WebJET novinky 5/2018

WebJET v novej verzii 8.4 prináša nové aplikácie Formulár ľahko, GDPR, Číselníky a mnoho ďalších vylepšení na backende aj frontende.

Úpravy v editore stránok

Skrytý adresár + zobrazenie v menu

Nová vlastnosť Skrytý adresár v administrácii - zobrazí sa len vtedy, ak máte právo na zobrazenie skrytých adresárov. Slúži na schovanie adresára pred očami štandardných redaktorov (napr. adresár Systém alebo adresár s generovanými stránkami). Na úvodnej stránke v administrácii sú odfiltrované stránky zo skrytých adresárov v sekcii ,,Moje posledné stránky" (výhodné najmä na adresároch, do ktorých sa generujú stránky nejakou úlohou na pozadí alebo inou službou).

Možnosť ,,Zobraziť v menu" v záložke ,,Základné údaje"  sa zobrazuje len vtedy, keď má adresár nastavený spôsob zobrazenia v menu na ,,Všetko" (inak to nemá zmysel nastavovať). Upravili sme to z dôvodu sťažností, že zmena tohto poľa nefunguje (generovanie hlavnej stránky do menu sa riadi nastavením adresára a nie stránky). Má to teda zmysel nastavovať len pre podstránky adresára, ktoré sa generujú do menu.

SEO

Navigačná lišta (navbar) - pridaná možnosť generovať navbar (breadcrumb) podľa definície schema.org. Zapne sa nastavením konfiguračnej premennej navbarDefaultType na hodnotu schema.org. Takéto nastavenie zlepší schopnosť identifikovať prvky stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Google sitemap - upravené generovanie sitemapy - riadi sa nastavením atribútu ,,Prehľadávateľné" namiesto pôvodného ,,Zobraziť v menu" (pre web stránky).

Web stránky - pridaná možnosť definovať používanie adresárových URL namiesto .html URL (pre nehlavné stránky adresára). Zapne sa nastavením konfiguračnej premennej editorPageExtension na hodnotu /.

Atribúty stránky

Doplnená funkčnosť nastavovania atribútov stránky ako bola vo WebJET 7 (doplnená možnosť definovania atribútov do sekcie ,,Ovládací panel" a zobrazenie atribútov v editore pri jeho nahrávaní). Atribúty je možné používať na ľubovoľné dáta spojené s web stránkou. Zoznam je možné definovať s dátovými typmi reťazec, celé číslo, číslo s desatinnými miestami a logická (binárna) hodnota.

Prekladové texty

Web stránky - pridaná možnosť priamo do stránky vkladať prekladový text cez prekladovy.kluc. Môžete tak jednoducho do stránky vkladať dynamické texty, ktoré viete konfigurovať na jednom mieste (napr. odkaz na aplikáciu v app store a podobne).

Prepojenie na archív súborov

Editor - pridaná možnosť nastaviť typ voľného poľa na ,,file_archiv_link_insert_new" pre vloženie odkazu z archívu súborov.

