Žilinská univerzita

Podporujeme edukačné účely

InterWay poskytla dokument manažment systém DMS Greeny na edukačné účely Žilinskej univerzite. DMS Greeny používajú bezodplatne študenti Žilinskej univerzity v rámci projektu Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti. Dokument manažment systém je používaný aj pre interné a testovacie pracovné použitie Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity.

InterWay – vzdelávacím partnerom Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity.

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.