WebJET novinky 5/2017

Novinky vo WebJETe za máj 2017 - podpora Java 8, nové aplikácie, úpravy inline editácie a väčšia bezpečnosť.

Úpravy v editore stránok

V editore stránok sme spravili viacero menších úprav pre pohodlnejšiu prácu.

Pridali sme možnosť zadania poznámky, ktorá sa zobrazí v editore počas editácie stránky. Do poznámky si môžete doplniť údaje pre vašu internú potrebu, napr. stav rozpracovanosti stránky. Poznámku zadáte v editore v záložke Rozšírené údaje.

Ďalšie zmeny v editore stránok:

 • pri vložení nového obrázku sa automaticky nastaví CSS trieda img-responsive pre responzívne obrázky v Bootstrape
 • doplnená možnosť nastavenia bodu záujmu pre fixedSize CSS triedu - dá sa nastaviť CSS trieda ako výraz fixedSize-w-h-ip (napríklad fixedSize-100-100-6 pre obrázok veľkosti 100X100 bodov s režimom bodu záujmu 6)
 • opravené schovávanie toolbaru označeného textu vo Firefoxe
 • opravené načítanie CSS súborov editácie v popup okne
 • ISVS - pri vkladaní linky na súbor je automaticky nastavený title na typ súboru a veľkosť ako požaduje ISVS norma
 • Multikategórie - opravené uloženie stránky do ďalšieho adresára - ak adresár nemá platnú default stránku nastaví sa uložená stránka ako defaultná
 • Formuláre - opravené prepnutie kurzora pri otvorení dialógového okna vlastností textového poľa
 • Opravené obaľovanie !PARAMETER atribútu do article tagu ako má aplikácia
 • Opravené nahradzovanie !INCLUDE značky ako atribútu napr. select boxu
 • Vloženie tabuľky - zrušená možnosť nastaviť summary na tabuľke, keďže sa štandardne nikde nezobrazuje
 • Chrome - opravené mrznutie prehliadača Google Chrome pri editácii formulárov (jedná sa o chybu v Chrome, opravené workaroundom)

Inline editácia

Pre režim inline editácie sme vykonali usability (UX) testovanie a zapracovali množstvo drobných pripomienok. S režimom inline editácie súvisia aj úpravy v toolbaroch, ktoré sa zobrazujú v editore po označení textu a po kliknutí na objekt (nástroje tabuľky, formulárov a bloku).

Upravená je editácia hlavičiek / pätičiek / menu dvojklikom podobne ako vo Worde. Zachovaná je tak štandardná funkčnosť napr. menu (na položky menu je možné kliknúť, funguje mega menu) ale zároveň jednoduchým dvoj klikom zapnúť režim editácie hlavičky.

Ďalšie zmeny v inline editácii:

 • upravené jazykové nastavenie, aby editor používal jazyk admin časti a nie web stránky
 • upravený režim náhľadu tak, aby sa aplikácie správali štandardne (nezobrazí sa editačný mód aplikácie)
 • zlepšená práca s plávajúcim toolbarom objektov (zobrazenie relevantných toolbarov, umiestnenie, mazanie objektov, určenie pozície pri okraji okna)

Nové aplikácie

Dátum a meniny

Nová aplikácia pre výpis aktuálneho dátumu a menín.

Google vyhľadávanie

Nová aplikácia pre vloženie výsledkov vyhľadávania z Google. Pred vložením do stránky si musíte (zadarmo) vytvoriť vyhľadávač na adrese: cse.google.com kde si aj nastavíte vzhľad a možnosti (napr. našepkávač). Po vytvorení nájdete v nastaveniach vyhľadávača položku "ID vyhľadávača", ktorú zadáte do nastavenia aplikácie. Výsledky vyhľadávania sa budú zobrazovať vložené v stránke, ale ich dáta bude poskytovať Google.

Pozor: v bezplatnej verzii Google Custom Search zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania aj reklamy.

 

Pôsobivá prezentácia

Nová aplikácia pre slideshow obrázkov a textov s 3D efektom. Vkladať môžete nadpis, podnadpis, obrázok, farbu pozadia a odkaz na inú stránku.

Slit Slider

Nová aplikácia pre slideshow obrázkov a textov. Je možné zadať nadpis a podnadpis, obrázok, farbu, veľkosť písma a zarovnanie. Prechod medzi obrázkami je s 3D efektom.