Ďalšie úpravy editora

 • Bloky - pri vložení bloku sa zachová pozícia scrolovania (neskočí sa na vrch stránky).
 • Bloky - pridaná možnosť zmazať text v DIV elemente (v plávajúcom nástroji - vlastnosti DIV elementu).
 • Editor - upravená možnosť zarovnania obrázka v texte. Má CSS triedu img-responsive, čo spôsobuje nemožnosť jeho zarovnania na stred v editore. Upravili sme CSS definíciu pre editor, aby to bolo možné.
 • Editor - vlastnosti tlačítka - upravené pre možnosť vkladania HTML kódu.
 • Editor - tabuľka - opravené nastavenie typu hlavičky po vložení tabuľky z blokov.
 • Editor - pridaná možnosť nastavenia veľkosti textového poľa (maxlength atribút) v záložke Vlastné polia. Nastavuje sa v editácii textov vo forme ,,editor.field_r.type=text-350" (pre veľkosti väčšie ako 255 znakov je potrebné zväčšiť aj dátové pole v databáze v tabuľke ,,documents",,documents_history").
 • Editor - formuláre - upravená priorita floating toolbaru - väčšiu prioritu má DIV ako FORM, aby sa aj vrámci formuláru dali upravovať DIV elementy.
 • Inline editácia - pridaná možnosť nepamätania si režimu editácie - po uložení stránky, alebo prechode sa editácia prepne do náhľadu. Zapne sa konf. premennou ,,inlineEditingEnabledDefaultValue" nastavenou na ,,true".
 • Web stránky - adresáre - pridaná možnosť nastaviť spôsob zobrazenia v menu aj pre podstránky.
 • Formuláre - pridaná možnosť vkladať pole typu Súbor. Pole sa upravuje kliknutím pravým tlačítkom cez kontextové menu (prehliadače štandardné kliknutie na pole v editačnom režime ignorujú).
 • Formuláre - pridaná podpora pre multiupload súborov cez HTML5 (vložením aplikácie /components/form/multiupload.jsp, potrebuje parametre formId z ID formuláru, savedb s názvom formuláru, musí to byť vložené vrámci form elementu).
 • Formuláre - prednastavené odosielanie pri vytvorení nového formuláru na POST (aby nebolo potrebné manuálne meniť). Pre odosielanie cez GET metódu je potrebné pridať skryté pole s názvom formuláru. Štandardne sa neodporúča formulár odosielať cez GET metódu, použite iba v špeciálnych prípadoch.
 • Formuláre - upravené chybové hlášky pri SPAM alebo neodoslaní formuláru pri AJAX odoslaní. Nevypíše sa už prvý riadok textu ,,Prosím, opravte nasledovné chyby", ktorý pri takejto chybe nemá zmysel.
 • Formuláre - pridaná možnosť nastavenia blokovania telefónneho čísla (blacklisted čísla). Zoznam sa nastavuje v konfiguračnej premennej ,,blacklisted_phone_numbers" a použije sa pre CSS triedy nastavené v konfiguračnej premennej ,,blacklisted_phone_numbers.html_classes".
 • Formuláre - zlepšená podpora pre bootstrap. Zachované sú CSS triedy obsahujúce názov form, inline alebo input (pôvodne sa prepisovali podľa zvolenej hodnoty povinného poľa).
 • Formuláre - pridaná podpora placeholder atribútu - ak je nastavený, nevytvára sa label.
 • Formuláre - pridaná možnosť zobrazenia klasickej chybovej hlášky nad formulárom, namiesto vloženia hlášok k input poliam. Užitočné, keď máte viacero tabov a chcete chybovú hlášku zobraziť nad tabmi spoločne. Nastaví sa pridaním CSS triedy ,,checkFormClassicMessage" na formulár.
 • Formuláre - pridaná možnosť zobrazenia chybovej hlášky formulárov v starom spôsobe zobrazenia - nad formulárom (namiesto pri vstupných poliach). Zapne sa nastavením konf. premennej ,,formmailShowClassicErrorMessage" na ,,true".
 • Formuláre - pridaná možnosť upraviť hlášku po odoslaní formulára pre každý formulár zvlášť. Stačí pridať nový text s kľúčom ,,checkform.sent.SAVEDB" (SAVEDB je parameter formuláru - meno formuláru) pre úspešne odoslanie a ,,checkform.sendfail.SAVEDB" pre neúspešné odoslanie. Môžete tak na špeciálnom formulári zobraziť hlášku ako napr. "Vaša žiadosť bola úspešne odoslaná" namiesto štandardnej '"Formulár bol úspešne odoslaný".
 • Formuláre - email z formuláru má pridanú CSS triedu ,,WebJETMailBody" na body elemente. Je tak jednoduchšie formátovať odoslaný email.
 • Formulár - pri zaškrtnutej možnosti ,,Odostať email ako text bez formátovania" sa meno poľa určí podľa napojeného popisku poľa (LABEL elementu). Namiesto ,,vas-email" sa do e-mailu vloží popisok ,,Váš email". Ak sa popisok poľa nenájde, zobrazí sa poľe bez pomlčiek (namiesto meno-a-priezvisko sa zobrazí meno a priezvisko).
 • Fotobanka - pridané generovanie ,,s_",,o_" obrázkov vo fotogalérii. Pri vložení do fotogalérie sa automaticky prednastaví ,,s_"obrázok pre vloženie do stránky (s odkazom na veľký obrázok).
 • Firefox - opravené zobrazenie nástrojov pre vlastnosti DIVu a ďalších objektov vo Firefoxe.
 • Šablóny - pridaná podpora listovania podadresárov (zobrazia sa JSP súbory). Slúži pre jednoduchšie manažovanie súborov šablón vo web sídle. Automaticky sa preskakuje adresár includes, kde je vhodné vkladať spoločne includy JSP súborov.
 • Vyhľadávanie v admin časti - po zadaní čísla sa najskôr overí, či stránka s daným ID existuje a používateľ má na ňu právo. Ak áno, prejde sa priamo do editora, ak nie, spustí sa vyhľadávanie.
 • Zobrazenie obrázkov - pridaná podpora zobrazovania náhľadov obrázkov v lightboxe, aj keď majú ,,/thumb" prefix (wjimageviewer). Doteraz sa takto dali zobraziť len priame odkazy na obrázok.

