WebJET novinky 4/2017

Veľká nádielka nových aplikácií v redakčnom systéme WebJET za apríl 2017.

Nový dizajn pomocníka

Aktualizovali sme dizajn pomocníka podľa dizajnu WebJET 8. Zachované je fulltext vyhľadávanie a štruktúra pomocníka. Aktualizované boli aj screenshoty hlavných častí a najpoužívanejších aplikácií.

Slider - nová aplikácia

Slider je nová aplikácia pre zobrazovanie animovaných snímkov obrázkov. Má pokročilé možnosti nastavenia vizuálneho zobrazenia a efektov. Vyžaduje Bootstrap framework.

Pre ukladanie dát je využitý nový systém ukladania dát aplikácie do JSON formátu. Výhodné je to pri zobrazení aplikácie pretože nie je potrebné vykonať databázový dotaz pre získanie objektov aplikácie - zobrazenie stránky je rýchlejšie a menej zaťažuje prostriedky servera.

Slider je responzívny a korektne sa zobrazuje aj na tabletoch a telefónoch.

Carousel - nová aplikácia

Carousel je podobná aplikácia ako Slider - má podobné vlastnosti a nastavenia. Zobrazuje ale viac snímkov naraz v tzv. kolotoči.

Vložiť HTML kód

Nová aplikácia pre jednoduché vkladanie HTML kódu do stránky zo služieb ako twitter, pinterest atď. Html kód je zakódovaný v parametroch aplikácie a neovplyvňuje tak editačný režim stránky.

Disqus

Nová aplikácia pre vloženie komentárov k stránke cez službu Disqus.com. Pred vložením do stránky si zdarma zaregistrujte účet na http://www.disqus.com cez ktorý budete nastavovať možnosti diskusie. V administrácii Disqus vytvoríte novú stránku a jej adresu vložíte do aplikácie vo WebJETe.

Facebook like, comments a likebox

Tri nové aplikácie pre vloženie tlačítka Páči sa mi/Odporučiť, facebook komentárov a facebook likeboxu do stránky.

Vloženie dokumentu

Nová aplikácia pre jednoduché vkladanie dokumentov do stránky. Aplikácia využíva službu Google Docs pre zobrazenie vloženého dokumentu. Podporované sú formáty ako doc, xls, ppt, pdf a ďalšie.

Smartsupp chat

Aplikácia smartsupp umožňuje do stránky vložiť chat s návštevníkmi. Pre využívanie tejto služby, sa musíte zaregistrovať (zdarma) na www.smartsupp.com . Po registrácií obdržíte Smartsupp kľúč. Služba ponúka verziu zdarma pre jedného operátora. 
Aplikáciu odporúčame vložiť do pätičky stránky, aby sa automaticky zobrazovala na každej stránke.

Počasie

Nová aplikácia pre vkladanie počasia do stránky. Vložiť je možné aktuálne počasie aj predpoveď. Dáta sa čítajú zo služby WeatherUnderground v ktorej je potrebné mať vytvorený účet a aplikácii nastaviť API kľúč. Zdarma je v režime vývoja dostupných 500 dotazov na počasie. WebJET interne cachuje dotazy na službu 4 hodiny aby limit štandardne nebol prekročený.

Sociálne ikony

Aplikácia pre jednoduché vkladanie odkazov na sociálne siete. Vyplníte odkazy na vaše stránky na používaných sociálnych sietiach a aplikácia automaticky zobrazí odkazy len na vyplnené údaje.

Export dát

Nová aplikácia pre nastavenie exportu noviniek z WebJETu vo formáte RSS alebo JSON.

Skripty

Nová aplikácia pre jednoduchšie vkladanie meracích kódov a iných scriptov do stránky. Scripty sa vkladajú podľa zvolených adresárov alebo stránok. Ľahko tak máte prehľad do ktorých sekcií sa vkladá ktorý script.

V JSP šablóne je potrebné na danú pozíciu vložiť tag <iwcm:insertScript position="head1"/> pričom v parametri position špecifikujete pozíciu nastavenú v aplikácii (typicky head, afterFooter a podobne).

