WebJET LMS s novinkou, ktorá prácu uľahčí a spríjemní

Domov / Blog / WebJET LMS s novinkou, ktorá prácu uľahčí a spríjemní
14.02.2023 2 min. Z našej IKT dielne

Úplnou novinkou vo WebJET LMS je tvorba certifikátov!

Certifikáty sa priraďujú na kurz alebo na termín a to výberom zo zoznamu termínov. Po získaní certifikátu sa termín vygeneruje podľa šablóny, ktorá sa definuje v sekcii Certifikáty.

Sekcia Certifikáty slúži na úpravu a vytvárania nových šablón certifikátov. Samotný editor je rozdelený na 2 časti:

-OVLÁDANIE

-EDITOR

 

Ovládanie

Ovládanie slúži na prechod medzi jednotlivými šablónami a na zobrazenie detailov vybranej šablóny. Okrem nastavení, ktoré slúžia na zmenu pozadia, je možné nastaviť formát dátumu a času keď sa použije v šablóne. Okrem zmeny formátu dátumu a času môžete zmeniť aj pomer strán a to buď na landscape alebo portrét.

Systém ponúka tri druhy prvkov:

-ELEMENTY

-TEXTY

-ATRIBÚTY

 

Elementy

Elementy sú vlastne grafické prvky certifikátu, ktoré môžete vložiť do certifikátu. Môžu to byť rôzne logá, pečate, ornamenty, čiary, podpisy atď., ktoré oživia váš certifikát.

Texty

Vďaka prvku texty viete do certifikátu pridať rôzny text a tvoriť tak ľubovoľný obsah.

Atribúty

Atribúty ponúkajú skutočnú dynamiku modulu. Vďaka atribútom viete do certifikátu pridať starostlivo vytvorené textové kľúče, ktoré po vygenerovaní certifikátu po absolvovaní kurzu budú zmenené za hodnoty, ktoré predstavujú. Napríklad ak uvediem v certifikáte textový kľúč {course.name} a certifikát je priradený v kurze Bezpečnosť a ochrana pri práci, tak vo vygenerovanom certifikáte na mieste kde v šablóne bolo {course.name} sa zobrazí Bezpečnosť a ochrana pri práci.

 

Editor

Editor ponúka miesto na editáciu vložených prvkov. Každý prvok môžete presúvať na ľubovoľné miesto v certifikáte. Pri presúvaní prvkov si môžete dopomáhať vodiacimi čiarami, ktoré vám dopomôžu ku zarovnaniu v osi x a y certifikátu alebo prvku, ku ktorému má ťahaný prvok najbližšie. Ďalej každý prvok môžete otáčať a zväčšovať pomocou rohov prvkov. Pri zväčšovaní v rohu prvku, prvok zachová svoj pomer strán. Atribúty a texty môžete zväčšovať aj po stranách. Samozrejmosťou je aj mazanie prvkov. Po zmazaní prvku z editora, prvok ostáva v ovládaní a až po uložení bude úplne zmazaný.

 

Prvky text a atribút disponujú aj editorom na úpravu textu. Celému prvku môžete nastavovať zarovnanie, farbu, veľkosť a font family písma. Nemôže chýbať ani klasika ako je tučný, kurzivá, podškrtnutý text a taktiež kapitálky.

Ešte niečo viac?

Zaujímavé články, novinky
a pohľad do zákulisia.

Na našom blogu sa nacházda
množstvo zaujímavých článkov.

Zobraziť všetky články
IWAYNEWS
Kariéra 19