Aplikácie

Formulár ľahko

Aplikácia formulár ľahko slúži na jednoduchú tvorbu formulárov. Výhoda je v jednoduchosti vytvorenia formuláru za pomoci vkladania predpripravených vstupných polí s možnosťou zadania iného názvu poľa, označenia povinnosti vyplnenia a nastavenia textu tooltipu (vysvetlivky).

S výstupným HTML formátom sa autor formuláru nemusí zaoberať, je predpripravený podľa dizajnu webu pre jednotlivé typy vstupných polí.

Formulár sa pri odosielaní do emailu oreže len na samotný text formuláru (nepošle sa obsah celej stránky). Pozor, v stránke nemôžu byť zároveň 2 formuláre, inak sa zobrazí len prvý. V takom prípade je potrebné zaškrtnúť možnosť ,,Odoslať email ako text bez formátovania".

Bootstrap

Upravili sme viacero aplikácií pre zlepšenie kompatibility s Bootstrap frameworkom

 • Reštauračné menu (menu dňa) - upravené vizuálne do bootstrapu.
 • Editor - tlačítko (bootstrap btn) - opravené získanie dát existujúceho tlačítka vo Firefoxe a nesprávne nastavuje focus po kliknutí do tlačítka. Prerobenie na iný spôsob pamätania kliknutého tlačítka.
 • Editor - opravené nastavenie vlastnosti tlačítka v IE (bootstrap btn), opravené vkladanie blokov (nezatvorenie okna po vložení).
 • Editor - formuláre - upravená editácia input polí tak, aby boli zachované CSS triedy (menia sa len definované v regulárnych výrazoch), neodstránia sa teda CSS triedy pre bootstrap štýly.
 • Novinky - doplnené bootstrap 4 CSS triedy pre generovanie stránkovania.
 • QA - formulár pridania otázky prerobený na Bootstrap.

GDPR

Účelom modulu GDPR je hlavne:

 • Prehľadávať webstránky a dáta modulov WebJET (formuláre, diskusné fórum, otázky a odpovede), na základe zadefinovaných regulárnych výrazov alebo zadaného výrazu. Následne modul zobrazí výsledok vyhľadávania používateľovi WebJETu, pre následný audit. Prehľadávanie je určené hlavne pre formuláre, aby sa preukázalo, či sa v nich nenachádzajú citlivé údaje (dátum narodenia, číslo na mobilný telefón, číslo na pevnú linku, rodné číslo, číslo zmluvy, prípadne iné.).
 • Správa regulárnych výrazov, podľa ktorých sa uskutočňuje vyhľadávanie (napr. rodné číslo, telefón, email).
 • Aplikácia GDPR umožňuje aj výmaz dát spojených s GDPR z databázy WebJETu podľa nastavených parametrov.
 • Správa cookies a ich klasifikácií zobrazujúce sa návštevníkom v cookies lište pri návšteve webstránok.