Aplikácia novinky

 • opravené ukladanie stránkovania šablón
 • doplnené stránkovanie zoznamu noviniek vo vlastnostiach aplikácie
 • opravené filtrovanie podľa perex skupín
 • pridaná možnosť vkladania vlastných tried do kontextu nastavením parametra contextClasses na hodnotu bodkočiarkou oddelených FQDN názvov tried
 • opravené nastavovane Filtra a spôsobu usporiadania
 • pridaná podpora multiweb, názvy šablón pre novinky sa musia končiť na (doménový_alias) aby sa nezobrazili v inom webe
 • pridaná možnosť nastaviť veľkosť stránky aj keď nie je zapnuté stránkovanie (napr. posledné 3 novinky)
 • opravená chyba pri ktorej sa nedali editovať vlastnosti aplikácie ak bola chyba v šablóne novinky

Editor - externý číselník

Nová možnosť nastavenia typu voľného poľa na externý číselník. Z číselníka je možné načítavať ID záznamov a zobrazovať textové názvy.

 • typ pola custom-dialog vo formáte custom-dialog,[url dialogového okna],[url zobrazenie]
 • dialógový script sa otvára do popup okna
 • dostane parametre fieldName a fieldValue
 • vo funkcii OK sa musí preniesť vybraná hodnota nazad do editora a zmeniť text, to sa robí cez AJAX script pre zobrazenie údajov

Ďalšie zmeny

 • Editor - volné polia - pridaná možnosť nastavenia typu pola pre select box s prázdnou hodnotou na začiatku (nastavením názvu docsIn_XXX_null)
 • Náhľad fotiek - pri vložení s_image.jpg do stránky je použité zobrazenie cez plugin Photoswipe namiesto staršieho lightboxu (možné prepnúť nastavením konfiguračnej premennej wjImageViewer na hodnotu wjimageviewer)
 • Používateľské skupiny - pridaná podpora multiweb, názvy skupín sa musia končiť na (doménový_alias) aby sa nezobrazili v inom webe
 • Prihlásenie - do prihlasovacieho dialógu doplnená hláška o nedostupnosti danej sekcie ak je už používateľ prihlásený a nemá dostatočné práva (pôvodne sa zobrazil prihlasovací dialóg z ktorého to nebolo jasné)
 • Formuláre - metóda invokeWJAjax má pridaný callback parameter (používané napr. pre meracie scripty)
 • Combine tag - pridaná možnosť zadávania zoznamu súborov v CombineTagu, doplnené nahradenie USERLANG výrazu za jazyk šablóny

 

 

Ďalšie blogy

card img
Podporujeme vzdelávanie v oblasti Internetu vecí (IoT)

Záleží nám na kvalitnom vzdelaní budúcich generácií a preto podporujeme školstvo a s ním spojenú tvorbu nových vzdelávacích materiálov.

18.10.2021

card img
Kybernetická bezpečnosť vo firmách

V súčasnosti na trhu chýbajú kvalitní IT špecialisti - dokonca aj juniori. Hovoríme o stovkách tisícoch expertov a to len za rok 2020.

01.10.2021

card img
InterWay ako generálny partner ocenenia Vedec roka 2020

29. júna 2021 sme sa ako generálny partner zúčastnili odovzdávania cien na významnom podujatí Vedec roka 2020 SR.

24.08.2021

card img
Komunitný cloud v prostredí štátneho IT

Ak si kladiete otázku, čo je to komunitný cloud, odpovede nájdete v tomto článku a dozviete sa okrem toho aj aké sú vhodné prípady jeho použitia, v čom spočívajú jeho výhody, pred akými výzvami stojí a čo je potrebné zvážiť pred prijatím konceptu komunitného cloudu.

16.06.2021

card img
Bezpečnosť & kybernetické hrozby v roku 2021

Vedeli ste, že s príchodom pandémie Covid-19 sa digitálna transformácia urýchlila odhadom až o 7 rokov? S masívnym prechodom do online režimu vzniklo aj niekoľko nových kybernetických hrozieb, ktorým sme doposiaľ nečelili. Respektíve, ak sa s nimi už ľudstvo už aj stretlo, tak nie v takom množstve, ako v súčasnosti.

23.05.2021

card img
Cloud, dátové centrá a pandémia COVID-19

Druhá vlna cloudu presviedča aj najvernejších fanúšikov vlastných serverovní.

18.05.2021

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.