WebJET LMS & Na termíny zabúdať netreba

Domov / Blog / WebJET LMS & Na termíny zabúdať netreba
12.03.2023 2 min. Z našej IKT dielne

Termín kurzu je jednou zo základných entít kurzu. Každý termín kurzu musí obsahovať dátum a čas konania kurzu a o dátumoch a ich opakovaniach vo WebJET LMS bude dnešný blog.

 

Ak vytvárame jeden termín, tak asi pokročilú správu termínov nebudeme potrebovať. No sú situácie, s ktorými sa stretávajú naši klienti ako napríklad cyklické opakovanie kurzu, či už z dôvodu veľkej skupiny študentov (niekoľko tisíc) alebo ponuky kurzov, ktorá je rozvrhnutá na dlhšie obdobie. Dobrým príkladom môže byť kurz BOZP, ktorý môžeme opakovať do dátumu ukončenia. Pre tento prípad by sa hodila automatizovaná forma duplikovania termínu.

 

Pre tieto, niekedy až extrémne prípady, sme vytvorili zaujímavú funkcionalitu podobnú vytváraniu schôdzok v teams-e, kedy môžete termín opakovať podľa nastavení až do dátumu, ktorý zvolíte. Opakovať termín kurzu môžete nikdy, denne, týždenne, mesačne alebo ročne do uvedeného dátumu ukončenia. V každom z typov sú rôzne možnosti nastavenia ako často chcete vybraný typ opakovať. Samozrejme nesmie chýbať ani slovné vysvetlenie vybraných nastavení napríklad "Koná sa každý mesiac v 12. deň". Systém po odoslaní vygeneruje všetky vyhovujúce termíny.

 

Samozrejme môže nastať situácia kedy takto vygenerovaný termín potrebujete upraviť alebo dokonca všetky termíny. Vtedy v ľubovoľnom vygenerovanom termíne stačí kliknúť na ikonku ceruzky a systém vám ponúkne možnosti editácie. Ak zadáte "Upraviť výskyt", systém vám ponúkne možnosti editácie konkrétne vybraného termínu. Pri výbere "Upraviť rad" vás systém presmeruje na zakladateľský termín, kde budete môcť vykonať úpravy celého radu. V prípade ak sa niektoré z vygenerovaných termínov konali, systém ich ponechá a upraví termíny len do budúcnosti.

Lekcie

Opakovanie termínu má možnosť zapnúť tvorbu lekcií. Ak voľba je zapnutá všetky opakované termíny sa vytvoria ako lekcie termínu, na ktorom vytvárame opakovanie. Vhodné je to napríklad pri kurzoch kedy má jeden kurz napríklad Anglicky jazyk pre mierne pokročilých, 10 hodín vyučovania vždy každú stredu o 15tej hodine. Vtedy sa termín neopakuje, ale vytvoria sa tzv. lekcie kurzu.

 

Ešte niečo viac?

Zaujímavé články, novinky
a pohľad do zákulisia.

Na našom blogu sa nacházda
množstvo zaujímavých článkov.

Zobraziť všetky články
IWAYNEWS
Kariéra 19