S aplikáciou súvisia nasledovné zmeny:

 • Formuláre - pridaná kontrola potvrdenia narábania s osobnými údajmi pri vkladaní a prezeraní údajov formuláru.

Číselníky

Aplikácia Čiselníky umožňuje vytvárať pomenované typy číselníkov, do ktorých je následne možné ukladať dáta týchto číselníkov. Typy a dáta čiselníkov je tiež možné exportovať importovať pomocou .xls súboru.

Ďalšie zmeny v aplikáciách

 • ABTestovanie - opravené zobrazenie B verzie pri stránkach s * URL, B verzia sa použije len ak aj vo vrátenom názve je variant názov.
 • Archív súborov - pridaný export a import dát.
 • Archív súborov - vyhľadávanie - doplnená integrácia na Archív súborov - vo výsledkoch vyhľadávania sa namiesto názvu súboru zobrazí virtuálny názov z Archívu súborov (ak sa súbor v archíve nájde), je tak možné dosiahnuť zobrazovanie pekných názvov súborov vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Banner - vylepšené získavanie indexu bannera v session pre zobrazenie bannerov v poradí - ak je prázdne, použije sa hodnota skupiny bannerov (predpokladá sa, že je unikátna), upravená možnosť zadávať aj nečíselnú hodnotu, zlepšený popis v okne vkladania, upravené okno vkladania banneru, aby sa zobrazili len polia, ktoré sú pre daný mód zobrazenia potrebné (zjednodušenie okna).
 • Fórum - doplnené hľadanie nastavenia fóra v parent adresári default stránke (ak neexistuje pre aktuálnu stránku).
 • Galéria - opravené zobrazenie fotografií pri stránkovaní, upravené načítanie CSS súboru na inline kód (pre rýchlejšie zobrazenie fotiek v rade).
 • Import / export - upravený import - ak už existuje adresár a dáte ho prepísať, tak sa aj reálne prepíše dátami z exportu (doteraz sa neprepisoval).
 • Import/Export stránok - opravený import súborov pri použití DB storage.
 • Mapa - pridaná možnosť nastavenia odsadenia zľava a zhora, pre centrovanie mapy (ak je potrebné ju posunúť kvôli napr. tooltipu).
 • Menu - pridaná možnosť vkladať perex text do menu (pre generovanie Mega menu), použije sa pre hlavnú stránku adresára.
 • Médiá - ak je zadané docId cez parameter, berie sa ako dátum uloženia stránky (pre načítanie médií) dátum zadaného docId (nie aktuálne zobrazenej stránky).
 • Médiá - upravené čítanie zoznamu médií pre stránky vo viacerých adresároch - pre slave stránky sa vrátia médiá z master stránky (aby boli všade rovnaké).
 • Novinky - pridaná možnosť v konfigurácii zoznamu adresárov pre výpis v aplikácií novinky (nastavené v konfiguračnej premennej newsAdminGroupIds) zadávať za ID adresára znak * pre výpis aj podadresárov a znak > pre výpis IBA podadresárov (čiže napr, 10,20*,30>,40).
 • Novinky - pre admin časť do filtra pridaná možnosť filtorvania podľa "Zobrazené na homepage" čo sa určuje podľa názvu perex skupiny nastavenej v konfiguračnej premennej showOnHomepagePerexGroup.
 • Novinky (+web stránky) - pridaná možnosť filtrovania zoznamu podľa dátumu začiatku a konca publikovania.
 • Novinky - pridaná možnosť nastavenia času cachovania noviniek (pre velocity verziu/verziu so šablónami).
 • Reštauračné menu - zjednodušený spôsob tvorby denného menu (zlepšené GUI/UX).
 • Skripty - pridaná konfiguračná premenná insertScriptPositions - zoznam pozícii v JSP šablónách pre zobrazenie select boxu pri vložení nového scriptu, ak je prázdne použije sa autocomplete na už existujúco definovaných scriptoch.
 • Skripty - opravené nezobrazovanie sa scriptov v určitých prípadoch (problém s remove nad cache objektom).
 • Skripty - pridaná konfiguračná premenná insertScriptCacheMinutes (štandardné 10) - počet minút cachovania zoznamu scriptov aplikácie Skripty, predpoklad je, že sa používajú na každej stránke, preto sa musia cachovat.
 • Slider - upravený na možnosť kombinovania JS a CSS súborov do jedného výstupu.
 • Tooltip - pridaný WYSIWYG editor pre zadávanie textu tooltipu.
 • Video - doplnená možnosť zobrazenia na celú obrazovku pre YouTube a Vimeo videá.
 • Zmluvy - rozšírené o definovanie organizácií - možnosť využívať modul v rámci inštalácie WebJETu rôznymi organizáciami.

