Nami vytvorené web stránky spĺňajú štandardy IS VS

V monitorovacej vzorke 23 webových sídiel ústredných orgánov štátnej správy sme sa umiestnili na druhom mieste.

Webové sídlo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dodržiava štandardy pre obsah a funkčnosti na 94,12%, štandardy pre prístupnosť na 89,29% a celkový výsledok hodnotenia štandardov je 90,50%. Je tak na 2. mieste z 23 hodnotených webových sídiel. Aj vďaka redakčnému systému WebJET dosahuje naša tvorba webstránok skvelé výsledky.

Cieľom zavedenia štandardov je podľa portálu informatizacia.sk napomôcť aktívnej účasti a integrácii osôb s postihnutím v spoločnosti. Ide o sprístupnenie informačno-komunikačných technológií pre čo najväčší počet ľudí rôzneho veku, úrovne IKT znalostí, úrovne hardvéru a softvéru a pod.

Teší nás, že tvorbu webstránok nášho profesionálneho tímu a zodpovednému prístupu našich klientov dokáže oceniť aj odborná porota. Spoločne dokážeme dosiahnuť cieľ – sprístupniť webstránku čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Bez rozdielu!

Ďalšie blogy

card img
JAVA: Platiť či neplatiť?

V poslednej dobe sme zaznamenali u našich zákazníkov ako aj všeobecne vo svete rôznorodé reakcie o tom, “čo vraj zas Oracle spáchal na JAVE“. Tie sa pohybovali na hysterickej škále od stavov: “Reimplementujeme naše riešenia nad inou platformou“, cez zlatú strednú cestu (pragmatický prístup), až pod druhý extrém: “Vezmeme si úver na zalincencovanie nášho X-sto uzlového prostredia“.

18.03.2019

card img
WebJET novinky 12/2018

Nová verzia WebJET 8.5 zlepšuje používateľské rozhranie, prináša skupiny šablón a zlepšuje bezpečnosť.

28.11.2018

card img
InterWay na ITAPA 2018

Máme za sebou úspešné, veľmi významné podujatie v oblasti IT - ITAPA 2018. Aj tento rok sa spoločnosť InterWay zapojila a opätovne tento IT kongres podporila ako Strieborný partner. Celý kongres sa konal v dňoch 13.-14.novembra v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave.

23.11.2018

card img
IwayDay 2018

IwayDay v znamení revolúcie. Zmeny nás sprevádzajú na každom rohu, my v IW nespíme a prispôsobujeme sa im. Aj preto sme tohtoročný, už šiesty ročník IwayDay, niesli v duchu InterWay 4.0.

17.10.2018

card img
Teambuilding - Návrat ku koreňom

Prichádzajúce leto značí nielen voľnejšie dovolenkové obdobie a dlhé letné večery, ale u nás v InterWay je to aj zvesťou blížiaceho sa letného teambuildingu. Počas troch dní si spoločne oddýchneme od emailov, oblekov, vyzváňajúcich telefónov a pohrúžime sa do príjemnej, pohodovej atmosféry.

25.06.2018

card img
WebJET novinky 5/2018

WebJET v novej verzii 8.4 prináša nové aplikácie Formulár ľahko, GDPR, Číselníky a mnoho ďalších vylepšení na backende aj frontende.

25.05.2018

© 2019 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.