Späť na zoznam

Blog

InterWay bol za posledných 18 rokov vždy proaktívny pri adopcii každého dôležitého IT trendu prichádzajúceho na slovenský trh.

Inak to nebolo ani v prípade cloud computingu, ktorého je InterWay aktívnym evanjelizátorom už po niekoľko rokov.

Viac informácií