Zlepšenie výkonu

 • 404 - upravené generovanie 404 stránky pre .máp súbory, generuje sa len zjednodušená verzia 404 stránky.
 • Novinky - pridaná ochrana pred zacyklením noviniek (vnorená stránka so zoznamom noviniek).
 • Vyhľadávanie - prepísaný systém generovania snippetov pre neduplikovanie snippetov pri vyhľadávaní viacerých slov.

Bezpečnostné vylepšenia

História hesiel

Pridaná história zmien hesiel a ich kontrola. Počet zapamätaných starých hesiel sa nastavuje v konfiguračnej premennej passwordHistoryLength (štandardne 3), to je počet hesiel v minulosti, ktoré používateľ pri zmene hesla nemôže znova použiť.

Captcha a spam

Captcha - pridaná možnosť použitia invisible captchy od Google. Režim sa nastavuje v konfiguračnej premennej captchaType, ktorá môže mať hodnoty reCaptcha, invisible alebo inú pre štandardnú písmenkovú captchu vo WebJETe. Invisible captcha sa vkladá priamo ako tlačítko odoslania formulára, na ktorý je overenie napojené. Po overení sa formulár odošle (podporované je AJAX odosielanie formuláru). Pre funkčnosť recaptcha/invisible captcha je potrebné mať nastavené konfiguračné premenné reCaptchaSecret a reCaptchaSiteKey ktoré získate na https://developers.google.com/recaptcha/intro.

Captcha - pridaná možnosť rýchleho vypnutia captcha na celom webe nastavením konfiguračnej premennej captchaType na hodnotu none.

Spam ochrana - pridaná možnosť vypnúť spam ochranu pre modul nastavením premenných spamProtectionTimeout-modul a spamProtectionHourlyLimit-modul na hodnoty -2.

Práva na konfiguráciu a prekladové texty

Editácia textov - pridaná možnosť editovať len textové kľúče týkajúce sa danej inštalácie. Zoznam začiatkov kľúčov, ktoré sa dajú editovať, je v konfiguračnej premennej propertiesEnabledKeys. Pridané je nové právo Editácia textov - zobrazenie všetkých textov, ktoré umožňuje zobraziť všetky texty WebJETu.

Konfigurácia - pridaná možnosť editovať len premenné týkajúce sa danej inštalácie. Zoznam začiatkov názvov premenných, ktoré sa dajú editovať, je v konfiguračnej premennej configEnabledKeys. Pridané je nové právo Konfigurácia - zobrazenie všetkých premenných, ktoré umožňuje zobraziť všetky nastavené premenné WebJETu.

Iné

Úvod - pri vypnutej štatistike (premenná statMode nastavená na none) sa nezobrazia widgety údajov štatistiky.

LDAP prihlasovanie - nová konfiguračná premenná ldapUseSslProtocol (štandardne false) - použije SSL pri komunikácii s LDAP serverom. Je potrebné mať povolené SSL na porte 636 LDAP servera. Ak sa používa ldapS://, nechať hodnotu na false.