Odporúčania

Nová aplikácia pre zobrazenie odporúčaní (testimonials) návštevníkov web stránky. Aplikácia zvýši dôveryhodnosť Vašej stránky a potenciálneho zákazníka uistí o kvalite Vašich služieb.

Aplikácia umožňuje zadať meno, text odporúčania, fotografiu a odkaz na viac informácií. Podporuje 3 druhy vizuálnych štýlov.

Archív súborov

Nová aplikácia pre menežovanie verzií súborov s možnosťou časovania zmien. Pre každý súbor je možné nastaviť údaje pre zobrazenie na doméne, priradenie k produktu a kategórii, dátum začiatku a konca platnosti, prioritu zobrazenia a poznámku.

K súboru sa eviduje aj virtuálne meno, ktoré môže obsahovať diakritiku, medzery a špeciálne znaky.

Aplikácia vložená do stránky zobrazuje zvolené dokumenty vždy v aktuálnej verzii.

Reštauračné menu

Nová aplikácia pre zobrazovanie denného menu a jedálneho lístka v reštaurácii. Najskôr zadefinujete jednotlivé jedlá (polievky, hlavné jedlá, dezerty, prílohy) vrátane popisu, ceny a alergénov. Z týchto jedál môžete skladať jednoduchým výberom týždenné menu a automaticky generovať jedálny lístok.

Cookiebar

Nová aplikácia pre jednoduché vkladanie potvrdenia používania Cookies na web stránke. Umožňuje nastaviť text, ktorý sa zobrazí, text tlačítka a odkaz po kliknutí na tlačítko. Cookiebar je možné umiestniť hore alebo dole na stránku. Aplikáciu odporúčame vložiť do pätičky stránky, aby sa zobrazila na každej stránke. 

Úpravy pre Bootstrap framework

Od začiatku vývoja WebJET verzie 8 postupne upravujeme jednotlivé časti pre lepšiu podporu CSS frameworku Bootstrap. Je tam zabezpečené lepšie zobrazenie stránok a vložených aplikácií v responzívnom režime.

 • Fórum - prerobené na Bootstrap
 • Anketa - prerobená na Bootstrap
 • Otázky a odpovede - prerobené na Bootstrap
 • Formuláre - upravený vizuál filtra (prerobený na bootstrap)
 • Navigačná lišta - odstránená CSS trieda navbar v navigačnej lište (breadcrumb), pretože koliduje s bootstrap CSS triedou navbar
 • Pri nastavení zarovnania obrázku je pre bootstrap nastavená aj CSS trieda pull-left a pull-right, odstránené je nastavenie inline štýlu float: left a right

Presmerovania cez regulárne výrazy

Pridali sme možnosť nastavenia presmerovaní cez regulárne výrazy. Je tak možné "programovo" nastaviť zložitejšie presmerovania celých vetiev URL adries (napr. po migrácii starého webu). Presmerovania cez regulárny výraz sa zadávajú s prefixom regexp:.

Pôvodné URL je teda možné zadať vo formáte:
regexp:^\/thisiswhere\/oldfiles\/(.+)

ktoré sa bude korektne prekladať na novú URL aj s vykonaním/prenesením skupín na nové URL v tvare:
/thisiswhere/myfilesmovedto/$1

Vykoná sa presmerovanie napr. /thisiswhere/oldfiles/page.html na /thisiswhere/myfilesmovedto/page.html

Technické požiadavky

Od verzie WebJET 8.1 je na serveri vyžadovaná Java verzie 8. Umožňuje nám to pri vývoji použiť nové vlastnosti jazyka. Pred aktualizáciou si overte akú verziu máte na serveri nainštalovanú.

Okrem verzie jazyka Java je potrebné upraviť aj nastavenia kompilácie v aplikačnom serveri Tomcat. To vykonáte v súbore tomcat/conf/web.xml, v ktorom je potrebné upraviť nastavenie kompilácie. Zmena je v JSP servlete, ktorý je v súbore definovaný ako:

        <servlet-name>jsp</servlet-name>
        <servlet-class>org.apache.jasper.servlet.JspServlet</servlet-class>

do tohto servletu je potrebné doplniť nasledovnú konfiguráciu:

        <init-param>
            <param-name>compilerSourceVM</param-name>
            <param-value>1.8</param-value>
        </init-param>
        <init-param>
            <param-name>compilerTargetVM</param-name>
            <param-value>1.8</param-value>
        </init-param>

ktorá zabezpečí kompiláciu JSP súborov v režime Java 8.

