Cloud, dátové centrá a pandémia COVID-19

Domov / Blog / Cloud, dátové centrá a pandémia COVID-19
18.05.2021 Z našej IKT dielne

Druhá vlna cloudu presviedča aj najvernejších fanúšikov vlastných serverovní.

Prechod z vlastných dátových centier na využívanie IT ako služby nemusí byť všeliek. Podmienkou úspechu sú znalosti a skúsenosti v problematike cloudových riešení, upozorňuje náš kolega, Ján Kujovič, vedúci skupiny IwayCloud z našej spoločnosti, InterWay.


Na fotke vľavo Ján Kujovič, vpravo náš cloud and product business director, František Baranec, InterWay.

Karanténne opatrenia a útlm ekonomiky naplno odkryli rozdiely v schopnostiach firiem a úradov rýchlo reagovať a prispôsobovať sa. Vo výhode boli tí, ktorí umožnili zamestnancom okamžite pracovať z domu, zvýšili využitie digitálneho kanála, rýchlo rozbehli online predaj alebo vedeli utlmiť prevádzkové náklady. Koronakríza vystrelila tému využívania IT z cloudu na piedestál naliehavých strategických rozhodnutí, ktoré musia manažéri a podnikatelia urobiť, ak chcú svoje organizácie preplaviť rozbúrenými a nepredvídateľnými vodami najbližších mesiacov a rokov. Ján Kujovič, vedúci vývojovej skupiny IwayCloud, InterWay, hovorí nielen o tom, prečo sa pre organizácie stáva využívanie cloudu nevyhnutnosťou, ale aj ako treba na ceste do oblakov postupovať a ako sa vyhnúť sklamaniam či nepríjemným prekvapeniam.

Využívanie IT z cloudu nie je žiadna novinka. Prečo dnes zažíva takú veľkú renesanciu?
Pandémia nás mnohých prinútila zmeniť zaužívané zvyky, a to v práci aj v súkromí. Nie každý si uvedomuje, akú významnú rolu v uplynulých mesiacoch zohral cloud v zachovaní aspoň akej takej kontinuity našich životov. Mnohým manažérom však ostatné mesiace pripomenuli, že cloud je kľúčový aj z pohľadu schopnosti reagovať na nepredvídateľné zmeny. Myšlienka využívať IT ako službu zo vzdialených dátových centier preto začala zaujímať aj tých, ktorí doteraz tvrdohlavo uprednostňovali vlastné serverovne.

V čom boli v ostatných mesiacoch vo výhode organizácie, ktoré už v nejakej miere cloud využívali?
Vedeli sa oveľa ľahšie prispôsobiť vyprázdňovaniu kancelárií a prechodu na home office, aj obrovským prepadom či, naopak, nárastom dopytu. Vezmite si napríklad cestovnú kanceláriu, ktorá očakávala rekordný rok a vlani nakúpila špičkové servery. Dnes ich nevie naplno využiť a zbytočne jej viažu kapitál. Na druhej strane, ak firma potrebovala urýchlene spustiť napríklad novú službu cez web, dokázala sprevádzkovať server v cloude do niekoľkých minút. Vo vlastnom dátovom centre by jej to trvalo vrátane obstarania niekoľko týždňov. Rovnako jednoducho ako prida, sa dá výpočtová či úložná kapacita v cloude aj odobrať a vyškrtnúť z nákladov.

Koronakríza sa stala akcelerátorom digitálnej transformácie. Ako zapadá cloud do digitalizácie?
Koronakríza digitalizáciu určite urýchľuje a keďže riziká pretrvávajú, zostane to tak naďalej. No prechod do cloudu sám osebe žiadnu firmu nezmení na digitálneho tigra. Obzvlášť ak iba vymení vlastný server za kapacitu z verejného cloudu a začne svoj doterajší softvér využívať na diaľku. Je to jeden z najväčších omylov, ktorých sa organizácie dopúšťajú. Cloud treba brať ako takzvaný enabler. Umožňuje firme zjednodušiť a zlepšiť podnikanie v čoraz digitálnejšom svete. Ale iba vtedy, ak sa využije správne.

Ak dnes manažéri nad cloudom napriek aktuálnym skúsenostiam stále špekulujú a váhajú, čo ich odrádza?
V minulosti prevládali určité stereotypy a obavy zo straty kontroly, prípadne zmenu brzdili záujmy interných IT oddelení. Ale tieto prekážky sú čoraz menej viditeľné alebo strácajú váhu, lebo tlak na digitálnu transformáciu je veľký. Dnes sa brzdou stávajú najmä otázky bezpečnosti či legislatívy a tiež poznanie, že začať využívať cloud nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Cloud má predsa všetko zjednodušiť. Poskytovatelia sľubujú, že si stačí vybrať z menu služieb a platiť iba mesačne faktúry podľa skutočnej spotreby.
Pravda je, že v cloude je všetko zdokumentované – cenníky, zabezpečenie, požiadavky aj možnosti. Ale migrácia prináša obrovské množstvo otázok a nejasností. Každý musí posúdiť, či je na migráciu pripravený, čo vôbec sa do cloudu preniesť dá a čo nie, prípadne ako treba systémy prispôsobiť. Na výber máte medzi verejným, privátnym a hybridným cloudom. Ako službu môžete využívať iba infraštruktúru alebo aj platformu a aplikácie. Môžete sa obrátiť na globálneho alebo lokálneho poskytovateľa cloudu, prípadne využiť vládny cloud, ak ste verejná organizácia. Všetko má svoje za a proti. Preto je nevyhnutné mať stratégiu a jasný plán. A myslieť tiež na zabezpečenie optimálnej prevádzky vrátane automatizácie infraštruktúry a neustáleho sledovania častých zmien v ponukách a cenníkoch.