Combine - doplnená kontrola kombinovaných súborov - pri kombinovaní zadaním URL parametrov sa validuje prípona voči zoznamu js, css, jsp, zoznam povolených URL voči konf. premennej combineEnabledPaths a zoznam kombinovaných JSP súborov voči konf. premennej combineEnabledJsps (systémové/štandardné WebJET povolenia sú v premenných combineEnabledJspsSystem a combineEnabledPathsSystem). Ak používate combine v stránke, je potrebné po aktualizácii overiť zobrazenie a vkladanie súborov do combine, ak sa súbor nevkladá, upraviť príslušné konf. premenné.

Ďalšie bezpečnostné zmeny

 • Aktualizované knižnice
  • jQuery aktualizované na verziu 1.12.4 (z 1.11.3)
  • Search - indexovanie PDF súborov - aktualizované na najnovšiu verziu knižnice, upravený kód pre parsovanie vertikálne umiestneného textu
 • Databázový storage - opravené vytváranie adresárov s bodkou v názve.
 • Formuláre - upravené nastavenie CSRF tokenu po odoslaní formuláru pre podporu viacerých formulárov na web stránke (nastavenie podľa mena formu pri AJAX odosielaní).
 • Formuláre - pridané auditovanie zadaných parametrov formuláru.
 • Formuláre - nová konfiguračná premenná formMailFixedSenderEmail, ktorá ak je nastavená na email adresu, použije sa ako fixná hodnota emailu odosielateľa z formmailu. Na rozdiel od emailProtectionSenderEmail nenastaví pôvodný email do poľa reply-to.
 • Formuláre - ak formulár neobsahuje pole email a existuje nastavená konfiguračná premenná emailProtectionSenderEmail, tak sa hodnota odosielateľa emailu nastaví z tejto konfiguračnej premennej.
 • Formuláre - opravená serverová validácia pre prípad podobných názvov regexpov (hľadá sa presná zhoda názvu), prípady name vs nameLastName.
 • Html2pdf - upravené hlášky spam ochrany, prenesené do text kľúčov html2pdf.error.* pre možnosť ich úprav.
 • IP adresa - upravené získanie IP adresy za proxy, používa sa prvá v poradí.
 • Konfigurácia - zmenená premenná httpsAvailable na defaultný stav true (predpokladáme, že dnes je vo väčšine prípadov httpS certifikát dostupný), spôsobí zobrazovanie checkboxu pre presmerovanie stránky na zabezpečené spojenie.
 • Pomocník - doplnená sekcia Admin príručky - Audit - popis typov auditných záznamov.
 • Používatelia - opravená možnosť zadať jedno písmenové heslo (pri zmene hesla).
 • Používatelia - vylepšený prihlasovací formulár o možnosť priameho zaslania zabudnutého hesla, upravené graficky (bootstrap), doplnené vkladanie formuláru na reset hesla automaticky do stránky s prihlásením (dá sa vypnúť nastavením parametra aplikácie sendPasswordUrlSameAsLogin=false), vylepšený text emailu pre resetovanie hesla.
 • Používatelia - pridaná ikona editácie skupiny práv pri editácii používateľa (ľahko sa dajú overiť / upraviť práva skupiny).
 • Presmerovanie domén - zväčšená veľkosť poľa cieľovej domény na 512 znakov pre možnosť zadania dlhšej URL adresy.
 • Prihlásenie - pridaná možnosť vypnutia kontroly histórie hesiel nastavením konfiguračnej premennej passwordHistoryEnabled na false.
 • Prihlásenie - upravené zobrazenie výzvy na zapamätanie hesla vo Firefoxe pri editácii používateľa, výzva na pamätanie sa už nezobrazí.
 • Prihlásenie - opravené zobrazenie sekcie "Čo je nové" z pomocníka, po pridaní novej zmeny.
 • Prihlásenie - opravená linka zabudnutého hesla (zle odkazovala na showdoc.do).
 • Prihlasovanie - Google Authenticate - opravená chyba porovnania tokenu keď začínal na 0.
 • REST - pridaná kontrola XSS útokov pre REST služby (kontrola URL a parametrov).
 • Súbory - import/export - doplnená kontrola práv na adresáre.
 • Vloženie dokumentu - upravená linka pre vloženie Google Docs na https adresu pre fungovanie na zabezpečených stránkach.

