Stojíme na prahu veľkej výzvy

Úlohou pre rok 2016 je vypracovanie paragrafového znenia návrhu zákona a návrhov vykonávacích predpisov. Aj o tom bude júnová odborná konferencia ABIT 2016.

Výročná odborná konferencia audit a bezpečnosť v IT – ABIT 2016 sa uskutoční 9. júna 2016 v Chopin hoteli v Bratislave. Jedným zo spíkrov je aj náš CTO – Richard Hollý.

Riadenie rizík ako súčasť IT governance

Richard Hollý: Nová legislatíva štátu v oblasti IT governance

Ministerstvo financií SR pripravilo Návrh legislatívneho zámeru zákona o výkone správy v oblasti Informačných Technológii Verejnej Správy (ITVS), ktorý bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pripomienkovaní odbornej verejnosti, posúdený legislatívnou radou vlády a radou vlády pre digitalizáciu VS s odporúčaním vláde SR na schválenie.

Účelom vypracovania nového zákona, ktorý by nahrádzal zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ISVS“), je revízia jeho ustanovení nielen s ohľadom na vývoj v oblasti IT, ale aj s ohľadom na zmeny vo vnímaní a v stave realizácie informatizácie verejnej správy na Slovensku...

Viac o konferencii ABIT 2016

Ďalšie blogy

card img
Rýchle webové stránky s AMP

AMP (Accelerated Mobile Pages) od Google cieli na zrýchlenie responzívnych webov.

07.06.2019

card img
InterWay na Festivale Letectva

Letecké dni sa po niekoľkých rokoch opäť vracajú na letisko do Piešťan. V dňoch 4.-5. mája na Festivale letectva vzdáme hold generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, nakoľko v tom čase uplynie 100 rokov od jeho tragického úmrtia.

25.04.2019

card img
JAVA: Platiť či neplatiť?

V poslednej dobe sme zaznamenali u našich zákazníkov ako aj všeobecne vo svete rôznorodé reakcie o tom, “čo vraj zas Oracle spáchal na JAVE“. Tie sa pohybovali na hysterickej škále od stavov: “Reimplementujeme naše riešenia nad inou platformou“, cez zlatú strednú cestu (pragmatický prístup), až pod druhý extrém: “Vezmeme si úver na zalincencovanie nášho X-sto uzlového prostredia“.

18.03.2019

card img
WebJET novinky 12/2018

Nová verzia WebJET 8.5 zlepšuje používateľské rozhranie, prináša skupiny šablón a zlepšuje bezpečnosť.

28.11.2018

card img
InterWay na ITAPA 2018

Máme za sebou úspešné, veľmi významné podujatie v oblasti IT - ITAPA 2018. Aj tento rok sa spoločnosť InterWay zapojila a opätovne tento IT kongres podporila ako Strieborný partner. Celý kongres sa konal v dňoch 13.-14.novembra v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave.

23.11.2018

card img
IwayDay 2018

IwayDay v znamení revolúcie. Zmeny nás sprevádzajú na každom rohu, my v IW nespíme a prispôsobujeme sa im. Aj preto sme tohtoročný, už šiesty ročník IwayDay, niesli v duchu InterWay 4.0.

17.10.2018

© 2019 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.