Vedia si manažéri takéto otázky zodpovedať?
Zvyčajne nie, obzvlášť ak chcú využívať cloudové služby s vyššou pridanou hodnotou, čiže prenájom platforiem (PaaS) a softvéru (SaaS), ktoré síce prinášajú biznisu a prevádzke firmy či verejnej organizácie väčšie prínosy ako iba prenájom infraštruktúry (IaaS), ale zvyšujú zároveň riziká. Preto sa organizácie po celom svete pri migrácii do cloudu spoliehajú zvyčajne na poskytovateľov manažovaných cloudových služieb, čiže cloudových systémových integrátorov, akým je spoločnosť InterWay.

Čo bývajú najčastejšie chyby, ktorých sa organizácie pri prechode do cloudu dopúšťajú?
Základný problém je zjednodušená predstava, že server z vedľajšej miestnosti stačí presunúť do cloudu a získam okamžite všetky sľubované prínosy využívania IT ako služby, čiže vyššiu dostupnosť a flexibilitu, a nižšie prevádzkové náklady. Takýto zjednodušený pohľad potom vedie ku sklamaniam, pretože napríklad zistíte, že aplikácie nevedia správne využívať škálovanie zdrojov, prípadne sa aplikácie nedajú naplno využívať, keďže nie sú pre cloud prispôsobené.

Aký môže byť výsledok pri nepremyslenom a neodbornom prechode do cloudu?
Bežne sa stáva, že pri takomto scenári platia organizácie za cloudové služby zbytočne viac, ako je nevyhnutné. Nevedia správne nadimenzovať svoje potreby a nie je v ich silách sledovať pomerne zložité a často sa meniace obchodné podmienky, cenníky, ale ani služby poskytovateľov. Obvyklý výsledok chýbajúcich znalostí a skúseností býva tiež zvýšenie rizík. V cloude funguje model takzvanej zdieľanej zodpovednosti. Provider (dodávateľ cloudu) za bezpečnosť zodpovedá iba po nejakú úroveň a pri zlom nastavení organizácie vystavia dáta a systémy vyšším rizikám. Tretím častým scenárom je, že sa zákazník poľahky stane vazalom jediného poskytovateľa cloudových služieb.

Okrem toho, že sa organizácia vyhne takémuto scenáru, aké prínosy získa s expertným tímom poskytovateľa manažovaných cloudových služieb?
Kvalitné nasadenie cloudových služieb môže zásadným spôsobom ovplyvniť model budovania, nasadzovania a zmien aplikácií, rovnako aj znížiť náklady na IT. Tým pomáha pružne reagovať na potreby dynamicky sa meniaceho trhu. Organizácia sa dostane rýchlejšie k cieľu a tým aj k očakávaným biznisovým či prevádzkovým prínosom. Čiže rozbehne požadovanú aplikáciu, službu či funkcionalitu za kratší čas. Získa tiež istotu, že bude platiť skutočne iba za IT kapacitu, ktorú v danej chvíli potrebuje, a to vrátane súvisiacich nákladov. V neposlednom rade si zachová nezávislosť, lebo súčasťou našich služieb je platforma, vďaka ktorej dokážu naši zákazníci fungovať v ľubovoľnom cloudovom prostredí. Majú teda istotu, že ak niektorý provider cloudu kapacitne nestíha, ako sa stalo počas pandémie, alebo znenazdajky zvýši ceny, môže sa poľahky presunúť k poskytovateľovi s lepšími podmienkami.

Ako by ste definovali víziu, o ktorú by sa mali firmy usilovať pri zmene modelu využívania IT na cloudový?
Víziou by malo byť získanie kvalitnejších, bezpečnejších a dostupnejších IT služieb s menšími nákladmi. Široké a bezpečné portfólio IT služieb dokážu veľmi jednoducho využívať aj línioví manažéri. Podnikatelia mávajú niekedy pocit, že musia pri svojich požiadavkách s informatikmi bojovať. Pri správnej stratégii pre cloud a dobre nastavených cloudových službách by malo byť pre nich jednoduché začať využívať napríklad aplikáciu bez veľkej asistencie IT oddelenia. A v prípade, že viac už službu nebudú potrebovať, sa dá predplatné ľahko zrušiť – bez akýchkoľvek nákladov a starostí, čo urobiť s nadbytočným železom. Naším poslaním je pomáhať zákazníkom takúto víziu naplniť.

Ešte niečo viac?

Zaujímavé články, novinky
a pohľad do zákulisia.

Na našom blogu sa nacházda
množstvo zaujímavých článkov.

Zobraziť všetky články
IWAYNEWS
Kariéra 20