Systémové zmeny

Nastavenie proxy

Proxy - pridaná podpora nastavenia httpS proxy, nastavuje sa v konfiguračných premenných proxyHostHttps a proxyPortHttps, meno, heslo a výnimky sa používajú rovnaké ako pre http proxy. Ak je prázdne, nastaví sa rovnako ako pre http proxy, ak httpS proxy chcete vypnúť, tak nastavte host na jedno písmeno a port na 1, vtedy sa httpS hodnoty nenastavia.

Texty a preklady

Texty - pridaná možnosť prekladový text expandovať na text zadaný v stránke, ako hodnotu prekladového kľúča použité docid:ID_STRÁNKY, v takom prípade sa text prekladu nahradí za text stránky (pozor, odporúčame len na zriedkavé texty, zároveň odporúčame danej stránke nastaviť atribút Cachovať). Ak máte teda prekladový kľúč logon.password.changeEmailText s textom emailu zabudnutého hesla a tento email chcete mať krajší, môžete vytvoriť stránku s textom emailu a kľúču logon.password.changeEmailText nastaviť hodnotu docid:555 kde 555 je docid vytvorenej stránky.

Preklady - pridaná možnosť zobraziť v stránke textové kľúče namiesto prekladov (užitočné, keď potrebujete upraviť nejaký text, ale neviete v ktorom kľúči je definovaný), stačí do URL pridať parameter showTextKeys=true (funguje len, ak je prihlásený administrátor).

Content-Language - upravené generovanie HTTP hlavičky Content-Language z verzie sk na korektnú sk-SK, v JSP šablónach je potrebné volať PageLng.getUserLngIso(request) pre rovnakú hodnotu. Hodnota generovanej krajiny pre jazyk sa nastavuje v konf. premennej countryForLng, štandardne nastavená na sk-SK, cs-CZ, en-GB.

Iné

Robots.txt - ak neexistuje /robots.txt skontroluje sa ešte existencia /files/robots.txt, ak existuje použije sa (kvôli možnosti ukladať súbory /files na NFS).

Používateľ - pridaná podpora nastavovania typov polí Pole A-F v editácii používateľa podľa vzoru editora. Je teda možné v prekladových textoch nastaviť typ poľa cez kľúč user.fieldA.type (rovnako ako sa nastavuje v editore cez editor.field_a.type).

Aplikácie - pridané vyhľadávanie JSP súboru aplikácie aj podľa nastaveného logInstallName, dá sa použiť pre inštalácie typu intranet, ktoré sú jemne upravené pre daného klienta (čo sa nastaví cez logInstallname). Poradie hľadania JSP súboru je podľa installName, logInstallName a následne podľa installName šablóny (použije sa posledný v poradí).

