípov FAIR, v rámci Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

InterWay sa zapája do medzinárodného konzorcia v rámci programu HORIZON Europe a projektu SIESTA s cieľom riešiť uvedené výzvy v priebehu nasledujúcich troch rokov.

Hlavná myšlienka?

Vďaka SIESTE môže vedecká komunita zdieľať, ukladať a opätovne využívať otvorene výskumné dáta v dôveryhodnom, a bezpečnom výpočtovom prostredí.
 

Ako definuje SIESTU samotný výskumník IFCA a koordinátor projektu Álvaro López?

„SIESTA je výskumný projekt, ktorého cieľom je vyvinúť spoľahlivú výpočtovú platformu na analýzu citlivých údajov, ktoré nemožno zdieľať verejne, dokonca ani s ľuďmi, ktorým dôverujete, bez prijatia určitých bezpečnostných opatrení, ako sú lekárske, štatistické alebo firemné údaje.“

Škola inžinierstva Leónskej univerzity bola len nedávno miestom prezentácie, kde sa všetci participanti stretli v hybridnom formáte. My za InterWay sme boli samozrejme súčasťou.

Zaujímavosťou je však aj fakt, že mnohí sa stretli po prvýkrát a odteraz budú pracovať ako jeden tím. Tím SIESTA, a to až do konca projektu v roku 2026!

Akú rolu zohrávame my?
Poskytneme naše odborné vedomosti o najnovších metódach a nástrojoch pre zabezpečenie procesov DevSecOps. V našich vývojových a operačných tímoch budeme aplikovať najnovšie postupy a nástroje, aby sme podporili celé konzorcium pri dodávaní bezpečného a vysokokvalitného softvéru.

V kontexte prevádzky distribuovaných cloudových prostredí budeme prostredníctvom inteligentného "sandboxingu" v reálnom čase chrániť údaje pred neznámym a potenciálne škodlivým kódom, ktorý by sa mohol pokúšať získať prístup k citlivým informáciám. V skratke, zabezpečíme, aby analytické procesy v cloude mali prístup len k takým citlivým údajom, aké stanovuje platforma a príslušné politiky.

 

Ešte zopár zaujímavostí o projekte SIESTA?

- Projekt financovaný z programu Horizon Europe (Európska komisia) a koordinovaný Inštitútom fyziky Kantábrie (IFCA).

- SIESTA predstavuje nástroj, ktorý poskytuje bezhraničné výpočtové a dátové prostredie v rámci európskeho kontinentu.

-Spolu s konzorciom na projekte spolupracuje 17 inštitúcií. Medzi ne patrí aj Slovenská akadémia vied.

- A čo znamená SIESTA v skratke? Odpoveď je jednoduchá! Secure Interactive Environments for Sensitive Data Analytics.

Tešíme sa na spoluprácu! Bude to výzva...

Instituto de Física de Cantabria

 

ZDROJ:  https://ifca.unican.es/en-us/news/Paginas/SIESTA-to-analyse-sensitive-data-in-secure-computing-environments.aspx 

 

Ešte niečo viac?

Zaujímavé články, novinky
a pohľad do zákulisia.

Na našom blogu sa nacházda
množstvo zaujímavých článkov.

Zobraziť všetky články
IWAYNEWS
Kariéra 20