WebJET od verzie 8.2 podporuje beh v aplikačnom serveri IBM WebSphere 9 a Red Hat jBoss AS 7.

    

 • Pridali sme podporu databázy Oracle 12c
 • Pridaná možnosť použitia DataSource z kontajnera jBoss - datasource musí mať v názve webjet, hodnota za posledným lomítkom sa použije ako názov zdroja. Pre štandardnú inštaláciu môže byť DataSource názov definovaný ako java:jboss/datasources/webjet/iwcm

Ďalšie zmeny

 • Súbory - opravená kontrola veľkosti nahrávaných súborov, doplnená hláška o prekročení limitu
 • Súbory - opravené porovnávanie názvov súborov (prepísanie) pri zmene veľkosti písma a odstránení diakritiky
 • Štatistika - opravené rátanie minút prihláseného používateľa
 • Používatelia - upravené obnovenie zoznamu používateľov po editácii používateľa (aby sa zachoval filter)
 • Formuláre - upravený vizuál štatistiky odpovedí (zväčšený graf, zrušené zoskupenie hlasov menej ako 3% do položky ostatné)
 • Formuláre - pridaná detekcia prázdneho savedb (z dôvodu chyby alebo spam botov)
 • Formuláre - doplnený auditing referera (pre detekciu zdrojovej stránky)
 • Formuláre - opravené zobrazenie po zmazaní posledného formuláru v zozname - korektne sa zobrazí zoznam formulárov namiesto chybnej prázdnej stránky
 • Počasie - upravené API pre získanie počasia z wunderground.com na novú verziu (vyžaduje API kľúč) - kľúč sa dá zadať ako parameter aplikácie alebo cez konfiguračnú premennú wundergroundWeatherApiKey
 • Cron - pridaný auditing zmien, upravený formulár pre nový task - minúty a sekundy majú prednastavenú hodnotu 0 0, aby sa nestalo, že tam zostane * * a task sa bude vykonávať každú sekundu
 • Novinky - pridaná možnosť nastavenia podmienky NOT LIKE
 • Novinky - opravené viacnásobné vkladanie noviniek do jednej stránky
 • Novinky - opravené získanie zoznamu noviniek pre viacero zadaných perex skupín (použitý korektný OR)
 • Combine - pridaná možnosť zapisovať zoznam súborov do <iwcm:combine> tela tagu (každý súbor na nový riadok)
 • Combine - pridaná náhrada výrazov base_css_link a css_link za hodnoty zo šablóny
 • Combine - pridaná možnosť nastavenia novej hodnoty v parametra (verzia) cez Ovládací panel>Mazanie dát>Cache objekty kliknutím na tlačítko Zmazať všetko (nastaví sa nová hodnota v parametra podľa aktuálneho času)
   
 • Mapa - pridaná možnosť zakázania scrolovacieho kolečka na mape (pre mapy na plnú šírku / mobilné zariadenia)
 • Thumb servlet - pridaná možnosť generovať obrázky z /templates adresára
 • Metadata cleaner - pridaná konfiguračná premenná metadataWaitTime, ktorou sa dá nastaviť čakanie pred spustením metadata cleanera - potrebné na GFS aby sa stihli propagovať nahraté súbory pred ich úpravou
 • Bezpečnosť (WAF) - pridané filtrovanie výrazu .DS_Store a debug. do nepovolených URL adries
 • Bezpečnosť - vylepšené generovanie hesiel - používa sa aj abeceda, veľké písmená, špeciálne znaky
 • Majetok - pridaná možnosť zadať dôvod vyradenia z majetku
 • Hromadný email - pridaná evidencia dátumu odhlásenia z mailingu
 • Script tag - pridaná nová možnosť vkladanie scriptov a css súborov tak, aby sa následne vložili až na koniec stránky na určené miesto. Používa sa ako <iwcm:script namiesto <script a <iwcm:style namiesto <style, <iwcm:link namiesto <link
 • eShop - pridaná možnosť platby cez platobnú bránu 24-pay.sk

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.