Ďalšie systémové zmeny

 • Autoupdate - opravené nastavenie konfiguračnej premennej po jej inserte v autoupdate XML súbore.
 • Cache - pridané resetnutie hodnoty cacheStaticContentSeconds po zmazaní cache (aby sa aplikovala novo nastavená hodnota).
 • CombineTag - doplnené odstránenie nových riadkov z tela SETu (pre krajšie zobrazenie liniek v HTML kóde).
 • Editácia textov - upravené vyhľadávanie, ak sa hľadá z quicksearch z ľavého menu, alebo sa vyhľadáva bez zaškrtnutej možnosti Rozlišovať veľkosť písmen, tak sa porovnávajú výrazy s odstránením HTML kódu a medzier pre lepšie hľadanie.
 • Formuláre - pre admin časť sa bude používať štandardný check_form, nie customizovaný pre danú inštaláciu. Detekuje sa na základe referer hlavičky.
 • Formuláre - upravené získanie CSS súborov pri použití CSS v /templates adresári (pre multidomain WebJET).
 • Formuláre - automaticky pridaný parameter __lng s jazykom stránky, pre korektné zobrazenie chybových správ pri ajax odosielaní formuláru.
 • Import/export stránok - presunuté do verzie Professional (pôvodne len v Enterprise verzii) pre jednoduchšiu možnosť migrácie stránok medzi prostrediami.
 • Jazyk - opravené nastavenie jazyka po volaní 404 stránky (zmení sa jazyk z EN na SK pre ajax odoslanie formuláru).
 • Kontext - upravené odkazy na /thumb servlet v súboroch pre beh WebJETu na inom ako / kontexte (napr. /webjet).
 • Multidomain - upravené meno domény vedľa loga WebJETu na výberové pole pre možnosť zmeny domény. aj v aplikáciách a iných častiach ako web stránky (pole sa zobrazuje pri nastavenom režime externých adresárov pre statické súbory - enableStaticFilesExternalDir na true).
 • Multidomain - upravené získanie ID domény pre inštalácie s externým adresárom súborov. Ak existuje viacero koreňových priečinkov s rovnakou doménou, použije sa ako ID domény adresár s najmenšou prioritou.
 • Prekladové texty - doplnené znova načítanie prekladových textov po ich importe.
 • Prekladové texty - upravený import JSON súborov - opravené nastavenie úvodzoviek na kľúčoch.
 • Proxy - upravená inicializácia autorizácie až po dokončení incializácie WebJETu, inak sa nekorektné proxy autorizovali pri httpS spojení. Pre korektné fungovanie BASIC autorizácie je potrebné mať nastavený parameter -Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes= java procesu pri štarte.
 • Šablóny - zväčšené dátové polia pre zadávanie liniek na CSS štýly na 4000 bytov (pre Oracle 2000 znakov).
 • Vyhľadávanie v súboroch - upravené hľadanie files adresára pre inštalácie s externým adresárom statických súborov (enableStaticFilesExternalDir). Adresár files pre fulltext index sa hľadá v hlavnom adresári domény.
 • Vyhľadávanie (admin) - pridané hľadanie v súboroch, ak je zapnutý ich fulltext index.
 • Vyhľadávanie v admin časti - upravené vyhľadávanie v prekladových textoch tak, že hľadá vo všetkých jazykoch. Zoznam jazykov sa nastavuje v konfiguračnej premennej searchallPropLanguages (štandardné sk,cz,en).
 • Vyhľadávanie - Oracle Text - pre vyhľadávanie s využitím Oracle Text je možné nastaviť konfiguračnou premennou searchOracleTextMinScore minimálne score pre zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávania (štandardná hodnota je 1).
 • Vyhľadávanie - Oracle Text - pri vyhľadávaní s využitím Oracle Text (zapne sa konf. premennou searchUseOracleText nastavenou na true) a sortovaní podľa priority sa použije sortovanie podľa SCORE v Oracle text (ignoruje sa priorita nastavená vo WebJETe).
 • Vyhľadávanie - doplnená možnosť náhrady reťazcov v indexe vyhľadávania, definujú sa v konfiguračnej premennej searchIndexReplaceStrings vo formáte staryvyraz|novyvyraz, každý na novom riadku (napr. pre odstránenie domén a podobne).
 • Vyhľadávanie - pridaná konf. premenná searchActionMinimumWordLength, ktorou je možné nastaviť minimálny počet znakov pre vyhľadávanie (defaultne nastavené na 3).
 • Vyhľadávanie - pri zapnutej možnosti fulltextExecuteApps (vykonávanie vložených aplikácií pre fulltext index), sa už korektne prenáša jazykové nastavenie stránky (aplikácia sa vykoná v jazyku stránky).
 • Web stránky - upravená JS funkcia otvárania popup okna - overuje, či linka nie je javascript, ak áno, neotvorí popup okno, ale v aktuálnom okne vykoná JS funkciu (napr. pri mailto linkách a kódovanej email adrese).

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.