Stojíme na prahu veľkej výzvy

Úlohou pre rok 2016 je vypracovanie paragrafového znenia návrhu zákona a návrhov vykonávacích predpisov. Aj o tom bude júnová odborná konferencia ABIT 2016.

Výročná odborná konferencia audit a bezpečnosť v IT – ABIT 2016 sa uskutoční 9. júna 2016 v Chopin hoteli v Bratislave. Jedným zo spíkrov je aj náš CTO – Richard Hollý.

Riadenie rizík ako súčasť IT governance

Richard Hollý: Nová legislatíva štátu v oblasti IT governance

Ministerstvo financií SR pripravilo Návrh legislatívneho zámeru zákona o výkone správy v oblasti Informačných Technológii Verejnej Správy (ITVS), ktorý bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pripomienkovaní odbornej verejnosti, posúdený legislatívnou radou vlády a radou vlády pre digitalizáciu VS s odporúčaním vláde SR na schválenie.

Účelom vypracovania nového zákona, ktorý by nahrádzal zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ISVS“), je revízia jeho ustanovení nielen s ohľadom na vývoj v oblasti IT, ale aj s ohľadom na zmeny vo vnímaní a v stave realizácie informatizácie verejnej správy na Slovensku...

Viac o konferencii ABIT 2016

Ďalšie blogy

card img
InterWay a podpora učebnice Internet vecí (IoT)

Záleží nám na kvalitnom vzdelaní budúcich generácií a preto podporujeme školstvo a s ním spojenú tvorbu nových vzdelávacích materiálov.

18.10.2021

card img
Cloudové služby - líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Zohnať kvalitných ľudí alebo len juniorov v IT je v súčasnosti veľký problém, hovorí náš IT Security špecialista, Pavol Adamek.

01.10.2021

card img
InterWay ako generálny partner ocenenia Vedec roka 2020

29. júna 2021 sme sa ako generálny partner zúčastnili odovzdávania cien na významnom podujatí Vedec roka 2020 SR.

24.08.2021

card img
Komunitný cloud v prostredí štátneho IT

Ak si kladiete otázku, čo je to komunitný cloud, odpovede nájdete v tomto článku a dozviete sa okrem toho aj aké sú vhodné prípady jeho použitia, v čom spočívajú jeho výhody, pred akými výzvami stojí a čo je potrebné zvážiť pred prijatím konceptu komunitného cloudu.

16.06.2021

card img
Bezpečnosť & kybernetické hrozby v roku 2021

Vedeli ste, že s príchodom pandémie Covid-19 sa digitálna transformácia urýchlila odhadom až o 7 rokov? S masívnym prechodom do online režimu vzniklo aj niekoľko nových kybernetických hrozieb, ktorým sme doposiaľ nečelili. Respektíve, ak sa s nimi už ľudstvo už aj stretlo, tak nie v takom množstve, ako v súčasnosti.

23.05.2021

card img
Cloud, dátové centrá a pandémia COVID-19

Druhá vlna cloudu presviedča aj najvernejších fanúšikov vlastných serverovní.

18.05.2021

© 2021 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.