Máme certifikovanú ePodateľňu v DMS Greeny

Jediný DMS systém poskytovaný formou služby, t.j. na báze mesačných/ročných poplatkov podporujúci zaručený elektronický podpis. DMS Greeny má certifikovanú ePodateľňu.

"ePodateľňa DMS Greeny je riešenie pre vybavenie elektronických podaní podpísaných elektronickým podpisom v obchodnom alebo administratívnom styku. Zabezpečuje prijatie, potvrdenie prijatia elektronického a odoslanie dokumentu podpísaného platným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom. Zjednodušene povedané, ePodateľňa DMS Greeny overuje elektronický podpis a zároveň aj vydáva elektronické potvrdenie o prevzatí dokumentu." objasňuje O. Ardo, IT Research Analyst zo spoločnosti InterWay.

ePodateľňa = zaručený elektronický podpis

V DMS Greeny komunikujete so štátnymi úradmi v súlade s § 6 vyhlášky NBÚ č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.

DMS (document management system) je cenovo prístupný a používateľsky nenáročný systém poskytovaný formou služby na aktívnu správu, archiváciu a evidenciu dokumentov.

DMS Greeny je systém na zjednodušenie a 24/7 sprístupnenie práce s firemnými dokumentmi za výhodné mesačné poplatky vzhľadom na množstvo funkcionalít a integrovanú ePodateľňu. Zamestnanci firiem, u ktorých je DMS Greeny nasadený sa rýchlo dostanú k jednotlivým dokumentom a môžu ich upravovať a korigovať. Správa dokumentov podlieha nastaveniu schvaľovania procesov a verzií dokumentov. Používateľ sa jednoducho prihlási do aplikácie prostredníctvom desktopovej aplikácie alebo internetu a môže ukladať, upravovať – podľa práv, schvaľovať, resp. posielať na schválenie, vyhľadávať a dohľadávať dokumenty.

Viac o DMS Greeny

Ďalšie blogy

card img
JAVA: Platiť či neplatiť?

V poslednej dobe sme zaznamenali u našich zákazníkov ako aj všeobecne vo svete rôznorodé reakcie o tom, “čo vraj zas Oracle spáchal na JAVE“. Tie sa pohybovali na hysterickej škále od stavov: “Reimplementujeme naše riešenia nad inou platformou“, cez zlatú strednú cestu (pragmatický prístup), až pod druhý extrém: “Vezmeme si úver na zalincencovanie nášho X-sto uzlového prostredia“.

18.03.2019

card img
WebJET novinky 12/2018

Nová verzia WebJET 8.5 zlepšuje používateľské rozhranie, prináša skupiny šablón a zlepšuje bezpečnosť.

28.11.2018

card img
InterWay na ITAPA 2018

Máme za sebou úspešné, veľmi významné podujatie v oblasti IT - ITAPA 2018. Aj tento rok sa spoločnosť InterWay zapojila a opätovne tento IT kongres podporila ako Strieborný partner. Celý kongres sa konal v dňoch 13.-14.novembra v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave.

23.11.2018

card img
IwayDay 2018

IwayDay v znamení revolúcie. Zmeny nás sprevádzajú na každom rohu, my v IW nespíme a prispôsobujeme sa im. Aj preto sme tohtoročný, už šiesty ročník IwayDay, niesli v duchu InterWay 4.0.

17.10.2018

card img
Teambuilding - Návrat ku koreňom

Prichádzajúce leto značí nielen voľnejšie dovolenkové obdobie a dlhé letné večery, ale u nás v InterWay je to aj zvesťou blížiaceho sa letného teambuildingu. Počas troch dní si spoločne oddýchneme od emailov, oblekov, vyzváňajúcich telefónov a pohrúžime sa do príjemnej, pohodovej atmosféry.

25.06.2018

card img
WebJET novinky 5/2018

WebJET v novej verzii 8.4 prináša nové aplikácie Formulár ľahko, GDPR, Číselníky a mnoho ďalších vylepšení na backende aj frontende.

25.05.2018

© 2019 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.