Stojíme na prahu veľkej výzvy

Úlohou pre rok 2016 je vypracovanie paragrafového znenia návrhu zákona a návrhov vykonávacích predpisov. Aj o tom bude júnová odborná konferencia ABIT 2016.

Výročná odborná konferencia audit a bezpečnosť v IT – ABIT 2016 sa uskutoční 9. júna 2016 v Chopin hoteli v Bratislave. Jedným zo spíkrov je aj náš CTO – Richard Hollý.

Riadenie rizík ako súčasť IT governance

Richard Hollý: Nová legislatíva štátu v oblasti IT governance

Ministerstvo financií SR pripravilo Návrh legislatívneho zámeru zákona o výkone správy v oblasti Informačných Technológii Verejnej Správy (ITVS), ktorý bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pripomienkovaní odbornej verejnosti, posúdený legislatívnou radou vlády a radou vlády pre digitalizáciu VS s odporúčaním vláde SR na schválenie.

Účelom vypracovania nového zákona, ktorý by nahrádzal zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ISVS“), je revízia jeho ustanovení nielen s ohľadom na vývoj v oblasti IT, ale aj s ohľadom na zmeny vo vnímaní a v stave realizácie informatizácie verejnej správy na Slovensku...

Viac o konferencii ABIT 2016

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.