Vývoj a integrácia

podľa vašich potrieb

Vývoj softvéru na mieru zahŕňa niekoľko dôležitých krokov. Samotný vývoj informačného systému je jedným z procesných krokov kvalitne ušitého softvéru na mieru zohľadňujúceho vaše potreby:

Vývoj softvéru patrí ku kľúčovým službám spoločnosti. Pri vývoji softvéru pre našich zákazníkov využívame mnohoročné skúsenosti získané realizáciou veľkého množstva projektov. Náš projektový tím pri vývoji softvéru využíva metodiky a štandardy pre riadenie projektov PRINCE2 a SCRUM, pričom sa pri každom projekte individuálne zameriava na optimalizáciu zdrojov, minimalizáciu rizík a maximalizáciu prínosov pre zákazníka.

Postup vývoja softvéru máme podporený metodikou continuos integration. Pri službách a procesoch vychádzame z najlepších praktík a rámcov RUP, ITIL, COBIT, TOGAF a Archimate.

S tímom našich špecialistov realizujeme aj tie najkomplexnejšie projekty v rozličných oblastiach, či už v privátnej alebo verejnej správe.

Získať viac informácií

Kľúčový je zákazník

Pri vývoji softvéru je kľúčový zákazník a jeho špecifické požiadavky. Nesnažíme sa však iba splniť požiadavky zákazníka, ale ponúkame mu optimalizáciu, ktorá prinesie zefektívnenie využitia a z toho plynúce zníženie budúcich prevádzkových nákladov riešenia. Táto služba je zákazníkmi veľmi oceňovaná.

Pri návrhu a realizácii riešenia využívame najmodernejšie technológiepostupy prispôsobené potrebám a možnostiam zákazníka.

Zákazníkom poskytujeme aj profesionálne služby našich kvalifikovaných špecialistov, ktoré pokrývajú celý cyklus vývoja softvéru od konzultácií, analýz, architektonického návrhu cez implementáciu a integráciu riešenia až po jeho podporu a prípadnú prevádzku.

Naším cieľom je nielen úspešne odovzdané riešenie, ale hlavne spokojný zákazník počas celej tvorby softvéru.

Benefity tvorby softvéru na mieru

 • Optimalizujete náklady
  Vývojom softvéru na mieru zoptimalizujete vnútropodnikové procesy, zredukujete náklady na ľudské zdroje, urýchlite procesy, zlepšíte produktivitu, dosiahnete úsporu na rôznych nákladoch a poplatkoch.
 • Riadite váš zisk
  Riaďte vaše zisky zodpovedne, majte prehľad o vnútropodnikových procesoch, toku dát a informácií, výrobe a akýchkoľvek procesoch a oddeleniach.
 • Inovujte firmu
  Softvér na mieru prinesie do vašej firmy prehľad. Zamestnancom ním môžete zjednodušiť a sprístupniť rôzne kolaboračné nástroje a výmenu know-how.
 • Automatizujte procesy
  Riaďte procesy jednoducho pomocou automatizovaných technológií prispôsobených rôznym prostrediam, programom a systémom. Jednoducho, rýchlo a predovšetkým podľa vašich potrieb.
 • Ochráňte vaše dáta
  Softvér na mieru dokážeme upraviť podľa vašich potrieb, od prihlásení do systémov, automatického zabezpečenia hardvéru po špecializované zabezpečovacie systémy.
 • Vaša požiadavky = Váš softvér na mieru
  Každý vývoj softvéru na mieru je pre nás výzvou, ktorú s radosťou prijímame a s ešte väčšou radosťou vnímame prínosy našich riešení našim zákazníkom.

Pre CVTI SR je pri zavádzaní inovatívnych riešení spoločnosť InterWay osvedčeným partnerom. Prostredníctvom nového Integrovaného systému služieb (ISS CVTI SR) poskytuje CVTI SR používateľom z vedecko-výskumnej komunity rôzne infraštruktúrne služby postavené na informačno-komunikačných technológiách Dátového centra pre vedu výskum (DC VaV), zamerané najmä na sprístupnenie špecializovaných softvérových aplikácií ako i služby dátového úložiska.

Mgr. Juraj Noge, Vedúci odboru rozvoja informačných systémov z CVTI SR

© 2020 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.