Stojíme na prahu veľkej výzvy

Úlohou pre rok 2016 je vypracovanie paragrafového znenia návrhu zákona a návrhov vykonávacích predpisov. Aj o tom bude júnová odborná konferencia ABIT 2016.

Výročná odborná konferencia audit a bezpečnosť v IT – ABIT 2016 sa uskutoční 9. júna 2016 v Chopin hoteli v Bratislave. Jedným zo spíkrov je aj náš CTO – Richard Hollý.

Riadenie rizík ako súčasť IT governance

Richard Hollý: Nová legislatíva štátu v oblasti IT governance

Ministerstvo financií SR pripravilo Návrh legislatívneho zámeru zákona o výkone správy v oblasti Informačných Technológii Verejnej Správy (ITVS), ktorý bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pripomienkovaní odbornej verejnosti, posúdený legislatívnou radou vlády a radou vlády pre digitalizáciu VS s odporúčaním vláde SR na schválenie.

Účelom vypracovania nového zákona, ktorý by nahrádzal zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ISVS“), je revízia jeho ustanovení nielen s ohľadom na vývoj v oblasti IT, ale aj s ohľadom na zmeny vo vnímaní a v stave realizácie informatizácie verejnej správy na Slovensku...

Viac o konferencii ABIT 2016

Ďalšie blogy

card img
JAVA: Platiť či neplatiť?

V poslednej dobe sme zaznamenali u našich zákazníkov ako aj všeobecne vo svete rôznorodé reakcie o tom, “čo vraj zas Oracle spáchal na JAVE“. Tie sa pohybovali na hysterickej škále od stavov: “Reimplementujeme naše riešenia nad inou platformou“, cez zlatú strednú cestu (pragmatický prístup), až pod druhý extrém: “Vezmeme si úver na zalincencovanie nášho X-sto uzlového prostredia“.

18.03.2019

card img
WebJET novinky 12/2018

Nová verzia WebJET 8.5 zlepšuje používateľské rozhranie, prináša skupiny šablón a zlepšuje bezpečnosť.

28.11.2018

card img
InterWay na ITAPA 2018

Máme za sebou úspešné, veľmi významné podujatie v oblasti IT - ITAPA 2018. Aj tento rok sa spoločnosť InterWay zapojila a opätovne tento IT kongres podporila ako Strieborný partner. Celý kongres sa konal v dňoch 13.-14.novembra v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave.

23.11.2018

card img
IwayDay 2018

IwayDay v znamení revolúcie. Zmeny nás sprevádzajú na každom rohu, my v IW nespíme a prispôsobujeme sa im. Aj preto sme tohtoročný, už šiesty ročník IwayDay, niesli v duchu InterWay 4.0.

17.10.2018

card img
Teambuilding - Návrat ku koreňom

Prichádzajúce leto značí nielen voľnejšie dovolenkové obdobie a dlhé letné večery, ale u nás v InterWay je to aj zvesťou blížiaceho sa letného teambuildingu. Počas troch dní si spoločne oddýchneme od emailov, oblekov, vyzváňajúcich telefónov a pohrúžime sa do príjemnej, pohodovej atmosféry.

25.06.2018

card img
WebJET novinky 5/2018

WebJET v novej verzii 8.4 prináša nové aplikácie Formulár ľahko, GDPR, Číselníky a mnoho ďalších vylepšení na backende aj frontende.

25.05.2018

© 2019 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.